Ajankohtaista

[15.2.2019] Latokartanon peruskouluKUUKAUSITIEDOTEHelmikuu 2019

 

Talvi on tänä vuonna näyttänyt parhaita puoliaan. Oppilaat ovat kerrankin päässeet kunnolla hiihtämään, luistelemaan, laskemaan mäkeä ja harrastamaan kaikkia mahdollisia talvisia liikuntamuotoja. Lunta on toivottavasti jäljellä vielä talviloman jälkeenkin ja luistelukentälle päästään helmikuun loppuun asti, mikäli pakkasia vielä riittää.

 

Ensi viikolla (viikko 8) koulu hiljenee, kun kaikissa helsinkiläisissä kouluissa vietetään talvilomaa. Lomatekemiseksi suosittelemme liikkumista ja lukemista! Talviurheilu onnistuu ainakin vielä ja helmikuinen lukukuu jatkuu vielä talvilomaviikon yli.

 

Toivotamme kaikille rentouttavaa talvilomaa!

 

Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtori

 


Helmikuu on lukukuu!

Helmikuussa Latokartanossa vietetään lukukuuta. Opettajien monilukutaitotiimi on järjestänyt oppilaille helmikuun aikana monenlaista lukemiseen innostavaa tekemistä. Käynnissä on mm. luokkien välinen lukukilpailu. Kuvanlukutaitoa harjoitellaan viikon kuvalla ja koulun kirjastoon on järjestetty kirjapaketteja ikätasoittain. Perjantaina 8.2. vietimme koulussa koko Latis lukee -tuntia, jolloin koko koulun väki – niin lapset kuin aikuisetkin – lukivat yhden oppitunnin ajan. Oppilaiden palaute lukuhetkestä oli positiivista ja tunnelma koko koulussa hämmästyttävän rauhallinen.

 

1E-luokassa luettiin yhdessä vanhempien kanssa 

Lukukuun innostamana 1E-luokan kotijoukoista kutsuttiin vahvistuksia viettämään koulupäivää yhdessä oppilaiden kanssa.  Aamu aloitettiin yhdessä luistelemalla. Luokassa oli sitten vuorossa erilaisia lukemisharjoituksia. Lukutunnilla luettiin kaikki yhdessä, ryhmissä, pareittain ja jokainen ihan itsekseen. Vanhemmat pääsivät myös lukemaan oppilaille: he lukivat tarinoita Tarinatiipiissä, Lukuluolassa, Satusäkkisohvanurkassa ja Kertomuskulmassa. Yhteinen päivä teki lukemisesta erilaisen ja erityisen kokemuksen. Kansainvälisen lukurauhapäivän (10.2.) kunniaksi, luokassamme myös julistettiin lukurauha.

 

 

 


Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja Lotta Ypyä on aloittanut työnsä Latokartanon peruskoulussa tammikuun loppupuolella. Kouluvalmentajan tehtävä on kokonaan uusi toimenkuva, jota kokeillaan muutamissa helsinkiläisissä kouluissa. Kouluvalmentaja työskentelee yhteistyössä opettajien kanssa esimerkiksi toimivan ryhmän rakentamiseen ja sosiaalisten taitojen opettamiseen liittyvissä asioissa. Kouluvalmentaja voi myös toimia oppilaan tukena tilanteessa, jossa koulun käynti on muodostunut jostain syystä vaikeaksi ja poissaoloja on alkanut kertyä. Tehtävänkuva on uusi ja se tarkentuu, kun kokemusta yhteistyöstä kertyy enemmän.

 

Kouluvalmentaja on päivittäin myös suoraan oppilaiden tavoitettavissa. Hänellä on oma ”asemapaikka” päivittäin klo 10–14, josta oppilaat löytävät hänet halutessaan. Kouluvalmentajan tavoittaa toistaiseksi vain sähköpostitse, mutta jatkossa myös puhelimitse, kun hänelle saadaan käyttöön oma työpuhelin. Lotan tavoittaa osoitteesta lotta.ypya@edu.hel.fi.

 

Yleinen levottomuus ja siihen puuttuminen

Koulu on saanut palautetta teiltä huoltajilta siitä, että Latokartanon peruskoulu koetaan levottomaksi paikaksi, jossa on kiusaamista ja väkivaltaa. Me täällä koulussa olemme toki huomanneet myös ajoittaisen levottomuuden ja ryhtyneet toimiin tilanteen muuttamiseksi. Varsinkin välitunneilla näkyvä levottomuus tuntuu olevan kausittaista: välillä on rauhallisempia jaksoja ja toisinaan sattuu ja tapahtuu jatkuvasti.

 

Olemme keskustelleet koulussa sekä oppilashuoltoryhmässä että koko opettajakunnan kanssa levottomuuteen puuttumisesta. Erilaisia toimia tehdään kevään aikana ja tietysti myös jatkossa, mutta monta asiaa koulussa on jo tekeillä. Latokartanon peruskoulussa on käytössä ProKoulu-toimintamalli, jossa oppilaita ohjataan toimimaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa. Oikeasta käytöksestä palkitaan. Toimintamalliin liittyy myös ei-toivottuun käytökseen puuttuminen yhteisesti sovitulla tavalla, mitä suunnittelemme parhaillaan kuluvan kevään aikana koulun aikuisten kesken.

 

Levottomuuden haltuun ottamiseksi tarvitaan useita samanaikaisia toimia sekä määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä. Asian tärkeys tiedostetaan koulussa ja positiivisia asioita tapahtuu, mutta yhtäkkistä muutosta ei ole realistista odottaa. Meidän koulun väen on jatkettava ja edelleen tehostettava systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa käytökseen puuttumiseksi. Uusi kouluvalmentaja on erittäin tervetullut vahvistus tässä työssä, mutta hänkään ei yksin voi ratkaista tällaista asiaa.

