Suoraan sisältöön

Myllypuron peruskoulu

Yläkivenrinne 4
00920 Helsinki
PL 92312, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82721
Toimipiste kartalla

Myllypuron peruskoulu

Myllypuron peruskoulussa toimivat peruskoulun luokat 1-9. Koulussa on viisi alueellista erityisluokkaa ja kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa. Koulussa tarjotaan kaksikielistä opetusta suomi-venäjä, johon hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

[16.5.2022] Tulevien 1.-luokkalaisten tutustumispäivä koululla

Hei tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa!

Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan Myllypuron peruskouluun ti 24.5.2022 klo 8.15-9.00. Päivän aluksi kokoonnutaan Alatalon pihalle klo 8.00 (Yläkivenrinne 6).


[26.4.2022] Täydennyshaku kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen

Täydennyshaku vapaille oppilaspaikoille kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen alkaa 2.5.2022. Hakuaika päättyy 22.7.2022. Myllypuron peruskoulussa täydennyshaussa voi pyrkiä kaksikieliseen opetukseen 1.-7. luokille. Soveltuvuuskoe suve-opetukseen pyrkiville järjestetään elokuussa ennen syyslukukauden alkua.

Lisätietoa kaksikieliseen opetukseen hakemisesta

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/hakeutuminen-erikieliseen-opetukseen

More Information in English

https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/what-how/basic-education-in-different-languages/admissions


[30.3.2022] Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023

Nyt on aika hakea koululaisten iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.–2.-luokkalaiset sekä ylempien luokkien erityisen tuen oppilaat. Kaupunki toteuttaa toiminnan yhdessä järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hakuaika lukuvuoden 2022–2023 koululaisten iltapäivätoimintaan on 21.3.–22.4.2022.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/haku-iltapaivatoimintaan-on-alkanut?pd=v

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat ja hakuohjeet löytyvät hel.fi/iltapaivatoiminta.

***

Ansökan till eftermiddagsverksamheten har börjat

Nu är det dags att söka till eftermiddagsverksamheten för skolelever. Elever i årskurs ett och två samt elever som får specialstöd på högre klasser kan söka till eftermiddagsverksamheten. Staden ordnar verksamheten tillsammans med organisationer och privata serviceproducenter. Ansökningstiden för läsåret 2022–2023 till eftermiddagsverksamheten infaller 21.3–22.4.2022.

https://www.hel.fi/uutiset/sv/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/ansokan-till-eftermiddagsverksamheten-har-borjat

Platserna för eftermiddagsverksamheten samt anvisningar finns här. 

***

Application starts for after-school activities

The time has come to apply for schoolchildren’s after-school activities. The after-school activities are available for pupils in the 1st and 2nd grades and pupils with special needs in higher grades. The City implements the activities together with organisations and private service providers. The application period for after-school activities in the school year 2022–2023 is from 21 March to 22 April 2022. 

https://www.hel.fi/uutiset/en/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/application-starts-for-after-school-activities

You can find after-school activity locations and application instructions here.


[20.1.2022] Tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen kouluun

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022 välisenä aikana. Astissa huoltaja voi ottaa vastaan asuinosoitteen mukaisen lähikoulupaikan. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä Myllypuron peruskoulun Ylätalossa (Yläkivenrinne 4) keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00.


[16.1.2022] Soveltuvuuskokeet kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen

Soveltuvuuskokeet Myllypuron peruskoulun kaksikieliseen suomi-venäjä -opetukseen pidetään ti 1.2.2022 klo 9.00 alkaen Alatalolla (Yläkivenrinne 6). Soveltuvuuskokeessa on sekä suomen- että venäjänkielisiä tehtäviä. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan ennakolta ilmoittautumislomakkeella joko sähköisesti tai palauttamalla täytetty paperilomake koulun kansliaan (Yläkivenrinne 4).

Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy tämän linkin kautta  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/perusopetus

Paperilomake löytyy täältä Ilmoittautumislomake

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua ilmoittautumisen jälkeen.

Lisätietoja voi kysyä virka-apulaisrehtori Tarja Alamäeltä,  puh.  09 310 82721, 050 561 3894


[16.1.2022] Koulutulokkaiden tiedotustilaisuus to 20.1.2022

Tiedotustilaisuus tulevien ekaluokkalaisten huoltajille pidetään to 20.1.2022 klo 17.00 Teamsin välityksellä. Teams-kokoukseen pääset liittymään alla olevan linkin avulla:


[26.9.2021] Koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon

Ylätalon vanhan osan remontin valmistuttua koulun kansliat ja oppilashuolto ovat muuttaneet Ylätaloon (Yläkivenrinne 4). Rehtorien ja koulusihteerien kansliat ovat Ylätalon 1. kerroksessa. Alakoulun koulusihteeri on torstaisin Alatalolla (Yläkivenrinne 6).
Oppilashuollon (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitajat) vastaanottotilat ovat Ylätalon 2. kerroksessa. 

[15.3.2021] Oppivelvollisuus jatkuu nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla syksyllä 2021  

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 alkaen niin, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin.   

Käytännössä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.   

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.Lisää ajankohtaisia asioita


www.myllypuro.edu.hel.fi 
Rehtori Anna Hirvonen
Tarkemmat yhteystiedot16.05.2022 21:51

Kielikymppi-oppaat

Kielikymppi-oppaissa on huoltajilleohjeita ja vinkkejä lapsen oman äidinkielen sekä suomen kielen opiskeluun.