Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat vanhempien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat vanhempien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Koulu tiedottaa oppilaan ja koulun asioista kotiin. Vastaavasti odotetaan, että vanhemmat kertovat koululle lapsen asioista, esimerkiksi poissaoloista. Oppilaan arviointi on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii vanhempien ja koulujen välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä.

Latokartanon peruskoulu tiedottaa kodeille koulutyöhön liittyvistä asioista Wilma-järjestelmän kautta. Omaopettajat tiedottavat valvontaryhmänsä huoltajille Wilman kautta. Koulu järjestää sekä oman ryhmän että koko koulun yhteisiä vanhempainiltoja. Kaikki huoltajat tavataan kaksi kertaa vuodessa opintosuunnitelmakeskusteluissa.

Koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.  Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Terhi Suvilehto, sihteeri Priit Tammeorg ja rahastonhoitaja Tania Halmeaho.   27.10.2021 15:15