 

Kasvattaminen on ennen kaikkea yhteistyötä. Meillä aikuisilla on oltava toimiva yhteistyö ja yhteinen linja vääryyksiin ja huonoon käytökseen puuttumisessa. Me täällä koulussa tarkennamme koulu aikuisten yhteistä linjaa ja käymme keskustelua kiusaamiseen tai huonoon käytökseen puuttumisen tavoista. Esimerkiksi erilaisista riita- tai väkivaltatilanteista tiedottamisessa koteihin tarkennamme toimintatapaamme.

 

Toivomm, että te vanhemmat voisitte myös keskustella lapsenne kanssa toisten kanssa toimimisesta välitunneilla, auloissa ja vastaavissa ei-ohjatuissa tilanteissa. Oppilaiden keskuudessa erilaiset leikkitappelut tai leikkipainit ovat melko yleinen toimintatapa. Leikkitappeluista keskusteltaessa usein vedotaan siihen, että tietyn ikäisten lasten – erityisesti poikien – on saatava painia ja nujuta keskenään. Näin varmasti onkin, mutta erityisesti tässä tilanteessa, kun yleistä levottomuutta yritetään saada hallintaan, leikkipainit eivät voi koulussa olla sallittu leikki. Suuri osa oikeista väkivaltatilanteista on saanut alkunsa jonkinlaisesta leikkitappelusta tai ”läpällä” heitetystä lyönnistä, läpsäisystä tai ikävästä kommentista. Näitä yritämme koulussa oppilaidemme käytöksestä saada kitkettyä pois ja toivomme, että te vanhempina voisitte tukea kasvatustyötämme pitämällä esillä samaa linjaa.

 

Poikkeava lukujärjestys keskiviikkona 27.2. ja tiistaina 12.3.

Opettajien koulutusiltapäivistä johtuen oppilailla on tavallisesta poikkeava lukujärjestys keskiviikkona 27.2. ja tiistaina 12.3. Molempina päivinä oppilaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 13.20.

 

Talviloma

Helsinkiläisissä kouluissa vietetään talvilomaa viikolla 8. Palaamme koulutyön pariin uusin voimin maanantaina 25.2. Toivotamme kaikille mukavaa ja rentouttavaa talvilomaa!
[19.1.2019] Latokartanon peruskouluKUUKAUSITIEDOTE

Tammikuu 2019

 

Kevätlukukausi on alkanut talvisissa tunnelmissa. Kaksi kouluviikkoa on takana ja koulutyö on täydessä käynnissä. Arviointikeskustelut ovat joissain luokissa jo käynnistyneet ja valtaosa keskusteluista pidetään ensi viikolla.

 

Vuoden ensimmäisessä kuukausitiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista hakuajoista ja lähitulevaisuuden tapahtumista koulussa. Lisäksi tiedotteessa on ohjeita ja linkkejä turvallisen sosiaalisen median käyttöön ja aiheesta keskusteluun lasten kanssa.

 

Toivotamme kaikille hyvää kevätlukukautta 2019!

 

Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtori

 

 

 

Arviointikeskusteluviikko ja löytötavarat

Osassa luokista oppilaiden arviointikeskusteluja on pidetty jo viikolla 3 ja valtaosa keskusteluista on viikon 4 aikana. Arviointikeskustelu on osa oppilaan arviointia. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja oppilaan huoltaja. Tarvittaessa keskusteluun voi osallistua myös erityisopettaja tai oppilashuollon henkilöitä.

 

Arviointikeskusteluviikolla oppilailla on tavallisesta poikkeava lukujärjestys: koulu alkaa joka päivä aikaisintaan klo 9.20. Arviointikeskusteluviikolla aamutoiminta on auki klo 8.30 alkaen ja sinne voi tulla ilman erillistä ilmoittautumista.

 

Arviointikeskustelun yhteydessä kannattaa käydä tutkimassa koulun löytötavaroita, jotka asetellaan viikon 4 ajaksi koulun pääovien läheisyyteen. Jokainen voi viikon aikana käydä hakemassa omansa pois, viikon 4 jälkeen kaikki jäljelle jääneet löytötavarat viedään koululta kierrätykseen.

 

 

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen

Tiedotustilaisuus tulevien ekaluokkalaisten huoltajille järjestettiin Latokartanon peruskoulussa 15.1. Tulevien ykkösluokkalaisten sähköinen ilmoittautuminen on parhaillaan auki ja ilmoittautumisaika koululla on 23.1. klo 8–10 ja 17–19. Lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta löytyy Tervetuloa kouluun -oppaasta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa

 

 

6.-luokkalaisten hakeutuminen yläkouluun

Kuudesluokkalaisten hakeutuminen yläkouluun on parhaillaan käynnissä ja kuudesluokkalaiset ovat palauttaneet hakulomakkeet kouluun. Lisätietoa 7.-luokalle hakeutumisesta löytyy kuudesluokkalaisen oppaasta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset

 

 

Turvallinen sosiaalisen median käyttö

Mediassa on uutisoitu viime viikkoina tapauksista, joissa sosiaalisen median kautta on lähestytty lapsia ja nuoria erilaisilla epämääräisillä käyttäjäprofiileilla. Turvallisesta sosiaalisen median käytöstä keskustellaan koulussa. Kouluissa on myös ohjeet, miten seksuaaliseen häirintään pitää puuttua ja käymme asiaa oppilaiden kanssa läpi lasten ja nuorten ikätasot huomioiden. Opettajat ja opiskeluhuoltomme eli kuraattorit ja psykologit ovat valmiudessa keskustelemaan tästä aiheesta. Haluamme myös välttää vastakkainasettelua ja eri väestöryhmien leimaamista.

