Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytänteistä koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta,  hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman ja sen muutokset opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Useissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun yhteistyöhön kuuluvat:

  • koulun vuotuiset juhlat
  • koulun tiedotteet
  • opettajien kahdenkeskiset neuvottelut vanhempien kanssa
  • oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa käytävä keskustelu oppilaan tavoitteista ja edistymisesta lukuvuoden aikana 
  • oppilaiden valintoihin ja koulun aloittamiseen liittyvät informaatiotilaisuudet huoltajille
  • johtokunnan toiminta
  • vanhempainyhdistyksen toiminta
  • luokkatoimikuntien toiminta
  • vanhemmille suunnatut koulun toiminnan kyselyt
  • Wilma -järjestelmä


30.06.2021 11:25