Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kielitarjonta 


Ennen vuotta 2018 peruskoulunsa aloittaneet oppilaat 

Koulussamme voi opiskella A1-kielenä joko 1. luokalta alkavaa varhennettua venäjää tai 3. luokalta alkavaa englantia. Varhennetun venäjän opiskelu on tarkoitettu oman alueen oppilaille, ja venäjän ryhmä muodostuu, mikäli ryhmässä aloittaa vähintään 12 oppilasta. 

Vapaaehtoisen A2-kielen opinnot alkavat 3. luokalta. Koulussamme tarjotaan A2-kielenä ranskaa, ruotsia, venäjää ja englantia. A2-englantia tarjotaan vain varhennettua venäjää opiskeleville.  Ryhmät muodostuvat, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.

Suomi-venäjä -ryhmässä opiskelevat oppilaat eivät voi valita A2-kieltä.

B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla kaikilla oppilailla, jotka eivät ole valinneet vapaaehtoista A2-ruotsia.

B2-kielen opiskelu alkaa 8. luokalta valinnaisena aineena. Koulussamme opetettavat B2-kielet ovat ranska ja saksa. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta.

Kaikkien alakoulussa alkavien kielten opiskelua on mahdollista jatkaa yläkoulun luokilla omassa koulussa.


Vuonna 2018 peruskoulunsa aloittavat oppilaat 

Vieraiden kielten opiskelu alkaa 1. luokalla. Koulussamme voi opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä eli A1-kielenä englantia, ranskaa tai venäjää.

Vapaaehtoisen A2-kielen opinnot alkavat 4. luokalta. Koulussamme tarjotaan A2-kielenä ranskaa, ruotsia, venäjää ja englantia. Ryhmät muodostuvat, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 12.

Suomi-venäjä -ryhmässä opiskelevat oppilaat eivät voi valita A2-kieltä.

B1-ruotsin opiskelu alkaa 6. luokalla kaikilla oppilailla, jotka eivät ole valinneet vapaaehtoista A2-ruotsia.

B2-kielen opiskelu alkaa 8. luokalta valinnaisena aineena. Koulussamme opetettavat B2-kielet ovat ranska ja saksa. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta.

Kaikkien alakoulussa alkavien kielten opiskelua on mahdollista jatkaa yläkoulun luokilla omassa koulussa.10.06.2020 12:34