Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutamien viikkojen välein. Opetusta on keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Tervetuloa kouluun -opas

Toisluokkalaisen opas

Kuudesluokkalaisen opas

Painotettu opetus

Merilahden peruskoulussa tarjotaan painotettua opetusta Liikunnassa ja Luonto- ja tiede opetuksessa.

Liikunta 

Liikunnassa painotettuun opetukseen on mahdollista pyrkiä pääsykokeiden kautta 2. ja 6. luokan keväällä.

Alakoulun 3. luokalla alkavaan liikuntapainotukseen hakeminen

Liikuntapainotuksen soveltuvuuskokeet järjestetään Merilahden peruskoulun liikuntasalissa (Kallvikinniementie1)  tiistaina 18.1.2022 klo 8.00 alkaen. Paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin (7.45).

Mukaan tarvitset liikuntavarusteet, sisäpelikengät (jos on) sekä juomapullon. Huoltajat voivat saattaa lapsen liikuntahalliin ovelle, sisälle pääsevät vain lapset. Opettajat ovat vastaanottamassa lapsia hallissa ja informoivat samalla soveltuvuuskokeiden arvioidun päättymisajan (viimeistään klo 13.00 mennessä). Testeissä arvioidaan taitoja, koordinaatiota, rytmitajua, harrastuneisuutta ja kiinnostusta liikuntaan.

Uusintakoepäivä on keskiviikko 25.1.2022. Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Ruokailu on vasta kokeen jälkeen Merilahden peruskoululla, mukaan voi ottaa omia eväitä.
Soveltuvuuskokeiden jälkeen:
• 11.2.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan kotiin.
• 18.2.2022 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 18.2. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.

6 luokan soveltuvuuskoe liikuntapainotukseen ja urheiluluokille - URHEA

Yläkoulun seitsemännelle luokalle liikuntapainotukseen sekä Urheiluluokille hakeville on soveltuvuuskoe               keskiviikkona 19.1.2022 klo 9.00 alkaen Vuosaaren Urheilutalolla.

Urhea-lajitestit perjantaina 21.1.2022.

Uusintakoepäivät ovat 7.2.2022 sekä lajiosa Urhea luokille hakeville 9.2.2022. Uusintakoepäivään voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät voi osallistua varsinaisena koepäivänä sairastumisen takia. Sairauslomatodistus on toimitettava koululle ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Lisätietoa soveltuvuuskokeista:
INFO SOVELTUVUUSKOKEESTA sekä HAKUOHJE
Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Paikka: Vuosaaren urheilutalo, ole paikalla klo 8.30. Muista sisäliikuntavarusteet, sisäpelikengät ja vesipullo.
Soveltuvuuskokeiden jälkeen:
• 11.3.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.
• 18.3.2022 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 18.3 mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
Yläkouluhaku 2022 (OHJEVIDEO)

Luonto- ja tiede 

Luonto- ja tiedepainotus on  luokilla 3.-6. kaikilla oppilailla koulun sisäisenä painotuksena ja 4. luokalta alkaen luti –sisältöjä voi täydentää valitsemalla syventäviä kursseja. 

Kaikilla oppilailla on mahdollisuus hakea soveltuvuuskokeella 7. vuosiluokalta alkavaan luonto- ja tiedepainotteiseen opetukseen. Yläkoulussa opetus on osa valinnaisuutta. Opetukseen osallistuminen ei lisää oppilaan viikkotuntimäärää. 

Luonto ja tiede soveltuvuuskoe  Kallvikinniementie 1 pe 14.1.2022 klo 9.00 alkaen ja uusinta pe 21.1.2022 klo 9.00 alkaen Uusintakokeisiin osallistuminen vaatii lääkärintodistuksen.

Opiskelussa painottuvat kokeelliset työtavat, toiminnallisuus, laboratoriotyöskentely ja kriittinen ajattelu. Tutkimuksellista ja elämyksellistä otetta sekä havainnointia kehitetään. Opiskeluun kuuluu retkeilyä ja omien projektien kehittämistä.

Yläkoulun luonto- ja tiedepainotteisessa opetuksessa on mahdollista opiskella luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden ryhmässä yleisopetusta perusteellisemmin eri aihealueita syventäen. Yläkoulun kurssit ovat luontokurssi, retkikurssi, tähtitiede, yhteískunnallinen vaikuttaminen ja arjen kemiaa. 

Tavoitteena on, että oppilas oppii 

  • luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan
  • soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn  
  • esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella  
  • työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.  

Luokkatyöskentelyssä  

  • painotetaan kokeellista, toiminnallista ja tutkivaa työskentelyä  
  • jatketaan tutkivaa oppimista verkkoympäristössä  
  • hyödynnetään koulun omaa kasvihuonetta ja lähiympäristöä. 

Luonto- ja tiedepainotteisessa opetuksessa tehdään retkiä, opintokäyntejä sekä mahdollisuuksien mukaan myös leirikouluja.

Luonto- ja tiedepainotuksen kokeeseen ei tarvitse valmistautua. Kaikki kokeessa tarvittavat välineet saa koetilanteessa. Koetta ei tarvitse jännittää. Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi kokeeseen!

Kielirikasteinen opetus

Suppeampi kaksikielinen eli kielirikasteinen opetus on perusopetusta, jossa vähintään 10-25 % eri oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin suomeksi. Koulujen opetussuunnitelmassa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida oppilaita opittavan kielen käyttöön ja kehittää oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti. Kielirikasteinen opetus soveltuu kaikille oppilaille. Kielirikasteiseen opetuksen hakeutuessa ei järjestetä soveltuvuuskoetta.


Merilahden peruskoulun valinnaisaineet

Merilahden peruskoulun valinnaisaineopas 2021-2023

Merilahden peruskoulun valinnaisaine ohjeet


07.01.2022 12:05