Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Myllypuron peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja on Laura Sjamsi (laura.ssjamsi(at)hotmail.com)


Pöytäkirjat 2018

Maaliskuu 2018

Pöytäkirjat 2019

Lokakuu 2019

Pöytäkirjat 2020

Maaliskuu 2020

Pöytäkirjat 2021

Maaliskuu 2021

Pöytäkirjat 2022

Huhtikuu 2022


26.04.2022 21:51