Suoraan sisältöön

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys on vapaaehtoista toimintaa koulun ja oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistykset järjestävät tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia lisätukena koulun viralliselle päätöksentekoelimelle, johtokunnalle. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa tukea oman lapsen kasvatukseen.

Latokartanon peruskoulun vanhempainyhdistys ry 

Latokartanon peruskoulun vanhempainyhdistys perustettiin tammikuussa 2009. Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää oppilaiden vanhempien / huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa,
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään,
  • tuoda esille vanhempien / huoltajien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä,
  • toimia oppilaiden vanhempien / huoltajien yhteistyöelimenä.

Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. Osallistumalla toimintaan voit:

  • vaikuttaa mitä kerhoja ja muuta toimintaa lapsille ja nuorille järjestetään,
  • vaikuttaa koulun ja Latokartanon alueen viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja päätöksentekoon,
  • tutustua koulun henkilökuntaan ja toimintatapoihin,
  • tutustua lastesi kavereihin ja heidän vanhempiinsa,
  • vanhempainyhdistyksessä olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärill,e
  • esittää omia ideoitasi tulevasta toiminnasta, esim. kiinnostuksestasi hallituksen jäsenyydestä, mahdollisten toimikuntien perustamisesta tai muista tärkeistä asioista, joihin vanhempainyhdistyksen kautta voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa.

Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta löydät facebook-sivuiltamme. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Terhi Suvilehto, sihteeri Priit Tammeorg ja rahastonhoitaja Tania Halmeaho.

Sähköposti: latis.vanhempainyhdistys@gmail.com

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Latokartanon peruskoulun vanhempainyhdistyksen hallitus08.02.2023 09:05