Suoraan sisältöön

Myllypuron peruskoulu

Yläkivenrinne 4
00920 Helsinki
PL 92312, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82722
Toimipiste kartalla

Myllypuron peruskoulu

Myllypuron peruskoulussa toimivat peruskoulun luokat 1-9 sekä lisäopetuksen luokka (10. luokka). Koulussa on viisi alueellista erityisluokkaa ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Koulu toimii viidessä eri rakennuksessa. Koulussa tarjotaan kaksikielistä opetusta suomi-venäjä, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.


[8.1.2021] Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille Teamsissa to 14.1.2021

Tiedotustilaisuus elokuussa 2021 aloittavien 1.-luokkalaisten huoltajille järjestetään sähköisesti etäyhteydellä Teamsissa to 14.1.2021 klo 17.00 alkaenLinkki Teamskokoukseen tulee tänne koulun kotisivulle.

Linkki kokoukseen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM1OTZmMmQtMGVmOC00MTNlLTgzMDgtOWY2NzQ1ZjVhYmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2235d439eb-8fa0-42d6-89bc-7acbdc497f30%22%2c%22Oid%22%3a%22f294796e-3ce9-40d9-8838-92710e8265f3%22%7d


[8.1.2021] Koulutulokkaiden ilmoittautuminen kouluun lukuvuodeksi 2021-2022

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti sähköisesti osoitteessa asti.hel.fi 13.–29.1.2021 välisenä aikana. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät tammikuussa koteihin postitettavasta oppivelvollisuusilmoituksesta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla, esimerkiksi jos oppilaalla on erityisen tuen tarvetta. Ilmoittautumisen voi tehdä koululla (Yläkivenrinne 6)  ke 20.1.2021 klo 8-10 tai 17-19.


[8.1.2021] Kaksikielisen suomi-venäjä -opetuksen soveltuvuuskokeet tuleville 1.-luokkalaisille

Kaksikielisen suomi-venäjä -opetuksen soveltuvuuskokeet elokuussa 2021 aloittaville 1.-luokkalaisille pidetään ke 3.2.2021 klo 8.00 alkaen  Myllypuron peruskoulun Alatalossa (Yläkivenrinne 6).


[2.12.2020] Hakeminen kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen 7.-luokalle

Hakuaika kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen on 16.11.–15.12.2020. Opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Muut kuin helsinkiläiset 6. luokan oppilaat hakevat kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella, jonka saa Myllypuron peruskoulusta.

Lomakkeiden viimeinen palautuspäivä on ti 15.12.2020. Soveltuvuuskokeet järjestetään alkuvuodesta 2021.[2.12.2020] 7.-luokalle hakeminen lukuvuodeksi 2021-2022

Hakuaika 7. luokalle on 16.11.–15.12.2020. Oppilas voi hakea yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. 7.-luokalle haetaan Wilma-lomakkeella.

Lomakkeiden viimeinen palautuspäivä on ti 15.12.2020.


[10.8.2020] Aamutoiminta koulussa lukuvuonna 2020-2021

Koululla järjestetään pienille oppilaille aamutoimintaa joka aamu klo 8.15-9.50. Toiminta alkaa maanantaina 24.8.

 

1.-2. luokkien oppilaiden sekä 3.-4. luokkien erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa aamutoimintaan Wilman kautta. Lisätietoa toiminnasta ja ilmoittautumisesta  Wilmassa  lukuvuoden alettua.Lisää ajankohtaisia asioita


www.myllypuro.edu.hel.fi 
Rehtori Anna Hirvonen
Tarkemmat yhteystiedot13.01.2021 14:55

Kielikymppi-oppaat

Kielikymppi-oppaissa on huoltajilleohjeita ja vinkkejä lapsen oman äidinkielen sekä suomen kielen opiskeluun.