Suoraan sisältöön

Oppilaaksiotto

Meilahden yläasteen koulu on Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen lähikoulu. Lisäksi kouluun tulee oppilaita yhteensä yli kahdestakymmenestä koulusta.

Soveltuvuuskokeella haetaan kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen luokille sekä kaksikieliseen suomi-kiina–opetukseen.

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen soveltuvuuskoe järjestetään 14.1.2021 kello 13.00  15.00.

Kaksikielisen opetuksen (suomi-kiina) soveltuvuuskoe järjestetään tammi-helmikuussa 2021. Opetus on tarkoitettu kaksikielisille ja kiinankielisille oppilaille, joilla on riittävä kiinan kielen taito. Kokeessa arvioidaan oppilaan kiinan taidon lisäksi suomen kielen taito. Ulkomailta tai pääkaupunkiseudun ulkopuolelta Helsinkiin muuttaville pidetään soveltuvuuskoe myös elokuussa.

Ruotsinkieliseen kielikylpyryhmään otetaan oppilaita, jotka ovat ala-asteella osallistuneet kielikylpyopetukseen tai käyneet ruotsinkielistä ala-astetta.

Painotettuun musiikinopetukseen ja painotettuun liikunnanopetukseen ei ole soveltuvuuskokeita.

Virtuaalinen tiedotusilta tuleville 7.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidetään 4.11.2020. kello 18. Kutsulinkki tulee kotisivulle. 

Päätökset oppilaaksiotosta postitetaan maaliskuussa 2021. Huoltajan on ilmoitettava erikseen, jos hakija ei ota paikkaa vastaan.

Oppilasvalinnassa ovat etusijalla helsinkiläiset hakijat. Ulkokuntalaisiin sovelletaan toissijaisia oppilasvalinnan periaatteita. Jos paikkoja jää täyttämättä, voidaan soveltuvuuskokeen hyväksytyllä pistemäärällä suorittaneita ulkopaikkakuntalaisia ottaa opetukseen.
Koulun rehtori Ulla Rönkä, puh. 09 310 80480 , sähköposti ulla.ronka(at)hel.fi.21.12.2020 14:24