 

Toivomme, että kotonakin keskusteltaisiin, miten epäilyttäviin lähestymisyrityksiin sosiaalisessa mediassa kannattaa suhtautua ja mitä somessa kannattaa julkaista.  Lapsia ja nuoria on hyvä rohkaista kertomaan epäilyttävistä lähestymisyrityksistä ja omasta somekäyttäytymisestä.  

 

Keskustelujen tueksi on saatavilla monenlaista aineistoa. Esimerkiksi osoitteesta www.someturva.fi löytyy lisätietoa, miten toimia epäilyttävien yhteydenottojen kohdalla. Sivustolla on esimerkkitapauksia, jotka auttavat asian käsittelyssä lasten ja nuorten kanssa.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta löytyy myös tietoa nettikiusaamisesta. Ohjeita voi soveltaa lasten ja nuorten kanssa keskusteltaessa:

•Tue lasta, älä syyllistä netinkäytöstä vaan kiitä, että hän kertoi asiasta sinulle.

•Kiusaamisviesteihin ei yleensä kannata vastata.

•Viesti kannattaa tallentaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

•Pohdi lapsen tai nuoren kanssa, miten vastaavia tilanteita voitaisiin välttää jatkossa.

•Jos kiusaaja ja kiusattu tuntevat toisensa, on hyvä tiedostaa, että usein löytyy myös aikuinen, joka tuntee heidät molemmat (kerhonohjaaja, opettaja, valmentaja jne.)

•Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, kannattaa olla yhteydessä kouluun.

•Jos toiminta on palvelun sääntöjen vastaista, ota yhteys ylläpitoon.

•Jos toiminta on laitonta, ota yhteys poliisiin.

(Lähde: https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/kiusaaminen_netissa/)

  

Poliisin antamia ohjeita:

https://www.facebook.com/Helsinginpoliisilaitos/photos/a.265795980168610/2009730052441852/?type=3&theater

 

 

Kiva-viikko

Ystävänpäiväviikolla (11.–15.2.) koulussamme vietetään oppilaiden osallisuusryhmien ideoimaa KiVa-viikkoa. Oppilaiden eri osallisuusryhmät (välkkärit, ruokaraati, ympäristöagentit, pienten oppilaskunta ja isojen oppilaskunta) miettivät yhteistä kivaa ohjelmaa omille vastuupäivilleen. Luokissa myös käsitellään KiVa-koulun materiaalia. Tiedossa on lisäksi mm. päivänavauksia ja ympäristöagenttien järjestämä pukukisa. Kiva-viikolla kaikilla viikonpäivillä on omat värit, joiden mukaista pukeutumista toivotaan kaikilta oppilailta. Oppilaiden valitsemat teemavärit ovat seuraavat:

 

Maanantai 11.2. oranssi

Tiistai 12.2. keltainen

Keskiviikko 13.2. vihreä

Torstai 14.2. sininen

Perjantai 15.2. sateenkaaren värit

 

 

Nuorisovaalit

Latokartanon peruskoulun 9.-luokkalaiset osallistuvat kevään 2019 aikana Nuorisovaalien eduskuntavaalien äänestykseen. Nuorisovaalissa oppilaat pääsevät äänestämään oikeita ehdokkaita ja harjoittelemaan yhteiskunnallista vaikuttamista. Nuorisovaalin tulokset julkaistaan valtakunnallisessa tulosjärjestelmässä.

 

 

Tiivistyskorjausten eteneminen

Tiivistyskorjaukset ovat edenneet Yrttimaa-aulassa niin, että aulan luokat on korjattu lukuun ottamatta Minttu- ja Salvia-luokkia. Korjauksissa on tällä hetkellä joidenkin viikkojen mittainen tauko, kun korjaushankkeelle haetaan uutta rahoituspäätöstä. Samalla kun tiivistyskorjauksia toteutetaan, ilmanvaihdon korjausten hankesuunnitelma on edennyt jo pitkälle. Ilmanvaihdon korjauksista tiedotetaan, kun toteutuksen aikataulu on tiedossa.

 
 [8.1.2019] Latokartanon peruskoulu
 

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille 

Latokartanonon peruskoulun tulevien 1.-luokkalaisten huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus tiistaina 15.1.2019 klo 18. Tilaisuus järjestetään Latokartanon peruskoululla osoitteessa Agronominkatu 22. Tervetuloa![20.12.2018] Latokartanon peruskoulu

KUUKAUSITIEDOTE

Joulukuu 2018


Syyslukukausi on päättymässä ja parin päivän päästä sekä oppilaita että henkilökuntaa odottaa kaivattu loma. Luonto muuttui valkeaksi sopivasti juuri joululoman kynnyksellä ja lomalla pääsemme kaikki nauttimaan talvisista ulkoiluharrastuksista. 

 

Oppilaat ja heidän huoltajansa ovat lämpimästi tervetulleita Latokartanon peruskoulun joulujuhliin perjantaina 21.12. Juhlia järjestetään kolme, 8.30, 10.00 ja 12.00.  

  

Toivotamme kaikille rentouttavaa joululomaa ja onnea uuteen vuoteen! 

 

Teemu Lappalainen, rehtori 

Satu Olava, virka-apulaisrehtori 

 

 

 Joulujuhlat perjantaina 21.12. 

Latokartanon peruskoulussa vietetään joulujuhlia perjantaina 21.12. seuraavasti. Juhlat pidetään 21.12. seuraavasti: 

8.30 1., 3. ja 4.-luokkien juhla 

10.00 2., 5., ja 6.-luokkien juhla 

12.00 7., 8., ja 9.-luokkien juhla 

Oppilaiden vanhemmat ja läheiset ovat lämpimästi tervetulleita juhliimme. Istumapaikkoja on rajoitetusti, mutta yläkäytävillä on runsaasti seisomapaikkoja ja kaikki mahtuvat mukaan.  

 

 

Oppilaiden väliarviointi ja välitodistus 

Kaikille Latokartanon peruskoulun oppilaille järjestetään arviointikeskustelut tammikuussa 2019 viikolla 4 (21.1.26.1.2019). Arviointikeskustelu on osa oppilaan arviointia ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tavoitekeskustelut järjestetään luokasta riippuen joko yksilö- tai pienryhmäkeskusteluna. Arviointikeskustelun lisäksi vuosiluokkien 7.–8. oppilaat saavat syyslukukauden päättyessä kirjallisen välitodistuksen. 9.-luokkalaisten väliarviointi merkitään Wilmaan, mutta 9.-luokkalaiset eivät saa varsinaista välitodistusta. Näin toimitaan siksi, että 9.-luokkalaiset opiskelevat viimeisenä ikäluokkana vanhan opetussuunnitelman mukaan. 

 

Osa luokista käyttää arviointikeskustelun pohjana Kasvan-nimistä arviointialustaa (entinen Oppimisen talo). Kasvan-alusta on käytössämme vielä keväällä ns. jatkoajalla. Sopimus Helsingin kaupungin kanssa on päättynyt, eikä meillä tällä hetkellä vielä ole varmuutta siitä, voiko arviointivälinettä käyttää jatkossa. Kevätlukukaudella 2019 se kuitenkin on vielä käytössä.  

 

 

Kevätlukukauden aloitus  

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019 lukujärjestyksen mukaisesti.  

 

 

Tiivistyskorjausten eteneminen 

Tiivistyskorjaukset Yrttimaa-aulassa ovat edenneet niin, että Oregano- ja Meirami-luokat on saatu valmiiksi ja työt ovat parhaillaan käynnissä Laventelissa ja Timjamissa. Joululoman aikana näiden luokkien tiivistystyöt saadaan valmiiksi ja loman aikana päästään vielä aloittamaan korjauksia Minttu- ja Salvia-luokissa. 

 

 

Harrastetoimintaa Viikissä 

HNMKY järjestää maksutonta, matalan kynnyksen liikunnallista kerhotoimintaa Latokartanon peruskoulun sivutoimipisteessä Leskenlehdessä (Leskirouva Freytaginkuja 9). Kerhot kokoontuvat seuraavasti: 

Maanantaisin klo 1718 tanssikerho 1. 3.-luokkalaisille 

Maanantaisin klo 1819 tanssikerho 4.6.-luokkalaisille 

Torstaisin klo 1718 poikien liikuntakerho ala-asteikäisille 

Torstaisin klo 1819 tyttöjen liikuntakerho ala-asteikäisille 

Lisäksi Latokartanon liikuntahallissa (Agronominkatu 26) toimii torstaisin klo 14.1516 EasySport-palloilu 3.–6.-luokkalaisille. 

 
Kerhot ovat avoimia kaikille ja ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä kerhossa. Kerhotoiminta suunnitellaan yhdessä kerholaisten kanssa ja liikuntaa lähestytään hauskasti leikkien ja pelien kautta. Kerhoon voi tulla mukaan myös kesken kauden. Lisätietoja kerhoista löytyy osoitteesta www.kerhoon.fi. 

 

Helsingin Lastenliitto järjestää keväällä harrastetoimintaa Viikin nuorisotalolla. Tarjolla on  

touhu- ja temppujumppaa 36-vuotiaille sekä sporttikerhoa 710-vuotiaille. Lisäksi Pihlajamäen nuorisotalolla järjestetään taidepaja 510-vuotiaille.  

 

Kerhohinta keväälle on 48-58€ ja ilmoittautuminen on käynnissä Lastenliiton nettisivuilla: www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot


[27.11.2018] 13.11 Kielivalintaillan materiaali löytyy tästä


[16.11.2018] Latokartanon peruskoulu


KUUKAUSITIEDOTE

Marraskuu 2018

Latokartanon peruskoulussa on opiskeltu viime viikkojen aikana Unesco-ilmiöteeman parissa. Marraskuun kuukausitiedotteessa kerrotaan ilmiöjakson kokemuksista ja jakson päättymiseen liittyvästä oppilastöiden näyttelystä.

Syyslukukausi alkaa kääntyä loppupuolelle. Marraskuun kuukausitiedotteessa kerrotaan lukuvuoden loppuun liittyvistä poikkeusaikataulusta ja lähestyvien joulujuhlien aikataulusta.

Toivotamme kaikille voimia ja tsemppiä lukukauden viimeisiin viikkoihin!

 

Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtoriIlmiöoppimisen päätöspäivän näyttely 20.11.

Latokartanon peruskoulussa on opiskeltu menneiden viikkojen aikana Unesco-ilmiöteeman parissa. Koulussa on vieraillut Unicefin edustajia ja Planin koululähettiläitä ja luokissa on opiskeltu eri oppiaineita Unesco-teeman ympärille nivoutuen.

Syksyn ilmiöjakso päätteeksi alakoulun ilmiöjakson tuotoksista järjestetään vanhemmille avoin näyttely tiistaina 20.11. koulun tiloissa. Tervetuloa tutustumaan oppilaiden tuotoksiin!

 Osana ilmiöopiskelua yläkoulun oppilaat osallistuivat Unesco-työpajaan, jossa ommellaan kestositeitä Ugandaan. Oheisessa linkissä kerrotaan, miksi juuri terveyssiteiden valmistaminen Ugandan tapaisiin maihin on tärkeää: https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/kestoside-voi-muuttaa-kehitysmaan-tyton-elaman


Kuvia oppilaiden työpajasta

 

 

 

 Neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlahumua torstaina 29.11.

