Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon (pdf)

Huoltajien tulee täyttää ja palauttaa poissaolohakemus luokanopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaoloa.

Poissaolot

Koulusta ei saa olla poissa ilman syytä. Poissaoloon tulee pyytää lupa. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää (esim. äkillinen sairaus), huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta mahdollisimman pian joko luokanopettajalle suoraan tai Wilma -järjestelmään. Myös poissaoloselvitykset tehdään Wilma-järjestelmän kautta.

  • Luokanopettaja voi luvata oppilaalle 5 päivän vapautuksen.
  • Rehtori päättää yli 5 päivän lomista. Silloin hänelle toimitetaan täytetty kirjallinen loma-anomus viimeistään viikkoa ennen lomaa.
  • Kahta viikkoa pidemmät lomat anotaan johtokunnalta.
  • Läksyt tulee kysyä kaikilta lasta opettavilta opettajilta ennen lomaa ja niiden tulee olla tehtyinä lomalta palattaessa.
  • Loman takia poissaolleelle ei voida antaa tukiopetusta.
  • Sairauden takia poissaolleelle annetaan tarvittaessa tukiopetusta.


Kasvatuksen ja koulutuksen lomakkeet27.11.2018 14:55