Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2021. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen.

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille marraskuun aikana Tervetuloa kouluun -oppaan ja tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoituksen.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti sähköisesti osoitteessa asti.hel.fi 13.–29.1.2021 välisenä aikana. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät tammikuussa koteihin postitettavasta oppivelvollisuusilmoituksesta sekä Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, erityinen tuki sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun käymällä koululla keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00.


Lisätietoja: Tiina Savonen, rehtori 050 3863885

More information: Tiina Savonen, principal 050 3863885


Tammikuun tiedote

 • Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021.
  • Torstai 7.1. ja perjantai 8.1. koulupäivät ovat oman opettajan kanssa seuraavasti:
   • 1.-3.luokkalaisilla koulupäivä on klo 8.15-12.15
   • 4.-6. luokkalaisilla koulupäivä on klo 9.15-13.15
  • Maanantaista 11.1. alkaen lukujärjestyksen mukaan
 • 2. luokkalaisille kielimaistiaisia luokissa tammikuussa (A2-kielet: ruotsi ja ranska), helmikuussa järjestetään infoa kielivalinnoista huoltajille ja kielivalinnat tehdään
 • Keskiviikkona 20.1.2021 kouluun ilmoittautuminen klo 8.00-10.00 ja klo 17.00-19.00 koulutulokkaille (kouluravintola), mutta lähikouluun voi ilmoittautua 13.-29.1.2021 sähköisesti ASTI-järjestelmän kautta, jos ei haeta erityistä tukea (koteihin on lähetetty tietoa toimialan hallinnosta tai ohjeita myös kotisivuilla, www.malka.edu.hel.fi)
 • Kiva Koulu -tunnit luokka-asteilla 1. ja 4.

05.01.2021 18:32