Suoraan sisältöön

Kerho- ja harrastustoiminta

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset). 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.

Lisätietoa kerho- ja harrastetoiminnasta.


KOULUN TILOISSA TOIMIVAT KERHOT lv 2020-21

päivitetään tähän syksyllä 2020

Muuta:

EasySport
Muut EasySportin tunnit https://easysport.fi/

Harrastushaku
Harrastusta voi etsiä myös harrastushaun kautta https://nk.hel.fi/harrastushaku/
05.06.2020 14:28