Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


[11.8.2020] TERVETULOA KOULUUN 13.8.2020 kello 9.00


Ohjeita kaikille koulumme oppilaille kouluun paluuseen

Me Maatullissa teemme parhaamme, jotta opiskelu ja työskentely sujuvat hyvin ja turvallisesti. Yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää. Tässä asioita, joita noudattamalla kaiken toivotaan sujuvan mahdollisimman hyvin.

Ensisijaisen tärkeää on, että kouluun tullaan vain terveenä. Jos olette lomailleet juuri ennen koulun alkua ulkomailla, toivomme teidän noudattavan annettuja karanteenisuosituksia.

Kouluun tulo

 • Huoltajat voivat saattaa lapsensa kouluun, mutta eivät voi jäädä koulun pihalle tai tulla koulurakennukseen.
 • Ekaluokkalaisten toivotaan tulevan koulun etupihalle, lipputangon edustalle vanhempineen.
 • Sisälle tullessa lapset muodostavat pihalle jonon merkittyyn paikkaa (sinisellä merkit) .  Sisälle mennään opettajan johdolla turvavälejä pitäen, yksi luokka kerrallaan. Opettaja antaa tarkempia ohjeita vaatteiden ja kenkien säilytyksestä koulupäivän aikana.

Koulupäivät

Koulupäivät ovat työjärjestyksen mukaisia 20.8. alkaen

 • torstaina 13.8., jolloin oppilaat ovat koulussa klo 9 - 12.00
 • perjantaina 14.8. 1.-3.luokkaiset kello 8.30-11.30 ja 4.-6.luokkalaiset 9.15-12.30
 • Ip-kerho ja aamukerho toimivat normaalisti, kerho aukeaa torstaina 11.30
 • lukujärjestykset ajalla 17.-19.8. opettajat infoavat teitä vanhempia lukujärjestyksistä
 • Oppitunteja pidetään paljon ulkona, joten sään mukainen pukeutuminen on tärkeää.
 • oma vesipullo

Vanhempien yhteystiedot

On äärimmäisen tärkeää,  että koululla on lapsestanne ja teistä  huoltajista oikea-aikaiset yhteystiedot. Olkaa yhteydessä tarvittaessa koulusihteeriin Merja Ikoseen.

merja.b.ikonen@hel.fi

Lisäksi

Muutoksia saattaa tulla vallitsevan tilanteen mukaan. Seuraamme tarkasti ohjeistuksia ja olemme kouluna teihin muutoksista välittömästi yhteydessä.

Jos teille herää kysymyksiä, pyydän ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan opettajaan. Kiitos yhteistyöstä!

Erittäin mukavaa syyslukukauden alkua kaikille!

Toivoo Maatullin ala-aste


[28.4.2020] Tietoa koronaviruksesta monella kielellä

Helsingin kaupunki julkaisee ajankohtaista koronavirustietoa usealla kielellä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee infoa usealla kielellä


[20.4.2020] Lataa BookBeat ohjeet huoltajille

BookBeat ohjeet vanhemmille (pdf)

[31.3.2020] Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 saakka

Hyvät huoltajat, oppilaat ja opiskelijat,

Suomen hallitus on 30.3.2020 antanut uuden linjauksen, jonka mukaan lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatkavat kotona tapahtuvaa etäopiskelua koronavirusepidemian takia.
Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 saakka

Lähiopetuksessa olevat oppilaat

Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat edelleen saada lähiopetusta omassa koulussaan. Suosittelemme kuitenkin vahvasti, että 1.–3.-luokkalaiset jäävät kotiin etäopetukseen, jos se suinkin on mahdollista.
Lähiopetusta järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat, ja sairaalakoulun oppilaille. On tärkeää, että huoltaja on yhteydessä lapsen omaan opettajaan, mikäli lapsi ei osallistu lähiopetukseen koulussa. Tämä on tärkeä tieto opetushenkilöstön, kuljetusten ja ruokailun järjestämisessä.

Kotiopiskelun tueksi

On tärkeää, että oppilailla säilyy edelleen päivittäinen rytmi oppimiseen. Koulupäivälle on hyvä valmistella päiväsuunnitelma ja ajoittaa opiskelu, ruokailu sekä taukojen ja liikuntahetkien pitäminen. Opettajien tehtävänä on opettaa, ohjata ja tukea kotona opiskelevien oppilaiden päivittäistä koulutyötä. Etäopetusta toteutetaan sekä reaaliaikaisesti (suora verkkotapaaminen) että ei-reaaliaikaisesti (tallenne, tehtävä, Wilma-viesti).

Opettajat ohjeistavat Wilman kautta oppilaat ja opiskelijat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Oppimistilanteita ja -tehtäviä rakennetaan myös siten, että oppilaat kohtaavat toisensa ja voivat työskennellä yhdessä. Oppimistehtävät eivät edellytä huoltajien jatkuvaa ohjausta ja läsnäoloa. Voitte aina olla yhteydessä opettajaan ja kysyä neuvoa läksyihin ja verkko-oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.

Kouluruokailusta

Kouluruokailun järjestämistä jatketaan niin lähiopetuksessa oleville oppilaille kuin etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille jatkossakin. Etäopetuksessa olevien oppilaiden tulee ilmoittautua ruokailuun. Ruokailu järjestetään omassa koulussa. Ruokailu hoidetaan korkeintaan 10 oppilaan ryhmissä ja ruokailutilassa istutaan vähintään kahden metrin välein. Kädet on pestävä ennen ruokailua. Ruokailua ja käsien pesemistä valvotaan.
Koulun rehtori ohjeistaa ruokailuun ilmoittautumisen, jonka yhteydessä kysytään myös erityisruokavalioista.

Yhteydenpito oppilaisiin ja huoltajiin

Opettaja pitää yhteyttä oppilaisiin päivittäin. Jos oppilaaseen ei saada yhteyttä, koulun kuraattori tai psykologi lähettää huoltajille tekstiviestin oppilaan poissaolosta. Tähän tekstiviestiin on syytä vastata. Erityisen tärkeää näissä poikkeusoloissa on, että jokainen oppilas pysyy mukana opetuksessa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut käytettävissä

Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat tässä tilanteessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sopia tapaamisajan. Mahdollisuus yksilötapaamisiin pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. Oppilashuollon henkilöstö palvelee perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin klo 10.00-16.00.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa tai oppilaitoksessa. Yhteydenotot terveydenhoitajaan tulee ottaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Hengitystieoireisia ei hoideta koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos oppilas tai opiskelija on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita. Koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitaja antaa neuvontaa toistaiseksi omassa puhelinnumerossaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin.

