Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, opiskeltavat oppiaineet, työskentelytavat, arviointi ja oppilaan tuki.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Meilahden yläasteella on nelijaksojärjestelmä. Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia eli ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä voidaan toteuttaa  teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Meilahden yläasteen opinto-opas 2020-2021

Tuntijako23.02.2021 10:14

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma