Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Lauttasaaren ala-asteen koulu on oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteinen koulu. Kodin ja koulun aikuisten kasvatuskumppanuudella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Meillä opiskellaan arjen, ajattelun ja oppimisen taitoja. Rohkaisemme oppilaita osallistumiseen ja kantamaan vastuuta itsestä, muista ja ympäristöstä.

Jokaisella lauttasaarelaisella lapsella on oikeus lähikouluun ja tarjoamme lähikoulussa riittävää tukea. Koulumme pedagogiikka pohjautuu yhteisopettajuuteen ja yhdessä tekemiseen vuorovaikutteisesti ja osallistaen. Käytämme oppimisen tiloja joustavasti sekä laajennamme opetusta myös koulun seinien ulkopuolelle. Vaalimme kieliä ja mahdollistamme monipuolisen kielen oppimisen lähikoulussa.
11.08.2020 17:14