Koulumme 4.-luokkalaisten osallistuvat pormestarin itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksiin Finlandia-talolla torstaina 29.11.2018. Latokartanon 4.-luokkalaiset osallistuvat toiseen juhlaan klo 12.45–14.30. Tilausajokuljetus Finlandia-talolle lähtee koululta klo 12. Paluu koululle tapahtuu noin klo 15.   

Torstaina 29.11. klo 9.00 neljäsluokkalaiset järjestävät itsenäisyyspäivätanssit Latokartanon liikuntahallilla. 4.-luokkalaiset esittävät harjoittelemiaan itsenäisyyspäivän tansseja koulun 1.–3.-luokkalaisille opettajineen sekä tietenkin 4.-luokkalaisten huoltajille, isovanhemmille ja muille läheisille. Tervetuloa!

 

Perjantai 7.12.

Itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12. on koulussamme tavallinen lukujärjestyksen mukainen koulupäivä.

 

OECD-tutkimus

Latokartanon peruskoulu osallistuu OECD:n toteuttamaan sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tutkimukseen. Tutkimuksessa arvioidaan 10- ja 15-vuotiaiden oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja. Siihen osallistuvat oppilaat on valittu satunnaisesti ja Latokartano on päätynyt tutkimuskouluksi satunnaisotannan perusteella. Tutkimuksessa mukana olevien oppilaiden huoltajat ovat saaneet tutkimuksesta tarkempaa tietoa Wilman välityksellä. Lisätietoa tutkimuksesta on OECD:n verkkosivustolla osoitteessa www.oecd.org/education/ceri/thestudyonsocialandemotionalskills.htm

 

Oppilaiden väliarviointi ja välitodistus

Kaikille Latokartanon peruskoulun oppilaille järjestetään arviointikeskustelut tammikuussa 2019 viikolla 4 (21.1.–26.1.2019). Arviointikeskustelu on osa oppilaan arviointia ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Tavoitekeskustelut järjestetään luokasta riippuen joko yksilö- tai pienryhmäkeskusteluna. Arviointikeskustelun lisäksi vuosiluokkien 7.–8. oppilaat saavat syyslukukauden päättyessä kirjallisen välitodistuksen. 9.-luokkalaisten väliarviointi merkitään Wilmaan, mutta 9.-luokkalaiset eivät saa varsinaista välitodistusta. Näin toimitaan siksi, että 9.-luokkalaiset opiskelevat viimeisenä ikäluokkana vanhan opetussuunnitelman mukaan.

 

Lukukauden viimeisen viikon poikkeusaikataulut

Syyslukukauden viimeisellä kouluviikolla oppilaiden kouluviikon aikataulut poikkeavat joiltain osin tavallisesta. Lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit pidetään tavalliseen tapaan keskiviikkoon 19.12. asti. Torstaina 20.12. kaikkien oppilaiden koulupäivän kesto on klo 8.30–12.05. Silloin oppilailla ei ole aineopetusta, vaan kaikki luokat toimivat oman luokanvalvojan ohjauksessa. Perjantaina 21.12. oppilaiden koulupäivän aikataulu määräytyy sen mukaan, mihin juhlaan oppilas osallistuu. Luokanvalvojat tiedottavat mahdollisista omaa luokkaa koskevista aikataulumuutoksista erikseen.

 

Joulujuhlat perjantaina 21.12.

Latokartanon peruskoulussa vietetään joulujuhlia perjantaina 21.12. seuraavasti. Joulujuhlat pidetään 21.12. seuraavasti:

8.30 1., 3. ja 4.-luokkien juhla

10.00 2., 5., ja 6.-luokkien juhla

12.00 7., 8., ja 9.-luokkien juhla

 

Lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat

Koulujen johtokunnilta on pyydetty lausuntoa lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajoista. Pohjaesityksenä oli kaksi eri vaihtoehtoa, joihin koulut ottivat kantaa. Päätöksen asiassa tekee Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Myös Latokartanon peruskoulun johtokunta on laatinut aiheesta lausunnon. Johtokunnan lausunnon pohjana oli henkilökunnan ja oppilaiden kannanotto asiaan. Oppilaat äänestivät aiheesta luokittain. Ohessa on lyhyt kuvaus 1C- ja 1E -luokkien äänestyksestä. Sekä oppilaat, henkilökunta että johtokunta kannattivat vaihtoehtoa 1, jossa joululoma on pidempi.

 

Latokartanon peruskoulun 1C- ja 1E- luokat harjoittivat lähidemokratiaa ja äänestivät omalta osaltaan lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajoista. Ääntenlaskenta toteutettiin heti vaaliuurnan sulkeuduttua. Vaalivalvojan rakentamat Multilink-pylväät havainnollistivat äänten jakautumista. Oppilaiden riemulla ei ollut rajoja, kun vaihtoehto 1. kiri voittoon molemmilla luokilla. Nämä ykköset haluavat siis lomailla joulunaikaan kaksi viikkoa! Jäämme kuitenkin jännityksellä odottamaan koulumme muiden luokkien sekä koko Helsingin lopullista vaalitulosta.

 

 

 

 


Ulkoliikuntapaikka on valmis!

Lokakuun kuukausitiedotteessa kerrottiin tekeillä olevasta ulkoliikuntapaikasta. Nyt ulkoliikuntapaikka on valmis ja kaikkien lähialueen asukkaiden käytössä. Ulkokuntolaitteet on ensisijaisesti suunnattu aikuisten käyttöön ja koulussa laitteiden käyttöä on rajattu niin, että 6.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat saavat käyttää ulkokuntovälineitä myös koulupäivän aikana. Sen sijaan uusi pelikaukalo sopii erinomaisesti oppilaiden käyttöön ja sitä hyödynnetään koulun toiminnassa ja välituntiliikunnassa.