Arvioinnit ja kevätjuhlat

Tiedotamme myöhemmin, miten kevään arvioinnit suoritetaan lukuvuoden osalta. Samoin kevätjuhlien järjestämisestä tiedotamme myöhemmin.


Puhelinneuvonnasta vastauksia koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä

Puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9-18 p. 09 310 10025. Neuvonnassa vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan p. 09 310 10027.

Kaupungin verkkosivuilla on myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta www.hel.fi/koronavirus

Julkaisemamme tiedotteet huoltajille ja opiskelijoille löytyvät Wilmasta Tiedotteet-kohdasta.


Toivotan teille voimia tässä haastavassa tilanteessa.

Muistattehan, että tietoa saa esimerkiksi näiden linkkien avulla:
Koronavirukseen liittyvät sairausepäilyt: https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/korona-epaily
Yleistä koronavirustilanteesta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/yleistietoa-helsingista/koronavirus/

Yhteistyöterveisin,
Liisa Pohjolainen
Toimialajohtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


[27.3.2020] Rehtori tiedottaa

Hei kotiväki,

tänään on etäopetuksen 8. päivä. Olemme tämän viikon aikana toteuttaneet ja kehitelleet etäopetustamme. Olemme vielä etäopetuksessa kuitenkin alkutaipaleella. Olen saanut teiltä palautetta, niin positiivista kuin myös toivottavaa korjausta. Tämä on hyvä, että olette olleet yhteydessä niin minuun kuin opettajiin.  Näin pystymme kehittämään ja muuttamaan toimintaamme. Viesteissä on ollut palautetta siitä, että koulutyötä on liikaa, mutta toisaalta myös liian vähän. Tämä on tasapainoilua, sillä joiltakin lapsilta/oppilailta kaikki sujuu käden käänteessä, ja joillakuilla taas vastaavasti tekeminen tuottaa suuria haasteita.

Opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Löydätte opetussuunnitelman eli OPS:n  osoitteesta: https://ops.edu.hel.fi/Maatullin ala-aste. Etäopetusta toteutetaan monin eri kanavin tällä hetkellä. Ja pääsääntöisesti oppilaat ja opettajat ovat löytäneet yhteydenpitokanavan ja opiskelu kotona on sujunut mallikkaasti.  Suosittelemme, että opiskelu kotona tapahtuu koulupäivien ja oppituntien aikana, koska opettajat ovat silloin tavoitettavissa. Päiväsaikaan oppilaiden on mahdollisuus saada ohjausta opettajilta. Mikäli tehtävien tekeminen venyy iltaan, opettaja ei enää ole ohjaamassa eikä antamassa niistä palautetta. Koulutyön aloittaminen aamusta auttaa myös päivärytmin rakentamisessa. Opetus myös pohjautuu tietoteknisesti suunnitelmaan, mikä on oppilaiden ICT-osaaminen taitotaso. Ei ole toivottavaa, että vanhemmat hoitavat esim. lasten työt opettajalle. 

Lapsen tehtävänä viikonlopun aikana yhdessä aikuisen kanssa voisi olla mm. suunnitella ja kirjoittaa itselleen päiväjärjestys, jossa lukee:

 • heräämisaika
 • aamupala ja aamutoimet (hampaiden pesu, pukeutuminen ja sängynpetaus)
 • koulutyön aloitusaika
 • lounastauko
 • välitunti
 • koulutyön jatkaminen
 • välitunti ja välipala
 • koulutyön lopetusaika

Välitunnit voivat olla aikuisen tai lemmikkieläimen kanssa ulkoilua tai muuta käsillä puuhaamista. Ei kuitenkaan ruutuaikaa.

Koulupäivän jälkeen on lapsen leikki- ja vapaa-aikaa. Nukkumaanmenoaika tulee myös sopia lapsen kanssa yhdessä ja pitää siitä kiinni. Näin arkirytmi säilyy ja opitaan arvokasta oman toiminnan ohjaamisen taitoa. Kun tämä opitaan, on etäkoulunkäynti lapselle ja aikuisille helpompaa.

Tiedän ja henkilöstömme tietää, että perheissä ollaan oltu lujilla, kun olette valvoneet, että lapset tekevät koulutöitään ja samaan aikaan olette tehneet itse etätöitä tai olleet työtänne hoitamassa työpaikoillanne. On tärkeää, että olemme armollisia niin itsellemme, lapsille kuin opettajillekin. Näin varmistamme, että jaksamme kaikki tämän vaativan ajanjakson yli.

Kiitos ja rentouttavaa viikonloppua kaikille!

Yt

Heli Siljama, rehtori


[24.3.2020] Maatullin oppilashuolto tiedottaa

Hei vanhemmat ja huoltajat

Terveisiä Maatullin kuraattorilta ja psykologeilta. Kerromme tässä viestissä lyhyesti palveluistamme etäopiskelun aikana sekä muutamia vinkkejä siihen, miten arki rullaisi kotona mahdollisimman kitkattomasti.

Oppilashuollon palvelut

Koulujen psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Teams videochatin tai Wilman kautta.

Oppilashuollon henkilöstö palvelee myös verkossa: jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkisin klo 10.00-16.00.
Chatin käyttö ei vaadi minkäänlaista tunnistautumista ja näin ollen keskustelua voi käydä anonyymisti. Chat toimii koko Helsingin alueella, eli vastaamassa ei välttämättä ole oman koulun työntekijä.

Käytännön vinkkejä arkeen

 1. Pitäkää mahdollisuuksien mukaan kiinni arjen perusrutiineista.
  Rutiinit auttavat pysymään arjessa kiinni sekä vähentämään huolta ja stressiä. Säännöllinen uni- ja ruokailurytmi, liikunta ja mielekäs tekeminen parantavat mielialaa.

 2. Tehkää yhdessä päivittäinen aikataulu ja lukujärjestys, josta näkyy, milloin tehdään töitä tai koulutehtäviä, milloin pidetään taukoja ja syödään, milloin vietetään vapaa-aikaa. Päivän olisi hyvä muistuttaa koululaisen ja vanhempien perusarkea. Aloittakaa ja lopettakaa koulutyö ja työnteko kuten normaalisti.

