Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Maatullin ala-asteella lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Tuemme oppilaita erityisesti opiskelun nivelvaiheissa.

Esi- ja perusopetuksessa on toteutettu syksystä 2011 alkaen kolmiportaista tuen mallia. Tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja vahvimpana muotona erityinen tuki. Tehostetun tuen oppilaille tehdään oppimissuunnitelma. Erityisen tuen oppilaille tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Yhteystieto-osiosta.07.11.2018 09:54