 

Tiivistyskorjausten eteneminen

Tiivistyskorjaukset Piha-aulassa on saatu päätökseen. Kaikki Piha-aulan luokat sekä opetusteknologiatila on korjattu ja tiivistystyöt jatkuvat seuraavaksi Yrttimaa-aulassa. Tiivistystöitä tehdään parhaillaan Yrttimaa-aulan Oregano- ja Meirami-luokissa. Näiden luokkien valmistuttua työ etenee muihin Yrttimaa-aulan luokkiin.

 

Wilma-tiedotteiden heräte sähköpostiin

Koulun tapahtumista ja muista tärkeistä asioista tiedotetaan Wilmassa pikaviestien lisäksi myös tiedotteilla. Tiedotteet jäävät helposti huomaamatta, jos niistä ei tule sähköpostiin samanlaista muistutusta kuin pikaviesteistä. Tiedotteista saa sähköpostiherätteen Wilman ilmoitusasetuksista. Oheisesta kuvasta asetuksen muuttaminen ilmenee paremmin.

 

 

 [12.10.2018] Latokartanon peruskoulu


KUUKAUSITIEDOTE

Lokakuu 2018


Syyslukukausi on edennyt vauhdilla ja alamme olla jo lukukauden puolessa välissä. Ensi viikolla (viikolla 42) kouluissa vietetään syyslomaa, joka tulee monelle tarpeeseen. Oppilaiden väsyminen alkaa koulussa näkyä ja syysloma ajoittuu siinä mielessä hyvään ajankohtaan.

 

Lomalla on tavallista enemmän aikaa ulkoilla, pelata ja harrastaa monenlaista. Jotta loma olisi lapselle palauttava ja uusia voimia tuova, kannustamme kaikkia oppilaitamme monipuoliseen tekemiseen ja yhdessä olemiseen. Syksyn lämpimät säät houkuttelevat ulkoiluun ja liikkumiseen – koko lomaa ei kannata viettää ruudun ääressä.

 

Lokakuun kuukausitiedotteessa kerrotaan Latokartanon liikuntahallissa järjestettävistä matalan kynnyksen Easy Sport -harrastekerhoista. Toiminta on laadukkaasti järjestettyä ja helposti tavoitettavissa, joten tätä harrastetarjontaa kannattaa hyödyntää.

 

Toivotamme kaikille rentouttavaa syyslomaa!

 

Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtori

 

Kodin ja koulun päivä 28.9.2018 – kiitos osallistuneille!

28.9. Latokartanossa vietettiin valtakunnallista kodin ja koulun päivää. Monessa luokassa oli mukana vanhempia seuraamassa opiskelua tai tekemässä yhdessä oppilaiden kanssa. Vanhempainyhdistys järjesti kodin ja koulun päivänä kahvilan, joka oli menestys. Iltapäivällä kahvila oli suljettava, kun varastot myytiin loppuun. Kiitokset kahvilan pitäjille!

 

 

Ilmiöoppimisen jakso alkaa 24.10.

Syksyn ilmiöoppimisen teema on koko koulussa Unesco. Ilmiöjakso alkaa syysloman jälkeen YK:n päivänä keskiviikkona 24.10. Luokat työskentelevät melkein kuukauden ajan ilmiöteeman parissa eri oppiaineiden tunneilla. Kaikkia kuukauden tunteja ei kuitenkaan käytetä ilmiötyöskentelyyn, vaan ns. tavallisiakin tunteja pidetään. Opiskelu ilmiön parissa on projektimaista työskentelyä, joka jaksottuu eri luokissa vähän eri tavoin. Ilmiöjakson päättyessä 20.11. koululla järjestetään vanhemmille avoin näyttely alakoulun ilmiöjakson tuotoksista.

 

Ilmiöjakson aikana koulussa käy teemaan liittyviä vieraita. Unicefin edustaja on alakoululaisten vieraana 7.11. ja yläkoululaiset saavat vieraakseen Planin koululähettiläitä, jotka tulevat pitämään vihapuheeseen liittyviä työpajoja. Lisäksi Rauhankoulu on tulossa pitämään työpajaa muutamalle luokalle. Lisätietoa vierailijoista: https://www.unicef.fi/, https://plan.fi/, http://www.rauhanliitto.fi/rauhankoulu

 

Poikkeusaikataulu tiistaina 30.10.

Opettajien koulutusiltapäivän vuoksi kaikkien oppilaiden koulupäivä päättyy tiistaina 30.10. viimeistään klo 13.45.

 

Wilma-tiedotteiden heräte sähköpostiin

Koulun tapahtumista ja muista tärkeistä asioista tiedotetaan Wilmassa pikaviestien lisäksi myös tiedotteilla. Tiedotteet jäävät helposti huomaamatta, jos niistä ei tule sähköpostiin samanlaista muistutusta kuin pikaviesteistä. Tiedotteista saa sähköpostiherätteen Wilman ilmoitusasetuksista. Oheisesta kuvasta asetuksen muuttaminen ilmenee paremmin.

 

Soittopyynnöt opettajille

Opettajilla ei erityisluokanopettajia lukuun ottamatta ole käytössään henkilökohtaisia puhelimia, josta heidät tavoittaa suoraan. Jos haluat tavoittaa opettajan puhelimitse, kannattaa lähettää soittopyyntö suoraan opettajalle Wilmassa. Suora Wilma-viesti tavoittaa opettajan nopeammin ja helpommin kuin yhteydenotto kansliaan. Wilma-tunnuksiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä koulusihteeriin.

 

Ulkoliikuntapaikan rakentaminen

Syyskuun tiedotteessa kerrottiin juuri valmistuneesta tekonurmikentästä. Tällä hetkellä tekonurmikentän ja koulun pihan välisellä alueella on käynnissä ulkoliikuntapaikan rakentamistyöt. Alueelle asennetaan lihaskuntoharjoitteluun sopivia laitteita ja sählykaukalo. Suorituspaikkojen valmistuessa liikuntamahdollisuudet koulun ympäristössä lisääntyvät entisestään.  

