Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Painotettu kuvataideopetus on monipuolista, pitkäjänteistä ja syvällistä kuvataiteen opiskelua. Hyvät tilat, välineet ja laadukkaat materiaalit mahdollistavat monenlaisen työskentelyn. Aktiivista yhteistyötä taidemuseoiden ja kulttuurilaitosten kanssa on helppo toteuttaa koulun keskeisen sijainnin ansiosta. Kuvataideluokkalaiset osallistuvat vuosittain kiinnostaviin yhteistyö- ja taideprojekteihin. Koulussa on sekä kuvataidepainotus että digitaalinen kuvataidepainotus. Niihin on sama soveltuvuuskoe.

Ruotsin kielen kielikylpy on luonteva jatko päiväkodissa tai ala-asteella alkaneelle kielikylpyopetukselle. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Ruotsiksi opetetaan taito- ja taideaineita, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa ja terveystietoa. Kielitaito, ryhmähenki ja vahva aineosaaminen tukevat toisiaan ja luovat hyvät edellytykset monipuoliselle oppimiselle. Kielikylpy antaa oppilaalle hyvät lähtökohdat myös muiden kielten oppimiseen.

Kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Osa oppiaineista opetetaan suomeksi, osa kiinaksi. Opetus on järjestetty osin samanaikaisopetuksena. Kiinalais-suomalainen opettajatyöpari opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa kahdella kielellä. Lisäksi oppilaat opiskelevat kiinan kieltä kiinalaisen opettajan ohjauksessa.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti musiikin opetusta. Tähän painotettuun musiikinopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä ei ole laulu- tai soittotaito, vaan kiinnostus musiikkiin. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään sykysyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua musiikkipainotukseen.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti liikunnan opetusta. Tähän painotettuun liikunnanopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä on liikunnallisuus ja kiinnostus liikuntaan. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään syksyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua liikuntapainotukseen.09.09.2020 11:17