Suoraan sisältöön

Soome-eesti õpe

Kakskeelne soome-eesti õpe Latokartano põhikoolis

Latokartano põhikool korraldab laiaulatuslikku kakskeelset soome-eesti õpetust 1.-9. klassidele. Laiaulatuslik kakskeelne soome-eesti õppetöö tähendab õpet, mille käigus õpetatakse vähemalt 25% kogu põhihariduse õppekava õppetööst eesti keeles. Eesti keel on õpilase A1 keel. Ka inglise keelt õpetatakse alates esimesest klassist.

Kakskeelse õpetuse eesmärk on saavutada hea ja mitmekülgne keeleoskus nii soome kui ka eesti keeles. Laiaulatuslikus kakskeelses õppes on õppeainete sisu ja eesmärgid samad, mis soomekeelsetes klassides.

Kooli õppima asumiseks tuleb läbida katsed. Esimesse ja teise klassi taotlemisel hinnatakse õpilase eesti keele oskust. Alates kolmandast klassist testitakse ka soome keele oskust.

Eelistatud on Helsingi piirkonnas elavad lapsed. Teiste piirkondade õpilasi võetakse vastu siis, kui sobivustestist on saadud hea tulemus ja klassid pole veel täitunud.

Kakskeelsesse õppesse kandideerimisperiood internetis on 13.1.2021-29.1.2021 ja
koolis kolmapäeval 20.1.2021 kell 8-10 ja 17-19.

Kooli sisseastujad registreeruvad sobivustestidele täites avalduse vormi. Vormi ja selle tagasisaatmise juhendi leiate

Vormi ja selle tagasisaatmise juhend

alates 14.12.2020.
Esimesse klassi pürgijate kakskeelse soome-eesti õppe sobivustest toimub kolmapäeval 3. veebruaril 2021 kell 9.00.

Esimese klassi pürgijate kordustest toimub 10. veebruaril 2021 kell 9.00. Kordutesti päeval saavad osaleda ainult lapsed, kes haiguse tõttu ei saanud õigel ajal testi sooritada. Enne kordustestile tulekut tuleb koolile esitada arstitõend. Pärast jaanuari Helsingisse kolinud kooliõpilaste kakskeelsesse õppesse taotlemise periood on 1.4.2021-15.6.2021.

Soome-eesti 3.-8. klassi astumist taotletakse augustis. Augustikuu katsetele registreerumise aeg on 1.4.2021-15.6.2021. Sobivustest peetakse üks nädal enne kooliaasta algamist. Registreerimisjuhiseid uuendatakse veebilehel veebruaris 2021. Kakskeelne soome-eesti õpe toimub riikliku põhihariduse õppekava järgi. Põhikooli lõpus saavad kakskeelse haridusega õpilased jätkata õpinguid soomekeelsetes teise astme õppeasutustes. Kakskeelne õpe nõuab õpilastelt palju tööd ning eeldab, et vanematel on aega lapsi toetada.08.12.2020 11:45