Suoraan sisältöön

Opetus

Peruskoulussa opetusta ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppiaineiden sisällöt, työskentelyn tavoitteet ja oppilaan oppimista tukevia keinoja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Luokan oma opettaja opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta koulun valitsemat oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Opetussuunnitelma03.01.2020 14:14