Suoraan sisältöön

Soome-eesti õpe


Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe

Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe 1. ja 3.-8. klassidesse algab 17. mail 2021
kell 12.00 ja lõpeb 30. juulil 2021 kell 12.00.
Sobivuskatsed peetakse teisipäeval 5.8.2021 kell 9.00–12.00 Latokartano põhikoolis:

Augustikuu täiendav taotlusvoor laiaulatuslikku kakskeelsesse soome-eesti õppe (pdf)


Kakskeelne soome-eesti õpe Latokartano põhikoolis

Latokartano põhikool korraldab laiaulatuslikku kakskeelset soome-eesti õpetust 1.-9. klassidele. Laiaulatuslik kakskeelne soome-eesti õppetöö tähendab õpet, mille käigus õpetatakse vähemalt 25% kogu põhihariduse õppekava õppetööst eesti keeles. Eesti keel on õpilase A1 keel. Ka inglise keelt õpetatakse alates esimesest klassist.

Kakskeelse õpetuse eesmärk on saavutada hea ja mitmekülgne keeleoskus nii soome kui ka eesti keeles. Laiaulatuslikus kakskeelses õppes on õppeainete sisu ja eesmärgid samad, mis soomekeelsetes klassides.

Kooli õppima asumiseks tuleb läbida katsed. Esimesse ja teise klassi taotlemisel hinnatakse õpilase eesti keele oskust. Alates kolmandast klassist testitakse ka soome keele oskust.

Eelistatud on Helsingi piirkonnas elavad lapsed. Teiste piirkondade õpilasi võetakse vastu siis, kui sobivustestist on saadud hea tulemus ja klassid pole veel täitunud.

Kakskeelsesse õppesse kandideerimisperiood internetis on 13.1.2021-29.1.2021 ja
koolis kolmapäeval 20.1.2021 kell 8-10 ja 17-19.

Kooli sisseastujad registreeruvad sobivustestidele täites avalduse vormi. Vormi ja selle tagasisaatmise juhendi leiate

Vormi ja selle tagasisaatmise juhend

alates 14.12.2020.
Esimesse klassi pürgijate kakskeelse soome-eesti õppe sobivustest toimub kolmapäeval 3. veebruaril 2021 kell 9.00.

Esimese klassi pürgijate kordustest toimub 10. veebruaril 2021 kell 9.00. Kordutesti päeval saavad osaleda ainult lapsed, kes haiguse tõttu ei saanud õigel ajal testi sooritada. Enne kordustestile tulekut tuleb koolile esitada arstitõend. 

Augustikuu täiendav vastuvõtt kakskeelsesse soome-eesti õppesse on edasi lükatud. Sobivuskatsetele registreerimine toimub 17.5.2021-30.7.2021. Registreerimisjuhend pannakse kooli kodulehele 1.5.2021.

Sobivuskatsed toimuvad N 5.8.2021 kell 9.00 ja need korraldatakse 1. ja 3.- 8. klassi soovijatele. Katsed korraldatakse nende klassiastmete rühmadesse, kus on vabu kohti.

Sobivuskatsetest võib osa võtta ainult ühe korra. Augustikuu katsetele võib registreerida ainult need 1. ja 7. klassi õpilased, kes on asunud Helsingisse elama peale 2020. aasta detsembrikuud.

Kakskeelses soome-eesti õppes järgitakse riiklikku Soome põhikooli õppekava. Peale põhikooli lõpetamist võivad kakskeelse õppe lõpetanud õpilased jätkata õpinguid soomekeelses ametikoolis või gümnaasiumis. Kakskeelses õppes õppimine eeldab õpilastelt lisatööd ning vanematelt aega ja tuge.
20.05.2021 20:44