Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Meilahden yläasteella on 471 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Noin puolet oppilaistamme on kuvataideluokkalaisia.  Tarjoamme kaksikielistä suomi-kiina-opetusta, ja toimimme jatkoväylänä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle. Kuvataide- ja kiinaluokille tullaan soveltuvuuskokeen kautta eri puolilta pääkaupunkiseutua. Koulussamme voi opiskella sisäisellä painotuksella myös musiikkia ja liikuntaa. Lisäksi meillä toimii maahanmuuttajien valmistavan opetuksen luokka.

Tukioppilaat ja oppilaskunta ovat tärkeä osa toimintaamme.

Meilahden yläasteen toiminta-ajatus on Opin elämää varten. Turvallisessa ja yhteisöllisessä toimintaympäristössämme oppilas saa tiedot, taidot ja valmiudet jatko-opintoihin sekä tukea kasvuun läpi murrosiän Olemme jatkuvassa kiinteässä yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa, ja koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.JAA
13.06.2019 16:32