Suoraan sisältöön

Malmin peruskoulu

Talvelantie 1
00700 Helsinki
PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82553
Toimipiste kartalla

Malmin peruskouluMalmin peruskoulu tarjoaa kasvun edellytykset hyvään elämään. Koulussa toimitaan yhteistyössä lasten ja nuorten parhaaksi. Oppilaita ohjataan yksilölliseen ja aktiiviseen oppimiseen turvallisessa oppimisympäristössä. 
Kaksikielinen opetus Malmin peruskoulussa


Kolmeen yläkouluun uudet kaksikieliset suomi–englanti -ryhmät


Laajasalon, Vesalan ja Malmin peruskoulujen 7. luokille perustetaan uudet kaksikieliset suomi–englanti -luokat. Näissä kouluissa tarjotaan jo kaksikielistä suomi–englanti -opetusta alakoulun 6. luokalle asti.

Palvelu laajenee myös alueellisesti, sillä yläkouluikäisten kaksikielistä suomi–englanti -opetusta on aiemmin annettu vain Töölön yhteiskoulussa, Kulosaaren yhteiskoulussa sekä Pihlajamäessä sijaitsevassa Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Opettajat Laajasalon, Vesalan ja Malmin uusille luokille on saatu täydennyskouluttamalla ja pätevöittämällä koulujen nykyisiä opettajia opettamaan suomen rinnalla myös englanniksi.

Helsingin kaupunki on jo pitkään tarjonnut täysin suomen- tai ruotsinkielisen perusopetuksen lisäksi kaksikielistä opetusta, jossa suomenkielisen opetuksen lisäksi luokka opiskelee 25–50 prosenttia oppimäärästään vieraalla kielellä. Kaksikielistä opetusta on tarjolla englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, venäjäksi, viroksi ja pohjoissaameksi.

Sopii kielistä kiinnostuneille


Kaksikielinen opetus sopii oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii molempia opetuskieliä sujuvasti. Kahdella kielellä opiskelu kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Kaksikielisen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa.

Oppilaspaikkaa hakeneille kielikoe tammikuussa 2023


Hakuaika elokuussa 2023 alkavalle seitsemännen vuosiluokan suomi–englanti -luokalle Malmin, Laajasalon tai Vesalan peruskoulussa oli 14.11.–7.12.2022. Kaksikieliseen opetukseen hakeneille järjestettiin kielikoe 25.1.2023. Tieto oppilaaksioton päätöksestä lähetetään hakijalle 24.3.2023.

Maunulan yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Töölön yhteiskoulu ja Helsingin Uusi yhteiskoulu ovat yksityisiä sopimuskouluja, mutta ne ovat hakuaikana mukana Helsingin kaupungin koulujen haussa.


Bilingual education at Malmin peruskoulu


New Finnish-English classes to three Helsinki schools


New bilingual classes for seventh graders will be founded in Laajasalo, Vesala and Malmi Comprehensive Schools. In these schools, pupils can already study in bilingual Finnish-English education up to the end of grade 6.


The city will also expand the service regionally, as up until now, bilingual Finnish-English classes have been available only in Töölö Secondary School in Töölö district, Kulosaari Secondary School in Kulosaari district, and Helsingin Uusi yhteiskoulu Secondary School in Pihlajamäki district. Teachers of the new bilingual classes are currently teaching in these schools and have received further education and training to gain the required competence and qualifications to teach in both Finnish and English.

City of Helsinki has a long history of providing bilingual basic education in a language other than the national languages Finnish and Swedish. In bilingual education, pupils study 25–50 percent of the syllabus in a foreign language and the rest in Finnish. Currently, a few Finnish-language comprehensive schools in Helsinki provide bilingual education in Chinese, English, Estonian, North Sami, Russian and Spanish.

Great option for pupils interested in languages


Bilingual education is a great option for anyone who is interested in languages. The aim of bilingual education is that by the end of basic education, the pupil will be fluent in both languages. Studying in two languages develops the child’s problem-solving skills, creative thinking, and ability to adapt to new situations. The key contents and objectives of the bilingual instruction are the same as in fully Finnish-language basic education.

Application period was in November 2022


Pupils starting the seventh grade in August 2023 were able to apply to the newly formed bilingual classes in Malmi, Laajasalo and Vesala Comprehensive Schools in the seventh graders’ joint application period from the 14th November 2022 to the 7th December 2022. There was a language test for the applicants on the 25th January 2023. Admission decisions will be sent out to all applicants on the 24th March 2023.

Maunula Secondary School, Kulosaari Secondary School, Töölö Secondary School and Helsingin Uusi yhteiskoulu Secondary School are private schools that have a contract with the city to provide free-of-charge basic education and, therefore, are part of the city’s municipal services network.Ystävällisin terveisin,
Nina Orpana
virka-apulaisrehtori
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Malmin peruskoulu
PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 09-31089357
nina.orpana@hel.fi

Lisää ajankohtaisia asioita


www.malmipk.edu.hel.fi
rehtori Lasse Latomäki
Tarkemmat yhteystiedot
16.02.2023 10:10