Ulkoliikuntapaikan työmaa vaikuttaa kouluarkeen melko vähän. Työmaa-alue on hyvin aidattu, eikä työmaa-alueelle ole eksynyt oppilaita. Pääkoulun portilla on kuitenkin jonkin verran työmaaliikennettä, joten koulusta lähtiessä ja kouluun tullessa on oltava tavallista varovaisempi muistettava katsoa ympärilleen.

 

Tiivistyskorjausten eteneminen

Tiivistyskorjaukset Piha-aulassa ovat jatkuneet. Tällä viikolla Saunio- ja Voikukka-luokkien tiivistystyöt valmistuivat ja työt siirtyivät Orvokki- ja Helmililja-luokkiin. 3-6V Orvokki  ja 3-4H Helmililja opiskelevat väistötiloissa vielä syysloman jälkeen. Kun tiivistykset Orvokissa ja Helmililjassa on tehty, koko Piha-aula on korjattu opetusteknologiatilaa lukuun ottamatta. Pienempänä työskentelytilana toimiva opetusteknologia tiivistetään myös, minkä jälkeen työt siirtyvät seuraavaan aulaan.

 

Matalan kynnyksen harrastustoimintaa Latokartanossa

Latokartanon liikuntahallissa järjestetään matalan kynnyksen Easy Sport -harrastekerhoja. Kuluvana syksynä osallistujia on jostain syystä ollut aiempaa vähemmän, joten kerhoissa on tällä hetkellä hyvin tilaa. Alueella toimivaa laadukasta harrastetoimintaa kannattaa hyödyntää, jotta toiminta jatkuu myös tulevina vuosina. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta https://easysport.fi/.

Latokartanon liikuntahallissa järjestetään seuraavat EasySport-kerhot:

  • EasySport – temppuja ja pelejä perjantaisin klo 14.15–15.30.
  • EasySport – temppuja ja välineitä keskiviikkoisin klo 14.15–15.30.
  • EasySport – futsal tiistaisin klo 14.00–15.00 ja 15.00–16.00. 
  • EasySport – liikunta torstaisin klo 14.15–16.00.
  • EasySport – palloilu maanantaisin klo 14.15–16.00 ja perjantaisin klo 14.15–16.00.[17.9.2018] Latokartanon peruskoulu

KUUKAUSITIEDOTE

Syyskuu 2018

Luettavana on Latokartanon peruskoulun historian toinen kuukausitiedote. Tiedote julkaistaan jatkossa kuukausittain Wilman tiedotteena ja koulun kotisivuilla. Tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista koulun tulevista tapahtumista. Lisäksi siinä voidaan julkaista tunnelmia ja kuulumisia lähiajan menneistä tapahtumista.

Syyskuun kuukausitiedotteessa on runsaasti hyviä uutisia: Kesäkauden jatkuessa uudelle tekonurmikentälle on päästy jo pelaamaan. Tiivistyskorjaukset etenevät koululla suunnitellusti. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan oppilaille suunnatusta kerhotoiminnasta. Toivotamme kaikille iloa koulusyksyyn!

 Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtori

 

Tavoitekeskusteluviikko

Viikolla 38 Latokartanon peruskoulussa vietetään tavoitekeskusteluviikkoa. Oppilaiden tavoitekeskustelut järjestetään pääsääntöisesti 17.–21.9. (viikko 38). Osa keskusteluista voi olla jo aikaisemmin ja osa myöhemmin, oman luokan opettaja tiedottaa aikatauluista tarkemmin.

 Tavoitekeskustelu on osa oppilaan arviointia. Tarkoitus on asettaa lukuvuoteen muutamia keskeisiä tavoitteita. Eri oppiaineissa voidaan tehdä tarkempia tavoitteen asetteluja pitkin lukuvuotta ja opintojen edetessä, mutta tavoitekeskustelussa nostetaan esiin oppilaan opintojen etenemisen kannalta muutamia keskeisiä tavoitteita. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja oppilaan huoltaja. Tarvittaessa keskusteluun voi osallistua myös erityisopettaja tai oppilashuollon henkilöitä.

 Kodin ja koulun päivä 28.9.2018

Perjantaina 28.9. vietetään valtakunnallista kodin ja koulun päivää. Latokartanon peruskoulun vanhempainyhdistys järjestää kodin ja koulun päivänä kahvilan koulun tiloissa. Luokat tarjoavat vanhemmille mahdollisuutta osallistua koulupäivään olemalla mukana oman lapsen luokan toiminnassa. Opettajat tiedottavat oman luokkansa toiminnasta tarkemmin.

 9.-luokkalaisten TET-jaksot

9.-luokkalaisten työelämään tutustumisjakso eli TET toteutetaan Latokartanon peruskoulussa kahdessa osassa. Osa yseistä on TET-jaksolla ennen syyslomaa 1.–12.10. Osalla TET-jakso toteutuu syysloman jälkeen 22.10.–2.11.

 Uusi tekonurmi käytössä!

Loppukeväällä 2018 saimme iloisia uutisia, kun kuulimme vahvistetun tiedon Latokartanon kentän muuttamisesta tekonurmikentäksi. Muutostöiden ajan kenttä oli tietysti poissa käytöstä, mutta työt ovat edenneet nopeasti ja nyt kentällä on pelattu jo muutaman päivän ajan.

 Luokkien 2.–4. liikuntapäivä 24.9.2018

Uutta kenttää päästään hyödyntämään, kun luokat 2.–4. viettävät liikuntapäivää maanantaina 24.9. Oppilaat toimivat silloin koko koulupäivän ajan liikunnallisilla toimintarasteilla. Luokanopettajat tiedottavat päivän aikataulusta ja tarkemmista ohjeista.

