Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Opetusta on keskimäärin 30 tuntia viikossa. 

Koulussamme voi opiskella seuraavia kieliä:

A-kieli englanti, ranska ja ruotsi (ensi vuoden 3 luokkalaisilla valinta mahdollisuuksina vain englanti ja ranska.)
valinnainen A-kieli ranska, englanti ja ruotsi

Ensi lukuvuonna alkaa ensimmäiseltä luokalta mahdollisuus kielirikasteiseen A1 englannin kielen opiskeluun jatkumona päiväkoti Merirastin kielirikasteiseen eskaritoimintaan. Lisätietoja asiasta alueellisessa kieli-infossa 28.11.2018 (paikka vielä auki).

7.lk alkaen myös A2-kieli ruotsi (jatkomahdollisuus, mikäli alaluokilla on opiskellut A2 ruotsia)
B-kieli ruotsi
B2-kieli saksa ja ranska

Ryhmän minimikoko on 10 – 12 oppilasta. Tilanne tarkistetaan vuosittain.
Pakollisen ja vapaaehtoisen A-kielen opetusryhmät voidaan tarvittaessa yhdistää yläkouluun siirryttäessä.14.11.2018 09:23