Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

[5.8.2020] Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Hyvä kotiväki!

Hienon kesän jälkeen uusi lukuvuosi on käynnistymässä! Lämpimästi tervetuloa uuteen lukuvuoteen 2020-2021!
Tässä vähän kertausta viime kevään suunnitelmista ja osin uuttakin tietoa.
1.-3. –luokat ja pienluokan oppilaat opiskelevat IPAssa, os. Etupellontie 4-6. Kokoontuminen koulun piha-alueella to klo 9.00. Luokanopettajat huhuilevat aamulla oppilaat omiin jonoihinsa ja luokkahuoneisiin. Luokanopettajat jakavat Wilma –tunnukset paikan päällä huoltajille henkilökohtaisesti. Mikäli ette pääse paikalle, Wilma-tunnukset postitetaan. Hienoa, jos te koulutulokkaiden vanhemmat pääsisitte saattamaan! Kaikki me varmasti muistamme ensimmäisen koulupäivämme suuren merkityksen. Koulupäivän päätteeksi iltapäivätoiminta alkaa Itä-Pakilan toimipisteessä.

Hannun 3. luokka ja neljännet luokat opiskelevat Kartanossa, os. Kartanomuseontie 2. Kokoontuminen samoin koulun pihalla.

5.-6. –luokat opiskelevat Ohrahuhdantie 2 ja 4:ssä. Koulumatkaturvallisuus ja välituntipihasuunnittelu ovat valmistelussa niin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Kaupunkiympäristön ja koulun johtokunnan avittamana. Siitä kiitos kaikille osapuolille!
Ihan valmista ei ole remontoinnin jäljiltä heti ensimmäisenä koulupäivänä, siihen olemme varautuneet; kuten kaikki tiedämme, jotka olemme remontteja tehneet.

Ruokailu ja välituntitoiminta tapahtuu lukuvuoden alkaessa Kartanon ja Ohrahuhdantien oppilaiden osalta Kartanomuseontien pääkoululla ja pihapiirissä. Oppilaat kulkevat aina aikuisen kanssa ja välituntivalvonnassa on aina 1-2 aikuista. Arkityössä on joitakin muutoksia, joita opetellaan vähitellen ja totutellaan uusiin käytänteisiin, jotta arki sujuu hyvin ja lasten turvallisuus on taattu.

Turvavälit, ahkera käsien pesu ovat päivittäisiä tärkeitä asioita, jotta pysymme terveinä. Aikuiset opastavat koulussa ja tiedän, että te kotiväki myös.

Kohti hyvää lukuvuoden alkua toivottaen,
Leena Tuuri, rehtori

[17.6.2020] Koulu alkaa torstaina 13.8.2020 klo 9

Ensimmäisten koulupäivien aikataulu; torstai ja perjantai klo 9-12
Seuraava viikko; luokat 1-3 klo 9-12 ja luokat 4-6 klo 9-13

Koulun toimipaikat
- Kartanomuseontie 2C (Kartano); luokat 3C ja 4A ja 4C
- Etupellontie 4-6 (IPA); 1A, 1B, 1C, 1-6D, 2A, 2C, 3A ja 3B
- Ohrahuhdantie 2 ja 4; luokat 5A, 5B, 5C, 6A ja 6C

Lukujärjestykset astuvat voimaan maanantaina 24.8. alkaen, tarvittaessa vaiheittain.

[10.6.2020] Metsolan ala-aste toimii osittain väistötiloissa syyslukukaudesta 2020 eteenpäin

Metsolan ala-aste toimii syyslukukaudesta 2020 eteenpäin toistaiseksi seuraavissa osoitteissa:

Etupellontie 6/Solakalliontie 13 (nykyinen toimipiste)
Ohrahuhdantie 2 ja 4 (väistötilat)
Kartanomuseontie 2 (koulun pihalla sijaitseva paviljonki)

Kartanomuseontie 2:ssa sijaitseva koulurakennus otetaan pois käytöstä vesikattovuotojen aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Koko rakennus tarvitsee laajoja korjauksia. Asiasta kerrottiin huoltajille 28.4. lähetetyssä tiedotteessa. Koulun pihalla sijaitseva paviljonki pysyy koulun käytössä.

Väistötiloina toimivat Ohrahuhdantie 2:ssa ja 4:ssä sijaitsevat tilat. Ohrahuhdantie 2:ssa sijaitsevat Pakilan musiikkiopiston tilat. Ohrahuhdantie 4:ssä on tyhjiä toimistotiloja, jotka muutetaan koulukäyttöön sopiviksi.

Lisätiedot:

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö
Asiakaspäällikkö Keijo Virtanen (väistötilat)
Puh. 09 310 43022
keijo.virtanen@hel.fi

Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus
Perusopetuksen aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen
Puh. 09 310 71765
arjariitta.heikkinen@hel.fi

Metsolan ala-asteen rehtori Leena Tuuri
Puh. 09 310 82401
leena.tuuri@hel.fi

[26.5.2020] Koulutulokkaiden kirje

Koulutulokkaille postitetaan 26.5. rehtorin kirje, jossa kerrotaan oppilaan tuleva luokanopettaja ja samalla kirjeestä ilmenee tuleva luokka korostettuna huomiokynällä. Kirjeet saapuvat kaupungin postissa kesäkuun alussa.
Kaikki ensimmäiset luokat opiskelevat Itä-Pakilan toimipisteessä osoitteessa Etupellontie 4-6.

