Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Käyntiosoitteet
Pääkoulu: Agronominkatu 22  
Sivupiste: Leskenlehti, Leskirouva Freytagin kuja 9 
Postiosoite: PL 79301, 00099 Helsingin kaupunki
Koulun kotisivut www.latopk.edu.hel.fi 

Rehtori Teemu Lappalainen 09 310 28667 / 050 5667777 
Sähköposti teemu.lappalainen@hel.fi  

Virka-apulaisrehtori Satu Olava 09 310 86080 / 050 534 4703
Sähköposti satu.olava@hel.fi   

Koulusihteeri Nina Norrmén 09 310 86615 / 050 302 9799   
Sähköposti nina.norrmen@hel.fi 
Kanslia on avoinna päivittäin klo 8-15.  

Koulun iltapäiväkerhon vastuuohjaaja 
Irina Vainonen 050 302 9809
Sähköposti irina.vainonen@edu.hel.fi  

Aamutoiminta 040 669 5174
Numeroon voi lähettää myös tekstiviestejä. 

Iltapäivätoiminnan koordinaattori  
Eeva Elsinen 09 310 89205
Sähköposti eeva.elsinen@hel.fi  

Opinto-ohjaaja Milja Elomaa 09 310 82260 / 040 152 6499
Sähköposti milja.elomaa@edu.hel.fi  

Kouluterveydenhoitajat  
Anna-Maija Hirvensalo-Koskinen 09 310 28313 / 040 3340382 
Sähköposti anna-maija.hirvensalo-koskinen@hel.fi 
Pääkoululla joka päivä

Roosa Rantala  040 542 9215/09 310 52069 Leskenlehdessä maanantaisin 8-16 ja perjantaisin 8-14:15

Koulupsykologit  
Katja Helenius 09 310 71898 / 050 401 3361 
Sähköposti katja.helenius@edu.hel.fi 
Maija Kangas 09 310 53008 / 040 8486240
Sähköposti maija.kangas@hel.fi 

Koulukuraattorit  
Leila Lillqvist 09 310 71895 / 050 401 3357
Sähköposti leila.lillqvist@edu.hel.fi 
Antti Ikonen 09 310 21940 / 040 716 9725
Sähköposti antti.ikonen@edu.hel.fi  

Kohdevastaava (kouluisäntä)
Jussi Tolonen 050 466 1719 / 050 401 3852
Sähköposti jussi.tolonen@palmia.fi  

Kouluravintola 

Ravintolapäällikkö Tuula Nousiainen 044 342 1779 tuula.nousiainen@compass-group-fs.com
13.01.2021 21:31