Suoraan sisältöön

Arviointi

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Päättöarvioinnissa keskeistä on oppilaiden osaamisen tason määrittely ja kuvaaminen päättötodistuksessa annettavien arvosanojen avulla.

Lukuvuoden alussa oppilas asettaa itselleen sekä ainekohtaisia että yleisiä koulunkäynnin tavoitteita. Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan lukukausittain joka aineessa. Itse- ja vertaisarviointia käytetään yhtenä arvioinnin muotona alaluokilta alkaen, jolloin siitä tulee oppilaille luontevaa ja itse- ja vertaisarviointitaidot kehittyvät.

Oppilaan oppimista ja edistymistä arvioidaan jatkuvasti lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana oppilaat saavat oppimisestaan ja edistymisestään palautetta monipuolisesti, myös oppitunneilla. Todistuksen lisäksi oppilaan kanssa käydään vuorovaikutteisia palautekeskusteluja. Mahdollisuuksien mukaan arvioinnissa käytetään monipuolisesti Helsingin kaupungin tarjoamia TVT-alustoja.22.06.2016 12:50