Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lasten auttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kodin ja koulun aikuisten yhteinen tehtävä. Mikäli sinulla herää vanhempana huoli lapsesi oppimisesta tai hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voit olla yhteydessä lapsesi opettajaan. Rohkaise lastasi kertomaan välittömästi mahdollinen huolensa omalle opettajalle.

Usein lasten oppimista ja hyvinvointia voi tukea pienillä arjen toimilla. Koulussa oppilasta auttavat tarvittaessa myös terveydenhuollon, sosiaalityön, oppimisen tuen sekä psyykkisen hyvinvoinnin ammattilaiset.

Kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot18.09.2020 13:11