Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Lemmilän koulussa lasten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ohjaus tukee erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen.

Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä toimii kiinteästi yhteistyössä huoltajien ja lastenkodin kanssa. Työryhmän kokouksiin osallistuvat erityisluokanopettaja, rehtori ja oppilashuoltohenkilöstö. Mukaan voidaan kutsua muita opettajia sekä yhteistyökumppaneita, kuten lastensuojelu.10.12.2019 09:41