 3. Ulkoilkaa ja liikkukaa.
  Vaikka harrastukset ja liikuntapaikat ovat pääosin suljettuja, voi kotona ja lähiympäristössä harrastaa monenlaista yhteistä liikuntaa ja pelailua. Liikunta ja ulkoilu tukevat hyvinvointia ja jaksamista.

 4. Rajoita uutisvirtaa.
  Jatkuva uutisvirran seuraaminen on kuormittavaa ja voi lisätä huolta, joten sitä on hyvä rajata, ja seurata vain luotettavia uutis- ja tietolähteitä. Erityisesti lasten ja nuorten median käyttöä on hyvä pitää silmällä ja tarvittaessa rajata.

 5. Huolehtikaa sosiaalisista suhteista.
  Stressaavissa tilanteissa läheisten seura tukee ja rauhoittaa. Tehkää perheen kesken yhteisiä mukavia asioita: kokatkaa, leipokaa, ulkoilkaa, pelailkaa, leikkikää. Riskiryhmiin kuuluvia on tärkeä suojella, mutta aikaa voi viettää yhdessä myös etäyhteyksien avulla.

Linkkejä:

Vinkkejä tilanteen käsittelyyn lapsen kanssa:
https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/
https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/

Vinkkejä, luettavaa ja harjoituksia?koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämiseen:
https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/epidemiat/koronavirus-(covid-2019)/huolen-ja-ep%C3%A4varmuuden-siet%C3%A4minen

Ideoita lapsen kanssa sisällä liikkumiseen:
https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/

Rentoutumis- ja tietoisuusharjoituksia:
https://oivamieli.fi/
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset

Korona-epidemia ja kasvokkain tapahtuvien sosiaalisten kontaktien välttely herättävät meissä kaikissa monenlaisia tunteita, kuten myös vihaa ja pelkoa. On tärkeää, että perheet hakevat ja saavat tukea arkeen jo varhaisessa vaiheessa. Siksi toivomme teidän olevan yhteydessä meihin, jos tilanne kotona koulunkäynnin tai kaverikontaktien rajoittamisen osalta alkaa näyttää haasteelliselta. Mietitään yhdessä, miten tilannetta voisi helpottaa kuitenkin poikkeusolosuhteet huomioiden.

Ystävällisin terveisin, 
Kuraattori Henrik Laine (09 310 71917), psykologi Ainomaija Laitinen (09 310 71872) ja psykologi Sara Gerlander (09 310 27284)

[24.3.2020] Kouluterveydenhuollon palvelut


Kouluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa.
Yhteydenotot terveydenhoitajaan tulee ottaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta.
Hengitystieoireisia oppilaita ei hoideta kouluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos lapsi on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita. 
Koulun terveydenhoitaja antaa neuvontaa toistaiseksi omassa puhelinnumerossaan. 
Ajankohtaista tietoa Helsingin palveluista ja hoitopaikoista koronavirukseen liittyen saa Helsingin nettisivuilta www.hel.fi

Skolhälsovårdens tjänster

Skolhälsovårdens tjänster ges tillsvidare på den egna skolan.
Ta kontakt med skolhälsovårdaren i första hand per telefon eller via e-tjänster.
Elever med symtom i andningsorganen vårdas inte inom skolhälsovården. Eleven ska inte komma till skolan eller en bokad tid om hon eller han är sjuk eller har symtom på en begynnande infektion.
Skolhälsovårdare ger tillsvidare råd på sitt eget telefonnummer. 
Aktuell information om Helsingfors stads tjänster och vårdplatser i anknytning till coronaviruset finns på webbsidorna www.hel.fi/sv

School health care services

School health care services are currently being provided at your own school.
You should contact the nurse primarily via phone or electronic services.
Students with symptoms of a respiratory infection are not treated in the school health care and one should not come to school or booked appointments if the child is ill or has symptoms of a beginning infection.
The school nurse will give information on his/her own phone number for now. 
You can find current information about Helsinki’s services and treatment places in connection to the coronavirus at www.hel.fi/en


Kouluterveydenhoitaja Nadia Aweys p. 0403360193[20.3.2020] Kouluhyvinvoinnin tuki p oikkeustoimien  aikana

Oppilashuolto toimii normaaliin tapaan. 

Palvelut koululla:

Erikseen sovitut lähitapaamiset perheiden ja asiakkaiden kanssa ovat mahdollisia, joskin vältämme hallituksen ja THL:n ohjeiden mukaisesti joukkokokoontumisia. 

Kuraattori Henrik Laine, p. 050 401 3396, on koululla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin

Psykologi Ainomaija Laitinen, p. 040 1806481, luokat 4-6, on koululla maanantaisin aamupäivällä, tiistaisin, sekä keskiviikkoisin

Psykologi Sara Gerlander, p. 040 8358752, luokat 1-3, on koululla maanantaisin ja torstaisin

Terveydenhoitaja Nadia Aweys, p. 09 310 51942, 040 336 0193, vastaanottoajat koulussa ma-pe

Monikielinen ohjaaja Fadumo Bulhan on tavoitettavissa Wilman, sähköpostin sekä puhelimen kautta.  
Fadumo Bulhan, monikielinen ohjaaja, Somali,  fadumo.bulhan(at)edu.hel.fi, 09 310 26568 / 040 640 3173

Laaja-alaiset erityisopettajat Maria Mäkelä ja Pekka Viiliäinen ovat tavoitettavissa Wilman kautta ja puhelimitse.
Pekka Viiliäinen p. 09 310 83832 / 040 334 9031

Verkko-  ja puhelinpalvelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen oppilashuollon sivu. Jelppii.fi Chat-palvelu on käytössä nyt poikkeusaikoina joka arkipäivä klo 10-16. Siellä lapsi tai nuori voi jutella luottamuksella koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa (kuraattori tai psykologi) ja pohtia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Kerromme lyhyesti, miten voit auttaa itseäsi, miten me voimme auttaa sinua, ja mistä muualta voit saada apua.  Aloitussivun puhekuplasta pääsee suoraan chattiin keskustelemaan.
http://jelppii.fi

Nuorten palvelut ry. Etsivässä Nettityössä työskentelee kaksi nuorisotyön ammattilaista, joiden kanssa voit pohtia asioita luottamuksellisesti. On mielessä pyörivä asia pieni tai suuri, olet tervetullut!
https://nuortenpalvelu.fi/etsivat-online-mista-loydat-meidat/

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelin päivystää ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20: 
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/

 
Helsingin kaupungin  Perheentuki-sivusto:

https://www.hel.fi/sote/perheentuki-fi

[20.3.2020] Etätopiskeluvinkkejä oppilaille:

1. Tee samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä. Syö hyvä aamupala, vaihda yöasu päivävaatteisiin ja tee pieni liikuntahetki - kävele vaikka kortteli ympäri. Kehosi on tottunut siihen, että liikut koulumatkoilla aamuisin ja iltapäivällä!

