Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Meilahden yläasteen koulussa toimii teknisen ja tekstiilityön kerho sekä bändikerho. Niiden toiminnasta opettajat kertovat oppilaille. Kerhot kokoontuvat lukuvuoden aikana erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opettajat tiedottavat oppilaille kerhoista.

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta
22.10.2020 15:03