Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Helsingin kaupungin hallintosääntö määrittää johtokuntien tehtävät. 

Johtokunta hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja on esillä tällä sivulla kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu. Allekirjoitetut pöytäkirjat ovat koulun kansliassa.

Pöytäkirjat

Pöytäkirja 1.6.2022

Pöytäkirja 9.3.2022

Pöytäkirja 12.10.2021

Johtokunnan jäsenet

07.06.2022 12:58