2. Pidä taukoja! Et työskentele koulussakaan 7 tuntia putkeen, pidä välitunteja. Olet tottunut tiettyyn ateriarytmiin. Syö lounaasi ja välipaloja, jotta jaksat.

3. Tulet tekemään enemmän töitä tietokoneella. Muista ottaa muutama taukojumppa päivän mittaan, jotta niska-hartiaseutu pysyy kunnossa. Jumppakissan ohjeet: ?http://www.bit.ly/jumppakissaohje

4. Et ole lomalla! Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella. Onneksi oppiminen ei ole paikkaan sidottua. Oppiminen vaatii kuitenkin omaa aktiivista työtä. Ota vastuu omasta oppimisestasi, että hommat tulevat tehtyä sovitusti. Tee itsellesi opiskeluaikataulu ja noudata sitä. Voit esimerkiksi opiskella kotona normaalin lukujärjestyksen aikataulussa.

5. Seuraa viestintää Wilman kautta! Opettajat antavat tehtäviä, jakavat materiaalia, arvioivat ja antavat palautetta sekä ovat mahdollisesti tavoitettavissa sähköisesti. Ensimmäinen viesti tulee Wilman kautta (jollei muuta sovittu), josta löydät kunkin opettajan ohjeet, miten ja milloin tehtävät tulevat ja miten opettaja on mahdollista saada kiinni, jos tarvitset apua.

6. Jos sinulla ei ole mitään laitetta tehtävien tekemiseen, ota yhteyttä omaan opettajaasi. Kännykällä tai muulla mobiililaitteella pääset hyvin alkuun. Nettiyhteyden voi jakaa omasta kännykästä, jos muuta nettiä ei ole.

7. Ole aktiivinen! Opettajat ovat myös töissä eli tukemassa sinua oppimisessasi, vaikka ovatkin etänä niin kuin sinä. Muista pyytää apua, jos et ymmärrä jotain tai jokin on epäselvää. Soita tai laita viesti omalle opettajalle!

8. Tsemppiä ja opiskeluintoa kaikille!

Terveisin erityisopettajat Maria ja Pekka


[16.3.2020] Tiedote oppilaille ja huoltajille: Päivitettyä tietoa koronavirustilanteesta 15.3.2020

Helsingin peruskouluissa ja lukioissa opetus jatkuu


Alla päivitettyä tietoa koronavirustilanteesta sekä perusopetuksen että lukioiden osalta:

Kaupunki päätti perjantaina 13. maaliskuuta, että kaupungin koulut pidetään auki ja toiminta jatkuu olosuhteet huomioiden normaalisti. Asiantuntijoiden mukaan toimintojen sulkemisella ei olisi juurikaan vaikutusta epidemian hidastamiseksi tässä vaiheessa. Opetusta ei keskeytetä koronavirustilanteen vuoksi.


Tietoa perusopetuksen oppilaiden huoltajille

Toimenpiteet perusopetuksessa

Kouluun ei saa tulla sairaana. Vähäistenkin hengitystieoireiden (nuha, yskä, hengenahdistus, kuume) ilmaantuessa pitää jäädä koulusta pois.

Huoltajat, jotka kokevat lastensa kuuluvan riskiryhmiin, voivat halutessaan olla yhteydessä kouluun mahdollisten erityisjärjestelyjen varalta.

Noudatamme tiettyjä varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Siivousta on tehostettu ja siivouksessa noudatetaan THL:n ohjeita. Edelleen painotamme käsien pesun tärkeyttä ensisijaisena keinona tartuntojen ehkäisemisessä. Oireettomat oppilaat eivät nykyisen tiedon mukaan tartuta muita.

Teemme muutoksia koulujen toiminnassa. Pyrimme siihen, että suuria lapsiryhmiä ei ole yhdessä tilassa samaan aikaan. Välitunteja voidaan rytmittää niin, että kaikki oppilaat eivät ole yhtä aikaa esimerkiksi koulun käytävillä ulos lähdettäessä tai sisään tultaessa. Opetus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Lisäämme verkko-opetuksen osuutta. Suunnittelemme toimintaa niin, että lapset ja nuoret eivät toimi suurissa ryhmissä. Liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa sekä teoriamuotoista opetusta. Koulujen ulkopuolelle suuntautuvat Helsingin sisäiset retket peruutetaan toistaiseksi. Koululaisuinnit on peruttu ja uimahallit ovat kiinni.

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu myös normaalisti. Osa palveluntuottajista voi joutua tekemään muutoksia omaan toimintaansa. Näistä tiedotetaan erikseen.

Oppilashuollon työntekijät ja opetushenkilöstö ovat oppilaiden apuna, mikäli tilanne painaa lapsenne mieltä. Oppilashuollon henkilöstö palvelee netin kautta: jelppii.fi -sivuston chat toimii arkisin klo 10-16.

Kuten aiemmin ilmoitimme, ulkomaille suuntautuvat leirikoulut, retket ja muut opintomatkat on peruttu toukokuun loppuun asti. Toivomme, että monet niistä voidaan järjestää myöhemmin. Emme ota vastaan ulkomailta vieraita. Muista Suomen kaupungeista otamme vieraita vastaan harkinnan mukaan. Myös peruskoulujen TET-jaksot perutaan. Opettajat ovat huoltajiin tästä yhteydessä.

Perumme kouluissa kaikki yli 100 henkilön tilaisuudet kuten esimerkiksi yhteiset aamunavaukset, vanhempainillat, ja yhteiset retket. Pienempien tapahtumien järjestäminen pohditaan aina tapauskohtaisesti.


[13.03. 2020] Päivitettyä tietoa koronaviruksesta huoltajille 12.3.2020

Kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Sunnuntaina 8.3.2020 kaksi Lauttasaaren ala-asteen luokkaa ja alle kymmenen henkilöstöön kuuluvaa asetettiin kahden viikon kotikaranteeniin. Päätöksen kotikaranteenista ja sen laajuudesta tekee aina terveysviranomaiset. Jos muissa päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa jouduttaisiin vastaaviin valitettaviin toimenpiteisiin, niin terveysviranomaiset ovat yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin henkilöihin ja me toimialana tiedotamme perheitä Wilman tai sähköpostin kautta.

