Suoraan sisältöön

Poissaolot

Poissaolot

Koulusta ei saa olla poissa ilman syytä. Poissaoloon tulee pyytää lupa. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää (esim. äkillinen sairaus), huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman pian joko luokanopettajalle suoraan tai Wilma -järjestelmään. Myös poissaoloselvitykset tehdään Wilma -järjestelmän kautta.

Seuraavia ohjeita pyydetään noudattamaan anottaessa vapautusta koulutyöstä:

  • Luokanopettaja voi luvata oppilaalle 5 päivän vapautuksen.
  • Rehtori päättää yli 5 päivän lomista. Silloin hänelle toimitetaan täytetty kirjallinen loma-anomus viimeistään viikkoa ennen lomaa.
  • Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon (pdf)
  • Kahta viikkoa pidemmät lomat anotaan johtokunnalta.
  • Läksyt tulee kysyä kaikilta opettavilta opettajilta ennen lomaa ja niiden tulee olla tehtyinä lomalta palattaessa.
  • Loman takia poissaolleelle ei voida antaa tukiopetusta.
  • Sairauden takia poissaolleelle annetaan tarvittaessa tukiopetusta.

Puolikuntoista oppilasta ei voi lähettää kouluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet12.12.2018 09:42