Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Mellunmäen ala-asteella jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada tukea oppimiselleen.

Oppimista tuetaan erilaisin järjestelyin mm. erilaisilla oppimismateriaaleilla, tukiopetuksella, samaikaisopetuksella, erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä.

Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.30.06.2021 11:22