Kaupunki on linjannut, että Helsingin kaupungin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten ulkomaille suuntautuvat leirikoulu-, luokkaretki- tai opintomatkat perutaan 31.5.2020 asti. Myöskään ulkomailta tulevia oppilas- ja opiskelijaryhmiä opettajineen ei oteta vastaan tällä ajanjaksolla. Vastaavasti myös Erasmus- ja muut nuorisovaihdot perutaan 31.5.2020 asti. Toivomme, että mahdollisimman paljon leirikouluja ja retkiä voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan.

Osa lapsista ja nuorista on perheen omalla päätöksellä päättänyt jäädä pois päiväkodista tai koulun/oppilaitoksen oppitunneilta. Koronaviruksen vuoksi kotikaranteeniin määrätyille huolehdimme opetuksen järjestämisen. Muissa poissaoloissa toimitaan normaalin mallin mukaan eli huoltajalle/oppilaalle lähetetään kotitehtävät Wilman kautta.
Olemme saaneet paljon kysymyksiä, voiko kotikaranteenissa olevan lähipiiri liikkua normaalisti ja käydä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. Terveysviranomaiset ohjeistavat, että oireettomien ja kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat voivat käydä töissä ja sisarukset voivat käydä päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.

Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Toimialana emme muuta tai muokkaa terveysviranomaisten määräyksiä tai ohjeita. Kaupunki on lähettänyt eri kanavissa tietoa koronaviruksesta. Tämän viestin lopussa on hyviä linkkejä, mistä löytyy aina uusin tieto tilanteesta.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Kaupunki on avannut neuvontapuhelimen, joka palvelee numerossa 09 31010024 ja on auki arkisin klo 7-20. Muina aikoina voi olla yhteydessä päivystysapuun p. 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä terveysviranomaisiin.

Ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Päiväkodeissa tiedotamme aiheesta ilmoitustauluilla ja tarpeen vaatiessa sähköpostilla sekä reppuviesteinä.

Olemme keskustelleet lasten ja nuorten kanssa ikätasoisesti koronaviruksesta. Jos koette, että lapsenne tarvitsevat enemmän keskusteluapua, toivomme, että olette yhteydessä päiväkodin johtajaan tai koulun/oppilaitoksen rehtoriin ja opettajaan. Ja muistattehan, että flunssassa ei tulla päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen. Hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää.

Ystävällisin terveisin,
Liisa Pohjolainen
Toimialajohtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lisätietoa:


[12.03. 2020] Kouluterveydenhuollon tiedote

Hyvät vanhemmat

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointia uhkaavat tekijät pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain. Tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle järjestetään tarvittava tuki.

Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa muiden lapsen elämässä olevien yhteistyöverkostojen kanssa. Oppilaan sairaudet hoidetaan terveysasemalla.

Jokaiselle koululle on nimetty terveydenhoitaja ja koululääkäri. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimella tai sähköisen asioinnin kautta (asiointi.hel.fi). Terveydenhoitaja tapaa oppilaan terveystarkastuksissa vuosittain. Oppilas ja tarvittaessa perhe voi hakeutua myös omatoimisesti terveydenhoitajan vastaanotolle.

Lääkärintarkastukset ovat pääsääntöisesti ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Niukan lääkäriresurssin vuoksi on mahdollista, että kaikkia tarkastuksia ei voida toteuttaa. Lääkärien rekrytointia pyritään tehostamaan. Kannustamme huoltajia millä tahansa luokka-asteella ottamaan yhteyttä terveydenhoitajaan, jos heillä on huolta oppilaan hyvinvoinnista. Näissä tapauksissa varataan tarpeen mukaan aika koululääkärille.

Tapaturmat ja sairastaminen

Koulupäivän aikana sattuneet pienet tapaturmat hoidetaan koulussa yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Vakavammissa tapaturmissa oppilas ohjataan kaupungin terveysasemalle. Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi huoltajille, jotka ovat vastuussa lapsen saattamisesta hoitoon.

Oppilaan sairastuessa koulupäivän aikana asiasta ilmoitetaan huoltajille.

Hammashoito

Helsingin peruskoululaisten suun terveystarkastukset tehdään hammashoitolassa tai liikkuvana palveluna yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa koululla. Ekaluokkalaiset kutsutaan terveystarkastukseen syyslukukaudella.

Suun terveystarkastuksessa jokaiselle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa määritellään kuinka usein koululainen tarvitsee tarkastuksen, onko tarvetta oikomishoidolle tai paikkaushoidolle ja sovitaan yhdessä koululaisen kanssa hampaiden omahoidon tavoitteet. On tärkeää, että koululainen sitoutuu omahoidon tavoitteisiin.

Kouluterveydenhuolto ja siihen liittyvät suun terveydenhuollon palvelut ovat oppilaalle maksuttomia.

(Lisätietoa Kouluterveydenhuollon palveluista, lapsiperheiden palveluista ja tukea vanhemmuuteen

Perheentuki-sivustolta: perheentuki.fi)


Yt. Nadia Aweys, terveydenhoitaja


[02.03. 2020] Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta huoltajille

Hyvät huoltajat,

Viikin normaalikoulussa on yhdellä lapsella todettu koronavirus. Terveysviranomaiset ovat asettaneet noin 150 henkilöä kotikaranteeniin varmistaakseen, että virus ei leviä. Viikin normaalikoulu on Helsingin yliopiston koulu.

Helsingin kaupunki seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kaupunki on lähettänyt eri kanavissa tietoa koronaviruksesta. Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. HUSin alueella on toistaiseksi todettu viisi tartuntaa, joista yksi siis koskee Viikin normaalikoulun oppilasta.

Kaupunki on avannut neuvontapuhelimen, joka palvelee numerossa 09 31010024 ja on auki klo 7-20. Jos lähipiirissänne on edellä mainitun kaltaista oireilua, pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontapuhelimeen ja muina aikoina päivystysapuun p. 09 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä terveysviranomaisiin.
Ohjeistamme huoltajia Wilman kautta. Päiväkodeissa tiedotamme aiheesta ilmoitustauluilla ja tarpeen vaatiessa sähköpostilla sekä reppuviesteinä.

