Suoraan sisältöön

Meidän koulu

Latokartanon peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on luokat 1.-9. Oppilaita koulussa on noin 890. Koulussa toimii myös alueellisia erityisen tuen luokkia ja Latokartanon peruskoulussa järjestetään laajamittaista kaksikielistä opetusta viron kielellä.

Latokartanon peruskoulu sijaitsee kestävästi kehittyvässä Viikissä. Koulu toimii kansainvälisessä UNESCO-ASP-yhteistyökouluverkossa ja edistää toiminnallaan UNESCO:n antamia kasvatussuosituksia mm. kestävään kehitykseen, kulttuuriperintöön, rauhaan ja ihmisoikeuksiin sekä demokratiaan liittyen. Opetuksessa painotetaan Viikin alueelle ominaista kestävän kehityksen linjaa, ja koulu toimii Vihreä lippu -ohjelmassa.

Latokartanon peruskoulu on ProKoulu. Olemme kehittäneet ja toteutamme koulussamme ProKoulu-toimintamallia yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. ProKoulu-toimintamallissa ohjataan hyvään käytökseen ensisijaisesti hyvän huomaamisen ja positiivisen palkitsemisen keinoin. Yhdessä määritellyt käyttäytymisodotukset Latokartanon peruskoulussa ovat hyväntahtoisuus ja vastuullisuus.

Koulumme on myös Liikkuva koulu. Mahdollistamme oppilaille liikkumisen koulupäivän aikana ja kannustamme monipuoliseen liikkumiseen.

Tavoitteemme on olla hyvä koulu jokaiselle oppilaalle. Kaikille turvataan mahdollisuus omien kykyjen mukaiseen opiskeluun ja oppimisen tukea suunnitellaan oppilaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa oppimisen polkuun tehdään yksilöllisiä ja joustavia ratkaisuja. Kaikessa koulun toiminnassa lähtökohtana on vahva yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Yksilöllisen ja yhteisöllisen kasvun tasapainoinen tukeminen on turvallisen yhteisen työskentelyn edellytys. Koulussa pyritään jatkuvaan kehitykseen ja oppimisen iloon kunkin oppilaan omista lähtökohdista. Tavoitteena on oman elämän hallinnan taitojen oppiminen, peruslähtökohtana vapaus ja vastuu, toisten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus.

Yksi koulu — kaksi rakennusta

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Päärakennuksesta löytyy viisi aulaa, joiden ympärillä sijaitsevat luokat. Keskellä rakennusta on iso yhteinen kokoontumistila, joka toimii päivittäisenä kouluravintolana. Leskenlehden korttelitalo sijaitsee lähellä päärakennusta, urheilukentän toisella puolella. Tässä puurakenteisessa monitoimitalossa on Latokartanon peruskoulun sivutoimipiste. Samassa rakennuksessa toimii myös päiväkoti Leskenlehti. Korttelitalon erottaa lähialueen muista rakennuksista hyvin sen paanuseinästä, joka tervataan aina syksyisin.21.09.2022 14:31