Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. 

Koulussamme jokaisella luokalla on oma erityisopettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, aineenopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Koulupäivä

Peruskoulussa oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista omissa luokissaan. Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin.

Opetukselle koulussa on määritelty viikkotuntimäärät. Luokilla 3-.4.on oltava vähintään 23 ja 5.–6. luokilla vähintään 24 tuntia viikossa. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää, että opetustunteja on tätä enemmän.

Yläasteella luokka-asteilla 7.-9. on 30 tuntia viikossa koulua.JAA
03.01.2020 13:41