On mahdollista, että kaupungin päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa joudutaan vastaaviin karanteenitoimenpiteisiin. Karanteenista päättää aina terveysviranomaiset. Jos lapsi on karanteenissa, niin koulutehtävien tekemiseen ohjeistetaan Wilman kautta. Muutoin kaupungin päiväkodit, koulut ja oppilaitokset jatkavat toimintaansa normaalisti.

Koronavirus on ollut paljon esillä mediassa ja se saattaa herättää huolta lapsissa ja nuorissa, jotka monesti tulkitsevat uutisointia eri tavalla kuin me aikuiset. Olemme valmiina yhdessä henkilöstömme kanssa keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa ikätasoisesti aiheesta. Olennaista on vastata lapsen ja nuoren kysymyksiin ja keskustella uutisten mahdollisesti herättämistä peloista. On tärkeää myös kertoa se, mitä me aikuiset jo teemme, jotta sairastumiset estetään. Jos koette, että lapsenne tarvitsevat keskusteluapua, toivomme, että olette yhteydessä päiväkodin johtajaan tai koulun rehtoriin ja opettajaan.

Ystävällisin terveisin,
Liisa Pohjolainen
Toimialajohtaja
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lisätietoa koronaviruksesta Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä HUS:in verkkosivuilta:


Lisätietoa Helsingin kaupungin sivustoilta:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/ajankohtaista-tietoa-uudesta-koronaviruksesta  
https://www.hel.fi/uutiset/en/social-services-and-health-care/current-information-about-the-novel-coronavirus

[02.03. 2020] Väliaikatietoa Maatullin ala-asteen korjauksista ja väistötiloista

Väliaikatietoa Maatullin ala-asteen korjauksista ja väistötiloista

Maatullin ala-asteen koulurakennuksen (Kimnaasipolku 5) tiivistyskorjaukset etenevät. Korjaukset on saatu valmiiksi yleisissä tiloissa ja henkilökunnan tiloissa. Tiivistyskorjaukset jatkuvat luokkatiloissa.
Luokkien korjausten nopeuttamiseksi on otettu käyttöön koulun pihalla oleva kuivaparakki. Tiivistyskorjausten arvioidaan valmistuvan maaliskuun aikana. Korjausten avulla ehkäistään epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista ja maaperästä sisäilmaan.
Puistolan Suuntimopuistoon suunnitteilla olevia väistötiloja ei saada käyttöön vielä vuodenvaihteessa 2020–2021 kuten loppuvuodesta 2019 arvioitiin. Syynä on hankkeen kilpailutuksen viivästyminen. Tilojen toimittamiseen liittyvän tarjouskilpailun tulokset saadaan maaliskuussa, minkä jälkeen rakennuksen valmistumisajankohta tarkentuu. 
Lisätiedot
Tekninen isännöitsijä Samuli Saarikko (korjaukset)
Puh. 09 310 21695
samuli.saarikko@hel.fi
Hankesuunnittelija Hanna Lehtiniemi (Suuntimopuiston rakennus)
Puh. 09 310 87723
hanna.lehtiniemi@hel.fi


Update on the repairs and temporary facilities of Maatulli Comprehensive School

The sealing work of the Maatulli Comprehensive School building (Kimnaasipolku 5) is progressing. The repairs have been completed in general areas and in the staff facilities. The sealing work will continue in classrooms.
In order to speed up the work in the classrooms, the school started using the portable cabin in the school yard. The sealing work is estimated to be completed in March. The purpose of the repairs is to prevent contaminants from entering indoor air from the structures and soil.
Contrary to estimates made in late 2019, the temporary facilities planned for Suuntimopuisto in Puistola will not be available for use at the turn of 2020 and 2021. This is due to delays in the competitive tendering process of the project. The results of the competitive tendering process connected to the supply of the facilities will be available in March, after which the completion date for the building will be verified. 
Additional information
Technical Property Manager Samuli Saarikko (repairs)
Tel. 09 310 21695
samuli.saarikko@hel.fi

Project Planner Hanna Lehtiniemi (the Suuntimopuisto building)
Tel. 09 310 87723
hanna.lehtiniemi@hel.fi


[31.10.2019]

Tietoa Maatullin ala-asteen jatkotutkimuksesta, korjauksista ja väistötiloista
 

Maatullin ala-asteen koulurakennuksen (Kimnaasipolku 5) jatkotutkimus on valmistunut. Tutkimustuloksia esiteltiin 23.10. koulun henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille. Tilaisuuden esitys ja tutkimusraportti löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.hel.fi/talotiedot

Jatkotutkimuksen mukaan rakennuksen sokkelin lämmöneristeessä on kosteuden aiheuttamia vaurioita. Ulkoseinän lämmöneristeissä ei todettu merkittäviä vaurioita. Ulkoseinä- ja sokkelirakenteissa on ilmavuotoreittejä sisätiloihin, minkä vuoksi rakennuksessa on tehtävä tiivistyskorjauksia.

Kesällä otettiin näytteitä kuuden luokan muovimatoista. Viidessä näytteessä kemiallisten orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet olivat kohonneet. Syksyllä tehtyjen mittausten perusteella todettiin, että matoissa esiintyviä yhdisteitä on sisäilmassa vain vähän. Muovimatoilla ei ole merkittävää vaikutusta sisäilmaan.  

Luokkahuoneista otettiin pölynäytteitä. Tutkimuksen mukaan luokkahuoneiden pöly on enimmäkseen normaalia ulkoilman ja sisätilan pölyä. Mineraalivillakuidut eivät aiheuta rakennuksessa merkittävää sisäilmahaittaa.

Tiivistyskorjaukset käyntiin marraskuussa

Altistumisolosuhteiden arvioinnin mukaan koulun tiloissa on todennäköistä altistua rakennuksesta peräisin oleville epäpuhtauksille, minkä vuoksi tiloissa tehdään korjauksia. Luokkatilojen ja ruokalan ulkoseinien tiivistyskorjaukset alkavat marraskuussa ja valmistuvat alkuvuodesta 2020. Korjausten avulla ehkäistään epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista ja maaperästä sisäilmaan.

Tiivistyskorjaukset tehdään ilta- ja viikonlopputyönä, jotta ne eivät häiritse koulun toimintaa. Korjauksia pyritään nopeuttamaan toimittamalla koulun pihalle yhden luokkahuoneen väliaikainen opetustila.

Lisäksi korjataan luokkien vaurioituneet allaskaapit ja tiivistetään niiden viemäriliittymät sekä vaihdetaan muovimatot vesivaurioalueilta.

