Suoraan sisältöön

Lukuvuositodistuslomakkeet vuosiluokilla 1-6

Lukuvuositodistuslomakkeet vuosiluokilla 1-6
(Malmin peruskoulun johtokunnan päätös § 11 / 23.3.2017)

Malmin peruskoulussa annetaan oppilaalla vuosiluokilla 1- 6 lukuvuositodistus. Välitodistus ei ole käytössä, koska lukuvuoden aikana oppilaalle ja huoltajille annetaan muuta arviointitietoa.  

1-2 lk

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus, sekä matematiikka, arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. Äidinkielen ja kirjallisuuden aihealueet ovat kuunteleminen ja keskusteleminen, sekä lukeminen ja kirjoittaminen. Matematiikan aihealueet ovat luvut ja laskutoimitukset, sekä päättely ja ongelmanratkaisu. 

Muut oppiaineet joita oppilas on opiskellut, mainitaan luettelona. Jos jossakin näistä oppiaineista suoritus on hylätty, se mainitaan todistuksessa erikseen. 

Vahvuudet ja edistyminen mainitaan erikseen. 

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

3-4 lk

Oppiaineista äidinkieli ja kirjallisuus, sekä matematiikka, arvioidaan aihealueittain viisiportaisella asteikolla (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. Äidinkielen ja kirjallisuuden aihealueet ovat kuunteleminen ja keskusteleminen, sekä lukeminen ja kirjoittaminen. Matematiikan aihealueet ovat luvut ja laskutoimitukset, sekä päättely ja ongelmanratkaisu. 

Muut oppiaineet arvioidaan viisiportaisella asteikolla ilman aihealueita (taitavasti-hyvin-vaihtelevasti-heikosti-hylätty) käyttäen rasteja. Neljännen luokan valinnaista mediataitoa ei arvioida erikseen, Se ainoastaan todetaan opintoihin kuuluvana.

Vahvuudet ja edistyminen mainitaan erikseen. 

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

5-6 lk

Kaikista yhteisistä oppiaineista annetaan numeroarvostelu.

Valinnaisista aineista, joilla on todistuksessa emoaine (kuvataide, liikunta, musiikki) merkitään todistukseen hyväksytty tai hylätty. Kotitaloudesta valinnaisaineena annetaan numeroarvostelu.

Vahvuudet ja edistyminen mainitaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi annetaan erillisellä lomakkeella.

7-9 luokkien uusista todistuspohjista otetaan käyttöön keväällä 2020 9. lk todistus. 7-8 lk. uudet todistuspohjat on otettu käyttöön jo aiemmin. 04.03.2020 20:49