Iltapäivätoimintaa koskevan tiedon saatte kirjeitse koteihin. Päätös tehdään Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja tieto leikkipuistojen iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajille postitetaan 1.6.2020 mennessä ja koulujen iltapäivätoimintaan 26.6.2020 mennessä.
Toiminta tapahtuu Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipisteessä koulun tiloissa ja Etupellon leikkipuistossa. Iltapäivätoiminnan järjestäjät tietävät luokkien sijoittumisen ja huomioivat sen tehdessään päätöksiä iltapäivätoiminnasta.

[11.5.2020] Koulutulokkaiden vanhempainaamut peruttu.

Olemme tänä keväänä käyneet koulua erityisolosuhteissa koronaepidemian vuoksi. Siitä syystä emme järjestä aiemmin ilmoitettuja vanhempainaamuja toukokuussa 19. ja 20. päivä. Tapaamme yhdessä elokuussa, kun koulutyö on alkanut.

[1.5.2020] Metsolan ala-asteelle etsitään syksyksi väistötiloja

Metsolan ala-asteen Metsolan toimipisteelle (Kartanomuseontie 2) etsitään väistötiloja. Syynä ovat vesikattovuodot, joiden vuoksi koko rakennus tarvitsee korjauksia. Helsingin kaupunki selvittää, toteutetaanko rakennuksessa perusparannus vai rakennetaanko koululle korvaava uudisrakennus.

Tavoitteena on, että Metsolan toimipisteen oppilaat aloittaisivat syyslukukauden 2020 väistötiloissa. Toimipisteellä on noin 200 oppilasta.

Kaupunki selvittää väistötilojen sijaintia kiireellisellä aikataululla ja tiedottaa asiasta perheille ja henkilökunnalle viimeistään toukokuun aikana. Väistötiloja haetaan ensisijaisesti lähialueen olemassa olevista tiloista, jotka voitaisiin muuttaa koulun käyttöön sopiviksi.

Vuodot huomattiin syksyllä 2019

Ensimmäiset vuodot havaittiin koulun sisätiloissa viime syyslukukauden alussa. Koulussa tehtiin katon kiireellisiä korjauksia syksyn aikana ja alkuvuodesta 2020. Korjausten vuoksi otettiin kaksi luokkaa pois käytöstä.

Korjauksista huolimatta vuotojälkiä havaittiin tiloissa lisää. Kaupunki arvioi rakennuksen vauriot sellaisiksi, että koulun toiminta tulisi siirtää väistötiloihin.

Toimipisteelle tehdään perusparannus tai uusi rakennus

Metsolan toimipisteen perusparannus tai uuden koulun rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi kesänä. Rakentamisen kesto riippuu hankkeen laajuudesta. Koulu palaa pysyviin tiloihin aikaisintaan syyslukukaudella vuonna 2023/keväällä vuonna 2024.

Lisätietoja

Jarmo Raveala
yksikönpäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / palvelutilaverkko
p. 09 310 23466, jarmo.raveala@hel.fi

[24.3.2020] Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on alkanut. Hakemusten palautuksesta uudet ohjeet! 

Hakuaika lukuvuoden 2020–2021 peruskoululaisten iltapäivätoimintaan Helsingissä on 23.3.-8.5.  
Toimintaa järjestetään 1.–2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille, joille kaikille kaupunki tarjoaa paikan joko leikkipuistojen tai koulujen iltapäivätoiminnasta. Iltapäivätoiminta alkaa 13. elokuuta, kun kaupungin peruskoulujen syyslukukausi käynnistyy. 
Koululaisten iltapäivätoiminnan hakulomakkeen ja leikkipuistojen ilmoittautumislomakkeen palautus keskitetään Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvontaan.
Lomakkeen voi lähettää osoitteeseen: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki tai tuoda klo 8.00- 16.00 välisenä aikana osoitteeseen: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Koronaepidemiasta johtuen ei koululaisten iltapäivätoiminnan hakulomaketta ja leikkipuistojen ilmoittautumislomaketta voi palauttaa suoraan toimintapaikkoihin ja leikkipuistoihin.

Lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta ja hakulomakkeet: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltap... > Iltapäivätoiminta kouluissa.

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausittainen asiakasmaksu. Lukuvuonna 2020–2021 maksut ovat:
• 100 euroa kuukaudessa (toiminta päättyy kello 16)
• 120 euroa kuukaudessa (toiminta päättyy kello 17)

Iltapäivätoiminnan kustannuksiin mahdollisuus hakea huojennusta
Perusopetuksen iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksu, joka on enimmillään 120 euroa kuukaudessa. Huoltajat saavat päätöksen liitteenä asiakasmaksuohjeet ja lomakkeen maksuhuojennuksen hakemiseksi.

Koululaisille myös aamupäivätoimintaa
1.–2 -luokkalaisilla on tarjolla kaupungin peruskouluissa myös maksutonta aamupäivätoimintaa ennen oppituntien alkua. Toimintaan ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta elokuussa.

[24.3.2020] Koulutulokkaiden tärkeitä päivämääriä 

  •  Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset postitetaan 25.3.2020.
  • Huoltajien Wilma-avainkoodit annetaan syyslukukauden alkaessa, kun lapsi on aloittanut koulunkäynnin Metsolan oppilaana elokuussa 2020. 
  • Koulu alkaa torstaina 13.8.2020 klo 9.00

[14.11.2017] Vieraan kielen opiskeleminen käynnistyy Helsingissä 1. luokalta    

Helsingin peruskouluissa aloitetaan syksyllä 2018 ensimmäisen vieraan kielen (A1) opetus jo 1. luokalta.
Lue lisää kielten opiskelusta Helsingin kouluissa05.08.2020 12:09