Suoraan sisältöön

Myllypuron peruskoulu

Yläkivenrinne 4
00920 Helsinki
PL 92312, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82722
Toimipiste kartalla

Myllypuron peruskoulu

Myllypuron peruskoulussa toimivat peruskoulun luokat 1-9. Koulussa on viisi alueellista erityisluokkaa ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Koulu toimii viidessä eri rakennuksessa. Koulussa tarjotaan kaksikielistä opetusta suomi-venäjä, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

[26.9.2021] Koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon

Ylätalon vanhan osan remontin valmistuttua koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon (Yläkivenrinne 4). Rehtorien ja koulusihteerien kansliat ovat Ylätalon 1. kerroksessa. Alakoulun koulusihteeri on torstaisin Alatalolla (Yläkivenrinne 6).
Oppilashuollon (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitajat) vastaanottotilat ovat Ylätalon 2. kerroksessa. 

[15.3.2021] Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.   

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.Lisää ajankohtaisia asioita


www.myllypuro.edu.hel.fi 
Rehtori Anna Hirvonen
Tarkemmat yhteystiedot21.10.2021 14:27

Kielikymppi-oppaat

Kielikymppi-oppaissa on huoltajilleohjeita ja vinkkejä lapsen oman äidinkielen sekä suomen kielen opiskeluun.