Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. 

Koulupäivä

Opetusryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokka-asteilla olevia oppilaita. 

Opetukselle koulussa on määritelty viikkotuntimäärät. Luokilla 3-.4.on oltava vähintään 23 ja 5.–6. luokilla vähintään 24 tuntia viikossa. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää, että opetustunteja on tätä enemmän.

Yläkoulussa luokka-asteilla 7.  9. on 30 tuntia viikossa koulua.25.06.2020 14:29