Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Koulutulokkaat

Tiedotustilaisuus huoltajille 23.11.2022 klo 17.00 - 18.00 koulun ruokalassa. Tervetuloa!

Koulupaikan vastaanottaminen ASTI:ssa 9.1. - 29.1.2023

Kielikylpyoppilaat ilmoittautuvat ASTI:n kautta, vaikka emme olisi oppilaan lähikoulu.

Kaksikielisen opetuksen valintakoe to 2.2.2023 klo 9.00

Ilmoittautuminen koululla 25.1.2023 klo 8-10, jos oppilas hakeutuu muuhun kuin omaan lähikouluunsa (ei koske kielikylpyoppilaita) 

Kevään 2023 hakuohjeet huoltajille löytyvät marraskuun loppuun mennessä osoitteesta www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun.


Kaksikielinen opetus

Kaksikieliseen suomi-kiina -opetukseen pyritään soveltuvuuskokeen kautta. Kokeessa testataan oppilaan osaamisen tasoa molemmissa kielissä. Koe pidetään to 2.2.2023 klo 9.00. 

Kaksikieliseen opetukseen ei ole mahdollista hakeutua Asti-järjestelmän kautta. Hakeutuminen tapahtuu erillisen verkkolomakkeen kautta. Verkkolomake edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Kevään 2023 hakuohjeet huoltajille löytyvät marraskuun loppuun mennessä osoitteesta www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun. Ilmoittautumislomakkeen linkki aukeaa verkkosivuilla hakuajan alkaessa 9.1.2023.

Lisätietoja opetuksesta ja soveltuvuuskokeesta antaa rehtori Tero Tatterback.

双语教学

凡通过入学考试的学生将有机会进行芬中双语学习。考试要考查学生对两种语言的掌握程度。入学考试将于2023年2月2日星期四上午9点钟进行。

请不要通过Asti系统申请双语教学,而应该通过网络表格申请。网络表格申请需要身份识别。

2023年春季申请细则请于11月底关注 www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun。 2023年1月9日申请开始之日起也将同步开启网络表格申请功能。

与教学和入学考试相关的详细信息请咨询校长 Tero Tatterback.


Iltapäivätoiminta 

Hakuaika iltapäivätoimintaan alkaa ma 6.3.2023 ja päättyy ma 1.5.2023

Iltapäivätoimintaan haetaan verkossa tai tulostettavan lomakkeen voi postittaa. Linkki tulee tähän hakuajan alkaessa.
Päätös postitetaan huoltajille 1.7.2023 mennessä.
Maksuhuojennusta voi hakea elokuusta alkaen, kun päätös iltapäivätoimintaan on tehty.
Hakuajan ulkopuolella saapuneiden hakemusten käsittely alkaa elokuussa. Varmuutta paikan järjestymisestä ei voida antaa.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta


Meilahden ala-asteen kielitarjonta

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/perusopetusta-eri-kielilla/


Yläasteelle siirtyminen 

Kuudesluokkalaisten tärkeät päivämäärät 

Hakuaika 14.11. - 7.12.2022

Lisätiedot ja tiedustelut

Tero Tatterback, rehtori tero.tatterback(at)hel.fi 0931086538


Kuudesluokkalaisen opas  Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen sivuilla, jossa tietoa 7. luokalle siirtyvälle

infoa seuraavista osioista:Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen kotisivuilta.
15.11.2022 14:07