Tiivistyskorjausten eteneminen

Tiivistyskorjaukset ovat alkusyksyn aikana edenneet Piha-aulassa suunnitellusti. Piha-aulasta on korjattu Tulppaani, Lemmikki, Poimulehti ja Ratamo-luokat. Viikolla 38 työn alle tulevat Saunio ja Voikukka. Väistötilojen sijainti lähellä koulua saa kouluarjen sujumaan kohtuullisen sujuvasti korjauksista huolimatta. Tilat ovat opetuskäyttöön toimivat ja tavallisia luokkia huomattavasti tilavammat. Esitystekniikka ja muut yksityiskohdat niissä eivät niissä kuitenkaan ole tavallisten luokkien tasolla.

Kerhotoimintaa Latokartanon peruskoulussa

Latokartanon peruskoulussa järjestetään lukuvuoden aikana erilaista koulun oppilaille suunnattua kerhotoimintaa.

 Shakkikerho

Viime lukuvuonna Leskenlehden toimipisteessä aloittanut shakkikerho jatkaa toimintaa tänä syksynä. Kerhon järjestäjänä toimii Shakkilinna ja kerho kokoontuu Leskenlehden sivupisteessä maanantaisin klo 8.30–9.15.

Shakkikerhon opettajana toimii Antti Virtanen, jonka opetus on hauskaa ja erilaiset kerholaiset huomioivaa. Kerho on suunnattu 7–12-vuotialle. Kerhoon ilmoittaudutaan sähköpostitse: antti.virtanen@shakkilinna.fi. Lisätietoja voi lukea osoitteesta www.shakkilinna.fi.  

Krokon kokkikoulu

Lokakuun alussa (2.10. ja 4.10.) alkaa uusi kotitalouskerho Krokon kokkikoulu. Kerhon järjestää yhteistyössä koulun kanssa Carrot Revolution ja kerhojen vetäjinä toimivat kotitalousopettajaopiskelijat.  

Kerhosisältö on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa ja kerhoissa oppii esimerkiksi, miten välipalasta saa hyvää virtaa, miten tehdään kasviskumous tai miten pidetään kunnon lihapullakekkerit. Kerho järjestetään Latokartanon peruskoulun kotitalousluokassa koulupäivän jälkeen klo 14.30 alkaen.

Kurssi koostuu viidestä kahden tunnin jaksosta, jotka pidetään viitenä perättäisenä viikkona (syyslomalla kerhoa ei ole). Koulu kustantaa kerhosta suuren osan ja oppilaan maksettavaksi kerhokokonaisuudesta jää 49 e, joka kattaa kerhon materiaalikustannukset. Kerhomaksu sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kotiin saatavan reseptivihon, raaka-aineet ja yhdessä syömisen.

Krokon kokkikouluja järjestetään kaksi, joista toinen pidetään tiistaisin ja toinen torstaisin. Kerhojen aloituspäivät ovat 2.10. ja 4.10. klo 14.30.

Ilmoittautuminen kerhoon tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kokkaamaan@carrotrevolution.fi. Listätietoja kerhosta: antti@carrotrevolution.fi, www.carrotrevolution.fi

Maksullinen välipalamyynti oppilaille

Palvelukeskus tarjoaa oppilaille mahdollisuutta ostaa pieniä välipaloja koulupäivän aikana välipalatauolla. Halutessaan oppilas voi ottaa koulun myös omia eväitä, joita voi syödä välipalatauon aikana sovitussa paikassa.

Palvelukeskuksen tarjoamien välipalojen hinnat vaihtelevat 0,25–1,50 euron välillä. Päivittäin on tarjolla 3–5 vaihtoehtoa, jotka on valittu yhdessä koulun kanssa. Maksu tapahtuu vain välipalakortilla, eikä käteismyyntiä ole nykyisen enää ollenkaan.

Oppilas saa kouluravintolasta maksutositetta vastaan välipalakortin. Tositteessa tulee olla vanhemman allekirjoitus ja päivämäärä. Korttia voi käyttää niin kauan kuin siinä on arvoa jäljellä. Yhden välipalakortin arvo on 10 euroa. Kortissa on 12 kappaletta 0,50 euron ja 16 kappaletta 0,25 euron arvoista ruutua.

Maksu tapahtuu pankkikortilla tai maksutositteella. Välipalakortteja myydään kouluravintolassa tai se maksetaan pankkiin jollekin seuraavista tileistä:

Danske Bank: FI28 8000 1100 3960 02 DABAFIHH

Nordea: FI24 1572 3000 3304 31 NDEAFIHH

OKO: FI27 5000 0120 2429 78 OKOYFIHH

Viite: 307090 30349 09502

Saaja: Palvelukeskus / Monipalvelut


[4.9.2018] Aamupäivätoiminta Latokartanon peruskoulussa

Koulussamme järjestetään aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä klo 8.30-10.05. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Ohjaajina toimivat koulun koulunkäyntiavustajat Aleksi Sardis Karhunen, Inna Puranen, Ellen Parviainen, Maris Rõõmussaar ja Fatima Sadeghifar. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh. 040 6695174.


[7.8.2018] Iltapäivätoiminta Latokartanon peruskoulussa alkaa ensimmäisenä koulupäivänä 9.8.2018 

Koulun iltapäivätoiminta aloittaa toimintansa ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 9.8. Ensimmäisellä kouluviikolla iltapäivätoiminta alkaa koulun päättyessä kello 12.05 ja jatkuu kello 16.00 asti.

Oppilaat ohjataan iltapäivätoiminnan eri toimipaikkoihin valvotusti koulun toimesta.

Tarkempi tiedote iltapäivätoiminnasta toimitetaan viimeistään oppilaiden mukana kotiin ensimmäisenä koulupäivänä.JAA
26.02.2019 15:38