Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Helsingin kouluissa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Metsolan ala-asteella toimii myös vanhempainyhdistys ja luokkien omia vanhempien perustamia luokkatoimikuntia.
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Katri Järvensivu, sähköpostiosoite metsolavy(at)gmail.com

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii huoltajien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta huoltajat saavat ajankohtaista tietoa lapsen koulunkäynnistä.

Wilma avainkoodi aktivoidaan osoitteessa https://helsinki.inschool.fi/connect

Visman Wilma-ohjeet 16.08.2021 10:23