Suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Ensimmäinen vieras kieli eli A1-kieli

A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli on kaikille oppilaille yhteinen oppiaine. Sen opiskelu aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta. A1-kieli valitaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Maunulan ala-asteen suomenkielisen opetuksen luokilla A1-kieli voi olla englanti, ruotsi tai ranska.Aloittavan kieliryhmän vähimmäisoppilasmäärä on viisitoista.

Vapaaehtoinen A2-kieli

Vapaaehtoiset A2-kielet ovat englanti, ruotsi ja ranska. Oppilas sitoutuu valitsemansa A2-kielen opiskeluun peruskoulun loppuun asti. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa helsinkiläisissä kouluissa syksystä 2020 alkaen jo 3.luokalla. Muutoksesta johtuen syksyllä 2020 A2-kielen opiskelun aloittavat sekä 3.lk että 4.lk vapaaehtoisen kielen valitsevat oppilaat.

Oppilas sitoutuu valitsemansa A2-kielen opiskeluun peruskoulun loppuun asti.

Jos oppilas valitsee A1-kieleksi ruotsin tai ranskan, suositellaan, että oppilas valitsee A2-englannin.

B1-kieli eli kuudennelta luokalta alkava yhteinen kieli

B1-kieli on ruotsi ellei oppilas ole jo opiskellut sitä A1- tai A2- kielenä.
Maunulan ala-asteella voi myös opiskella englantia B1-kielenä, ellei ole opiskellut sitä aikaisemmin.

Kieltenopiskelu englanninkielisillä luokilla

Koulussa annetaan laajamittaista kaksikielistä (englanti / suomi) opetusta luokilla 1.– 6.  Näillä luokilla A1-kieli on ensimmäiseltä luokalta alkava englanti ja vapaaehtoinen A2-kieli on ranska. B1-kieli on ruotsi.

 05.06.2020 14:30