Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Voimassa oleva opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa ops.edu.hel.fi. Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain.

Latokartano ja Viikki ovat monipuolisia oppimisympäristöjä. Lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun opetuksessa päivittäin. Lähialueen lisäksi opiskelussa hyödynnetään pääkaupunkiseudun monipuolisia oppimisympäristöjä.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä –opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäynnin ohjaaja.

7.–9. luokilla lukuvuosi on jaettu kahteen jaksoon. Eri oppiaineita opettavat pääsääntöisesti kuhunkin oppiaineeseen erikoistuneet opettajat. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A-kieleksi. Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.

Latokartanon peruskoulussa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja elämänhallinnan tukeminen kaikkien perusopetuksen yhdeksän kouluvuoden ajan on opetuksen lähtökohta.

Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelma 
21.09.2022 15:34

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma