Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Vanhempainyhdistys
Lauttasaaren ala-asteen koulun vanhempainyhdistys kerää varoja koulun toimintaan erilaisten tempausten avulla ja jakaa keväisin Tsemppis -stipendit.

Koulun edustaja osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin ja toimii yhteyshenkilönä koulun ja vanhempainyhdistyksen välillä. Koulun oppilaat ja opettajat osallistuvat vanhempainyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Saara Aho.

Luokkavanhemmat
Jokaiselta luokalta on valittu tähän ryhmään yksi huoltaja ja yksi varajäsen, jotka edustavat luokan vanhempia. Luokkavanhempien tavoitteena on lisätä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään yhteisissä kokouksissa ja yhteisissä tapahtumissa.

Luokkavanhemman tehtävänä on tiedottaa, kuulla ja aktivoida yhteisistä sopimuksista ja tapahtumista luokan muita vanhempia (Wilma). Luokkavanhempi toimii siten linkkinä koulun ja luokan muiden vanhempien välillä. Koululta ryhmässä ovat  apulaisrehtori  ja tarvittaessa rehtori.

Luokkavanhempi osallistuu oppilashuollon yhteisölliseen luokkakäsittelyyn.


Kielikylpyopettajat tekevät yhteistyötä Lauttasaaren kielikylpy ry:n kanssa.11.01.2022 13:23