Suoraan sisältöön

Johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.


Pöytäkirjat 2021

03.06.2021 Johtokunnan kokous 
18.03.2021 Johtokunnan kokous


Pöytäkirjat 2020

24.11.2020 Johtokunnan kokous
28.09.2020 Johtokunnan kokous
02.06.2020 Johtokunnan kokous
13.05.2020 Johtokunnan kokous

Pöytäkirjat 2019

2.10.2019 Johtokunnan kokous
27.5.2019 Johtokunnan kokous
26.3.2019 Johtokunnan kokous 
25.2.2019 Johtokunnan kokous

08.10.2021 13:08