Suoraan sisältöön

Opetussuunnitelma


Lemmilän koulun yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet

3.–6. luokat

  • Yksilöllisten oppimistaitojen kehittyminen
  • Kielitaidon kehittyminen
  • Tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen
  • Hyväksyy itsensä ja muut erilaisena oppijana

7.–9. luokat

  • Vastuun ottaminen omasta oppimisesta
  • Itsearvioinnin kehittyminen ja tavoitteiden asettaminen oppimiselle
  • Kielitaidon syventyvä ja monipuolinen kehittyminen yksilöllisesti
  • Itsenäisten tiedonhankintataitojen kehittyminen
  • Jatko-opintovalmiuksien kehittyminen ja saavuttaminen


10.12.2019 09:40