Suoraan sisältöön

Maunulan ala-asteen koulu

Maunulanmäki 5
00630 Helsinki
PL 63302, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82482
Toimipiste kartalla

Maunulan ala-asteen koulu

Maunulan ala-asteen toiminta-ajatuksena on: Jokainen oppilas on tärkeä, jokainen hetki merkittävä.

INFOTILAISUUS KOULUTULOKKAIDEN HUOLTAJILLE ti 18.5. Esityslinkki

INFORMATION MORNING FOR FUTURE FIRST GRADERS Tues. 18.5. Presentation link

VANHEMPAINYHDISTYKSEN ETÄKESKUSTELUTILAISUUS LASTEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ
Keskiviikkona 19.5.2021  klo 18.00 Maunulan ala-asteen Vanhempainyhdistys ry:n järjesti koulun kanssa yhteistyössä keskustelutilaisuus. Keskustelutilaisuudessa kuultiin alustukset lasten netin ja somen käytöstä tänä päivänä, somessa ja netissä tapahtuvasta kiusaamisesta, koulun mediakasvatuksesta sekä vanhempien roolista lapsen tukena ja apuna internetin syövereissä.
Vanhempainilta esitys: Netti ja some


Maunulan ala-asteen info koulutulokkaiden vanhemmille 2021

Maunulan ala-asteella järjestetään yleisopetuksen 1-6 luokkien lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja englanninkielistä opetusta, johon haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Kaikkiaan oppilaita on koulussa noin 550.

Koulussa painotetaan yhteis- ja tiimiopettajuutta. 

Mahdolliseen etäopetukseen siirryttäessä tarkat ohjeet omalta opettajalta.

Yleiset etäopetusohjeet löytyvät tästä.

Maunulan ala-asteen yhdessä-pedagogiikka
kesäkuu 2020

Koulussa painotetaan yhteis- ja tiimiopettajuutta. Käytössä on monta erilaista mallia. Tiimiopettajuuden avulla pyritään laadukkaampaan opetukseen ja näillä joustavilla opetusjärjestelyillä tuemme kaikkien oppilaittemme oppimista.

Maunulan ala-asteen yhteis- ja tiimiopettajuussuunnitelmat lv 20-21:

1.lk

1AB ja 1CD, neljä luokanopettajaa, avustajaresurssia

Tilana käytössä yksi kokonainen kerros, luokkaparilla on käytössään kaksi lähekkäin olevaa luokkahuonetta + yksi kaikkien ykkösten käytössä oleva pienryhmätila. Oppilaat on jaettu kahteen kotiryhmään, molemmilla on kaksi vastuuopettajaa. Kotiryhmät jakautuvat erilaisiin opiskeluryhmiin ja luokkaparin oppilaita voivat opettaa kaikki opettajatiimin opettajat.

1-2i laajamittainen kaksikielinen opetus

luokkapari, kaksi luokanopettajaa, resurssiopettajan tunteja

Tilana käytössä iso ”pariluokkatila”, jossa on väliovet. Lisäksi mahdollisuus käyttää naapuriluokkien luokkatiloja, kun näiden luokkien oppilaat ovat taito-taideaineiden tunneilla. Opettajatiimin opettajat opettavat kaikkia oppilaita. Vastuuopettajana oman luokka-asteen nimetty luokanopettaja.

2.lk

2ABC, kolme luokanopettajaa, resurssiopettaja

Tilana käytössä yksi kokonainen kerros, neljä luokkahuonetta + 1 pienryhmätila. Oppilaat on jaettu kahteen kotiryhmään ja molemmilla kotiryhmillä on kaksi vastuuopettajaa. Opettajatiimin opettajat opettavat kaikkia oppilaita. Kotiryhmät jakautuvat vielä neljään pedagogiseen opiskelutiimiin (väriryhmät), jotka harjoittelevat pidempiaikaisesti tekemään yhteistyötä.

3.lk

3ABC, kolme luokanopettajaa, opettavat myös aineopetusta muille

Tilana käytössä yksi kerros, neljä luokkatilaa, joista kolme tulee olemaan kotiluokkia ja yksi on toimintaluokka/aineopetusluokka. Oppilaat on jaettu kolmeen kotiryhmään, joilla on kullakin nimetty vastuuopettaja ja kotiluokka.

Kotiryhmät jakautuvat neljään pedagogiseen opiskelutiimiin, jotka harjoittelevat pidempiaikaisesti tekemään yhteistyötä. Muitakin tiimiryhmiä, opiskeluryhmiä, ryhmäjakoja jne. tietysti tehdään vuoden kuluessa.

5.lk

5BC, kaksi luokanopettajaa. Luokkaparin opettajat ovat luokan vastuuopettajia. Molemmat luokanopettajat opettavat kaikkia oppilaita. Oppiaineesta riippuen luokkaa jaetaan erilaisiin opiskeluryhmiin.

5A-luokan ja luokanopettajan kanssa yhteistyötä ja projekteja oppiaineesta riippuen.

Yhteis- ja tiimiopettajuuden avulla Maunulan ala-asteella luodaan yhdessä tekemisen-henkeä, kaikille koulun aikuisille ja oppilaille. Tiiviiden yhteisopettajuustiimien lisäksi yhteistyötä tehdään erityisluokkien kanssa, sekä koko luokka-asteen kesken niin, että myös englanninkielisen opetuksen luokat ovat mukana. Yhteistyötä tapahtuu esim. suomen kielen ja kirjallisuuden opetusryhmissä, taito- ja taideaineita opiskeltaessa sekä ilmiö- ja muissa projekteissa.

Kehitämme edelleen yhteisopettajuutta eteenpäin, tavoitteena tarjota kaikille koulun oppilaille laadukasta ja yhdenvertaista perusopetusta. Tulevaisuudessa visiota tukee myös tuleva perusparannus- ja laajennushanke, jolloin myös uudet oppimisympäristöt mahdollistavat kaikille parasta koulua. Maunula-Månsas-perusparannuksen myötä myös suomen- ja ruotsinkielinen opetus ja molempien esikoulut tekevät enemmän yhteistyötä.


www.mauna.edu.hel.fi
Rehtori Taija Kiesi-Talpiainen
Tarkemmat yhteystiedot

24.05.2021 16:51