Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Maunulan ala-asteen koulu
Käyntiosoite:
Maunulanmäki 5, 00630 Helsinki (ylärakennus)
Haavikkopolku 5, 00630 Helsinki (alarakennus ja Stigen)
PL 63302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Leena Saarinen
puh. 040 152 8561, leena.saarinen(at)hel.fi

  • Koulusihteerin palveluaika – koulusihteeri palvelee huoltajia, oppilaita ja opettajia päivittäin klo 9-10 ja klo 13.30-15. Lukukaudella 2020-2021 toivomme, että huoltajat varaavat koulusihteerilta tapaamisajan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. – School secretary’s service hours for parents, pupils and teaching staff: daily from 9-10 and from 13.30-15. This term we wish the parents to book a meeting time in advance from the secretary by phone or via e-mail.

Rehtori Taija Kiesi-Talpiainen
puh. 09 310 82481, taija.kiesi-talpiainen(at)hel.fi

Apulaisrehtori Tarja Roponen
puh. 040 336 0748, tarja.roponen(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Sanna Leino

sanna.leino(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Meri Valkama

Erityisopettajat   
Katariina Paakkinen

Anna Suomalainen

Kirsi Strohbehn

Psykologi Katja Ruohio (katja.ruohio(at)hel.fi)
puh. 09 310 82488, 050 512 5086

Kuraattori Jenni Kovanen (jenni.kovanen(a)hel.fi)
puh. 09 310 71937, 050 466 9644

Kuraattori Kaisa Nyyssönen (kaisa.nyyssonen(a)hel.fi)
puh. 09 310 32570, 040 835 6843


Kouluvalmentaja 

Johanna Valkama
puh. 040 570 8288

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori 

Anni Löppönen
puh. 09 310 82249, 040 531 9718
alueet länsi-pohjoinen

Terveydenhoitaja Venla Koivuluoma

puh. 050 553 9332

Paikalla joka päivä.

Kouluisäntä 
puh.  050 401 3932 

Kouluravintola
puh. 09 310 8249229.09.2020 16:19