Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätöksen tukemana. Naulakallion koulun oppilailla on opetuksen erityisen tuen päätös.

Koulussa on viisi luokkaa luokka-asteilla 5-9. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) yhteistyössä huoltajien ja tukiverkostojen kanssa.

Koulun osaamisalueita ovat:

 • Verkostotyö
 • Turvallinen koulu ja oppimisympäristö
 • MAPA-toimintamalli (Management of Actual or Potential Aggression): Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Yksilölliset opintopolut ja pedagogiset ratkaisut
 • Arjen taidot, sosiaaliset taidot, tunne-elämän taidot
 • Opiskelun erityiset painoalueet ja opiskelun eriyttäminen
 • Ilmiöt, digitaalisuus ja portfoliotyöskentely erityisopetuksessa

Naulakallion koulussa uskomme yhteistyön voimaan. Koulussa panostamme yhdessä kasvattamiseen, yhteissuunnitteluun ja yhteisopettajuuteen. Jokaisen oppilaan ympärille pyrimme luomaan tarpeita vastaavan ja tiiviin huoltajien ja ammattilaisten verkoston, joka tukee nuoren kokonaistilannetta ja koulunkäyntiä.

Opetuksessa keskeisiä teemoja ovat:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä ilmaiseminen, kieli, sanat
 • Oppimaan oppiminen
 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Toivon pedagogiikka

Suuntaamme katseen kohti tulevaisuutta seuraavin tavoittein:

 • Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen
 • Minäpystyvyyden vahvistaminen
 • Yksilöllinen polku kohti jatko-opintoja ja itsenäistymistä


26.08.2020 08:23