Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Helsingin kouluissa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Metsolan ala-asteella toimii myös vanhempainyhdistys ja luokkien omia vanhempien perustamia luokkatoimikuntia.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii huoltajien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta huoltajat saavat ajankohtaista tietoa lapsen koulunkäynnistä.02.10.2017 14:59