Suoraan sisältöön

Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Lemmilän kouluun tulevalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOJKS) yhdessä erityisluokanopettajan, huoltajan ja asiantuntijoiden kanssa (mm. HUS:n psykologi, kuntoutusohjaaja ja puheterapeutti).

HOJKS:iin kirjataan oppimisen tavoitteet, arvioinnin perusteet ja yksilöllisen tuen ja kuntoutuksen tarpeet. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään joka lukuvuoden alussa. Erityistä huomiota kiinnitetään koulunkäynnin nivelvaiheisiin.

Peruskouluopintojen loppuvaiheessa laaditaan jatko-HOJKS oppilaan jatko-opintoja varten.03.10.2018 13:42