Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Merilahden peruskoulu on oman alueensa lähikoulu, jossa oppilaat voivat suorittaa koko peruskoulun oppimäärän. Seitsemännen luokan oppilaat ovat pääosin Merilahden peruskoulussa jo alaluokilla opiskelleita oppilaita. Liikuntapainotteisen- ja Luonto- ja tiedepainotteisen opetuksen sekä erityisluokkien oppilaat valitaan koko kaupungin alueelta.

Liikuntapainotteiseen opetukseen 3. ja 7. luokalta alkaen sekä Luonto- ja tiedepainotteiseen opetukseen 7. luokalta alkaen haetaan soveltuvuuskokeella. Kokeeseen osallistuvan oppilaan huoltajat vastaavat siitä, että ilmoittautumislomake toimitetaan määräaikaan mennessä koulun kansliaan. Luokanopettaja auttaa tarvittaessa. Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Liikuntakokeessa tarvitaan liikunnalliset varusteet (erillinen informointi tarvittaessa). Luonto- ja tiede kokeessa tarvitaan omat kirjoitusvälineet.03.09.2020 10:59