Koululle väistötilat Suuntimopuistoon

Maatullin ala-aste siirtyy väistötiloihin läheiseen Suuntimopuistoon rakennettavaan koulurakennukseen. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuodenvaihteessa 2020–2021 tai mahdollisesti jo aiemmin.

Koulu toimii Suuntimopuiston tiloissa siihen saakka, kunnes uusi Maatullin koulurakennus valmistuu vuonna 2024. Suuntimopuiston rakennuksesta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätiedot

Johtava sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen
Puh. 09 310 38633
kirsi.torikka@hel.fi

Tekninen isännöitsijä Samuli Saarikko
Puh. 09 310 21695
samuli.saarikko@hel.fi

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Jarmo Raveala
Puh. 09 310 23466
jarmo.raveala@hel.fi


[24.10.2019] Maatullin kerhot

Koulussamme toimii syyslukukaudella seuraavia kerhoja:

Nikkarointikerho aloittaa syysloman jälkeen.

Kässäkerho ma 14.30-16.00 7-8-vuotiaat ja 16.00-17.30 9-12 vuotiaat

Bändikerho ke 14.00-14.45 (1.-3.luokkalaiset) sekä ke 14.45-15.30 (4.-6.luokkalaiset)

Espanjankerho ti 13.30-14.30 (op. Marjukka Sundberg ja Anna Helpinen)

Easy Sport ke 13.30-15.30 (4.-6.luokkalaiset), pe 13.30-15.00 (1.-3.luokkalaiset).


[04.08.2019] 
 

Koulu järjestää aamutoimintaa 1.-2. luokkien oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.30. Aamutoiminta alkaa viikolla 33 ja siihen voi ilmoittautua wilmassa.


[14.05.2019]  Tietoa Maatullin ala-asteen sisäilmatilanteesta ja uudisrakennushankkeesta

Maatullin ala-asteen (Kimnaasipolku 5) vanhemmat ovat lähettäneet Helsingin kaupungille 23.4.2019 vetoomuksen uuden koulurakennuksen rakentamisen nopeuttamiseksi ja väistötilojen saamiseksi nopeasti koululle. Kaupungin tämänhetkisen näkemyksen mukaan koulu voi toimia nykyisissä tiloissaan siihen saakka, kunnes uusi koulurakennus on valmistunut.

Kaupunki selvittää sisäilmaan liitetyn oireilun syytä koulussa. Ulkopuolinen konsultti tekee kesän 2019 aikana kattavan selvityksen rakennuksen tämänhetkisestä kunnosta. Samalla koulun lattian alla olevan ryömintätilan kunto tarkistetaan.

Koulua on tutkittu aiemmin palvelutilaverkkoselvitystä varten (2014) ja perusparannuksen hankesuunnittelua varten. Vuonna 2016 on tehty ilmanvaihdon lisätutkimus ja 2018 paikallinen sisäilmatutkimus. Tutkimusten perusteella koululla on tehty korjauksia ja huoltotoimia, joiden avulla on parannettu sisäilman laatua. Korjauksia on tehty liikuntasaliin, alakattoihin, rakennuksen alapuoliseen ryömintätilaan, ikkunapellityksiin ja ilmanvaihtoon. Lisäksi on uusittu julkisivun saumaukset.

Ilmanvaihto korjataan kesän aikana

Tutkimuksissa on todettu, että rakennuksen ilmanvaihdon toiminnassa on puutteita ja että kahdessa opetustilassa (käsityöluokassa ja 2ab-luokassa) sekä kahdessa muussa tilassa (psykologin ja terveydenhoitajan huoneissa) on mikrobivaurioita. Vauriot johtuvat siitä, että kyseisten tilojen ikkunat ovat liian lähellä kattoa ja ikkunapellitykset vuotavat. Vaurioiden korjaussuunnittelu on käynnissä.

Rakennuksen ilmanvaihtoa on kuluneen lukuvuoden aikana parannettu puhdistamalla ilmanvaihtokanavat ja säätämällä ilmanvaihtoa vastaamaan nykyistä oppilasmäärää. Ilmanvaihto ei ole toiminut kunnolla korjausten ja säätötöiden ollessa käynnissä, mikä on voinut heikentää sisäilman laatua. Koulun tiloissa on lisäksi ollut pölyä ja mineraalivillakuituja, jotka aiheuttavat ärsytysoireita. Koulu on siivottu kattavasti tänä vuonna, jolloin myös kalusteet ja tekstiilit on puhdistettu.

Sisäilmaa voi edelleen heikentää tilojen alipaineisuus, minkä vuoksi rakenteista kulkeutuu ilmaa ja mahdollisesti epäpuhtauksia sisätiloihin. Ilmanvaihto korjataan kesän aikana. Luokkia palvelevaan ilmanvaihtokoneeseen toimitetaan uusi moottori kesäkuun alussa, minkä jälkeen ilmanvaihto säädetään tasapainoon. Lisäksi valmistavan opetuksen ja iltapäiväkerhon käytössä oleviin tiloihin asennetaan kesällä huonekohtaisia iv-koneita, jotta ilmanvaihto saadaan riittäväksi tilojen käyttäjämääriin nähden.

Koululle on lähetetty tehdyistä ja tulevista korjauksista tiedote 25.4.2019. Kaupunkiympäristön toimialan sisäilma-asiantuntija ja tekninen isännöitsijä ovat käyneet koulun sisäilmatilannetta läpi vanhempien edustajien kanssa koululla 6.5. Paikalla olleiden vanhempien mukaan tarvetta vanhempien tiedotustilaisuudelle ei ole. Henkilökunnan infotilaisuus järjestettiin 10.5.


Vanhan koulun käyttökunnosta huolehditaan

Nykyisen koulurakennuksen tilalle on suunnitteilla uudisrakennus. Uuden koulun rakentaminen alkaa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vuonna 2022. Pedagoginen suunnittelu ja tilasuunnittelu alkavat syksyllä. Kaikki tilaratkaisut tehdään kaupunkitasoisten suunnitteluohjeiden mukaan sekä valtakunnalliset määräykset ja säädökset täyttäviksi. Tilasuunnittelun lähtökohtana ovat turvalliset ja toimivat tilat, jotka tukevat opetussuunnitelman toteuttamista.

Vanhassa koulurakennuksessa tehdään kaikki tarvittava, jotta siellä voidaan toimia uuden rakennuksen valmistumiseen asti. Tämänhetkisten tutkimusten mukaan koulun toimintaa ei ole tarvetta siirtää väistötiloihin. Koulun kunto ja korjaustarpeet selvitetään nyt kuitenkin perusteellisesti uusin tutkimuksin. Uusi Maatullin korvaava koulurakennus on tarkoitus sijoittaa alueelle siten, että toiminta siirtyisi suoraan uuteen rakennukseen sen valmistuttua.

Kaupungilta on tiedusteltu nyt tehtyjen ja vielä ennen uudisrakennushanketta tehtävien korjausten hintaa ja toisaalta väistötiloihin siirtymisen kustannuksia. Korjausten kustannukset voidaan arvioida tutkimusten ja korjaussuunnitelmien valmistumisen jälkeen, mutta niiden suuruusluokka on arviolta satojatuhansia euroja, kun taas väistötilojen hinta olisi vuodessa arviolta 1,5–2 miljoonaa euroa. Jos koululle hankittaisiin väistötilat esimerkiksi neljäksi vuodeksi, ne maksaisivat yhteensä 6–8 miljoonaa euroa. Väistötilojen hankkiminen edellyttää, että rakennuksessa on tutkimuksin todettuja vakavia tai laajoja vaurioita, joita ei pystytä kohtuullisessa ajassa korjaamaan tai joita ei ole enää järkevää korjata.

Kaupungin tiedossa on, että koulurakennus on täynnä. Alun perin on saatu lupa 600 oppilaan koululle, ja tuolloin kahdeksan luokkaa on toiminut tilapäisissä opetusrakennuksissa. Nyt tilapäisiä rakennuksia ei ole. Niissä on ollut arviolta 200 oppilasta, eli pääkoulu on tarkoitettu noin 400 lapselle. Tällä hetkellä koulussa on noin 500 oppilasta, joista kesken lukuvuoden tulleita on noin 60. Tällä perusteella koulu tarvitsee lisätiloja.


Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tilapalvelupäällikkö Mauno Kemppi


[10.08.2018 Poliisin tiedote]

Poliisi kehottaa kertaamaan koulureitin ja liikennesäännöt yhdessä lapsen kanssa
Turvallinen koulutie on meidän yhteinen tehtävämme. Huomioi liikenteessä pienet koululaiset – omat sekä muiden.

Hyvä koululaisen huoltaja,

Pyydän, että käyt ennen uuden lukuvuoden alkua yhdessä lapsesi kanssa läpi koulumatkan sekä keskeiset liikennesäännöt. Jos viet oman lapsesi kouluun autolla, kehotamme huomioimaan myös muut pienet koululaiset. Huomiota tulee kiinnittää varsinkin suojatiesääntöihin ja ajonopeuksiin. Lasten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa, joten hidasta vauhtia siten, että ehdit reagoimaan yllättäviinkin tilanteisiin. Tämä ei koske ainoastaan autoilijoita, vaan myös esimerkiksi moottori- ja polkupyöräilijöitä.

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä ensimmäisinä koulupäivinä. Valvontaa järjestetään erityisesti niiden koulujen ympärillä, jotka sijaitsevat valtakatujen välittömässä läheisyydessä.

Otimme viime syksynä Helsingin poliisissa käyttöön Whatsapp-numeron +358 50 342 2133, jonka kautta sekä lapset että aikuiset voivat olla kiireettömissä asioissa yhteydessä poliisiin. Viestejä voi lähettää esimerkiksi liikenteeseen, kiusaamiseen tai epäilyttävään toimintaan liittyvissä asioissa. Hätätapauksissa soita 112.
Koulumatkalla olevista vaaranpaikoista voi ilmoittaa myös suoraan Helsingin kaupungille osoitteessa hel.fi/kaupunkiymparisto/palaute.

Turvallinen koulutie on meidän yhteinen tehtävämme!

Ystävällisin terveisin
Helsingin poliisiPolisen uppmanar föräldrarna att gå igenom skolvägen och trafikreglerna med sitt barn
Det är vår gemensamma uppgift att göra skolvägen säker. Ta hänsyn till små skolelever i trafiken – båda egna och andras.

Bästa vårdnadshavare
Vi ber att du före skolårets början går igenom skolvägen och de viktigaste trafikreglerna med ditt barn. Om du skjutsar barnet till skolan med bil uppmanar vi dig att även ta hänsyn till andra små skolelever. Fäst särskild uppmärksamhet vid skyddsvägsreglerna och körhastigheterna. Det kan vara svårt att förutse hur barnen rör sig. Därför bör du sakta farten så att du hinner reagera även på oväntade situationer. Detta gäller inte endast bilförare utan även till exempel motorcyklister och cyklister.

Polisen skärper övervakningen av trafiken under de första skoldagarna. Övervakning ordnas särskilt kring de skolor som ligger i huvudgatornas omedelbara närhet.

Förra hösten tog polisen i Helsingfors i bruk Whatsappnumret +358 50 342 2133 som både barn och vuxna kan använda för att kontakta polisen i icke-brådskande ärenden. Ärendena kan gälla till exempel trafik, mobbning eller misstänksamt handlande. I nödsituationer ska du ringa 112.
Farliga ställen längs skolvägen kan också meddelas direkt till Helsingfors stad på adressen hel.fi/kaupunkiymparisto/palaute.
Det är vår gemensamma uppgift att göra skolvägen säker!

Med vänliga hälsningar,
HelsingforspolisenThe police urge people to go through their child's school route and the traffic rules together with the child
Ensuring safe school routes is our common task. Watch out for small children on the roads – your own and those of others.

Dear schoolchild’s guardian.

I would ask you to go through the school route and most important traffic rules with your child before the new school year begins. If you take your own child to school by car, we would also ask you to take account of other small schoolchildren. Particular attention should be paid to the rules at safe crossings and to driving speeds. A child's movements can be unpredictable, so slow down so that you can react even to unexpected situations. This applies to motorcyclists and cyclists as well as drivers.

The police will intensively monitor traffic on the first few school days. In particular, they will monitor the neighbourhoods of schools located in the immediate vicinity of main streets.
Last autumn, we introduced the Helsinki Police Department's Whatsapp number, +358 50 342 2133, using which both children and adults can contact the police in non-urgent matters. Messages can be sent with regard to traffic, bullying or suspicious activity, for example. In emergencies, call 112.
You can also report danger spots on school routes directly to the City of Helsinki at hel.fi/kaupunkiymparisto/palaute.
Ensuring safe school routes is our common task!

Kind regards,
Helsinki Police

 11.08.2020 11:35