Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Koulun iltapäivätoiminta aloittaa ensimmäisenä koulupäivänä to 13.8.2020

Koulun iltapäivätoiminta aloittaa toimintansa ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 13.8.2020 heti koulupäivän päätyttyä. Ensimmäisellä kouluviikolla iltapäivätoiminta alkaa koulun päättyessä klo 12.00 ja päättyy klo 16.00.

Tarkempi tiedote Latokartanon peruskoulun iltapäivätoiminnasta tulee oppilaiden mukana kotiin ensimmäisenä koulupäivänä.

Ensimmäisellä kouluviikolla to 13.8. ja pe 14.8. koulunkäynninohjaajat saattavat 1. luokan oppilaat myös koulun ulkopuoliseen IP-toimintaan (srk, Liikkis, leikkipuisto Viikkari ja Sportti iltapäiväkerho).

Lisätietoja:
Latokartanon IP- toiminnan vastuuohjaaja Irina Vainonen puh. 050 302 9809
irina.vainonen@edu.hel.fi
Virka-apulaisrehtori Satu Olava puh. 050 5344 703, satu.olava@hel.fi


Koulun aamupäivätoiminta aloittaa pe 14.8.2020 klo 8.30

Latokartanon peruskoulussa järjestetään aamupäivätoimintaa 1.-2. luokan oppilaille pe 14.8.alkaen klo 8.30. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30-9.20 välisenä aikana. Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona koulunkäyntiavustajien seurassa.

Aamupäivätoiminnan tilana on käytettävissä koulun ruokala sekä ruokalan yhteydessä oleva IP-toiminnan tila. Aamuisin kokoonnutaan pääkoulun ruokalaan (käynti pääovista). Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa.

Ensimmäisen ja toisen kouluviikon ajan (14.-21.8.2020) toimintaan voi osallistua ilman ilmoittautumista. Kahden ensimmäisen viikon ajan koulunkäyntiavustajat saattavat aamutoiminnan jälkeen oppilaat Leskenlehden toimipisteeseen ennen oppituntien alkua.

Jatkossa toimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa.

Valitse Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” => Tee uusi hakemus => Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2020 => Täytä tiedot => Tallenna tiedot

Aamupäivätoiminnasta ei tule erillistä päätöstä, vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää.

Aamupäivätoiminta on maksutonta ja toimintaan voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden.

Lisätietoja: virka-apulaisrehtori Satu Olava puh. 050 5344 703, satu.olava@hel.fi.


LAAJAMITTAISEN SUOMI–VIRO-OPETUKSEN RYHMÄÄ EI PERUSTETA SYKSYLLÄ 2020

Täydennyshaku kaksikieliseen suomi–viro –opetukseen päättyi 12.6. Ensimmäisen vuosiluokan hakijoiden kokonaismäärä ensimmäisen haun ja täydennyshaun jälkeen jäi alle 12:n. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on määritellyt kaksikielisen opetuksen minimiryhmäkoon, jolla aloittava ryhmä perustetaan. Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa (suomi–viro) vähimmäisoppilasmäärä aloittavan ryhmän muodostamiseen on 12. Tällä perusteella 1.-luokkalaisten opetusryhmää ei perusteta Latokartanoon syksyllä 2020.


1.-LUOKKALAISTEN A1-KIELEN OPISKELU LV 2020-21

Lukuvuonna 2020-21 1.-luokkalaisten A1-kielinä alkavat ranskan ja englannin kieli. Ruotsin ja saksan ryhmät eivät toteudu vähäisten valintojen vuoksi. Ensimmäisellä luokalla A1-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa.


LAAJAMITTAISEN KAKSIKIELISEN OPETUKSEN SOVELTUVUUSKOE

Elokuun laajamittaisen kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisaika on 1.4.2020-12.6.2020. Lue tarkemmat ohjeet koulun kotisivujen valikosta Opetus => Suomi-viro-opetus.


TIEDOTE 17.3.2020

Suomi

Hyvät huoltajat,

Koulu on suljettu ke 18.3. - ke 13.5. välisen ajan. Koulusta voi hakea oppikirjoja ja muuta materiaalia vielä tämän viikon ajan.
Lähiopetus järjestetään koulussa 1.-3. -luokkien oppilaille jos lapsen huoltaja työskentelee kriittisellä alalla (sairaanhoito, poliisi, varhaiskasvatus jne.) eikä lapsen hoito onnistu kotona.

Kaikilla erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus saada lähiopetusta, jos opiskelu kotona ei onnistu.

Jos lapsi tarvitsee lähiopetusta, siitä ilmoitetaan rehtorille Wilma-viestillä.

Kaikille muille oppilaille opetus järjestetään etäopetuksena. Ohjeet tulevat Wilmassa. Huoltajan on seurattava Wilmaa päivittäin. Vanhempien pitää seurata, että oppilaat tekevät tehtäviä sekä auttaa heitä tarvittaessa.


Englanti

Dear guardians,
The school is closed from Wednesday 18th of March until Monday 13th of April.
You can still pick textbooks and other materials from the school during this week.
Contact teaching is organized in school for the students of 1st, 2nd and 3rd grade if the child's guardian is working in a critical area (nursing, police, early childhood education, etc.) and child’s care cannot be provided at home.
All students with special needs have the opportunity to get contact teaching, if they cannot study at home.
If the child needs contact teaching, please notify the school principal by Wilma message.
For all other students, distance education is provided.
Instructions come from Wilma. The caregiver must follow Wilma daily.
Parents should make sure students do their assignments and help them when needed.


Ranska

Chers parents,
L’école sera fermée du mercredi 18 mars au mardi 14 avril. Il est encore possible de venir chercher des livres et autre matériel scolaire cette semaine.
L’enseignement sera néanmoins assuré pour les élèves en classes 1 à 3 dont le parent travaille dans un domaine critique (santé, police, éducation préscolaire etc.) et dont la garde à la maison n’est pas possible.
Tous les enfants requérant du soutien particulier peuvent également continuer l’éducation dans l’établissement si l’enseignement à domicile n’est pas envisageable.
Si l’enfant a besoin d’enseignement sur place, le principal doit en être prévenu par message sur Wilma.
L’enseignement sera organisé à distance pour tous les autres enfants. Les instructions seront sur Wilma. Le·la guardien·ne doit se tenir informé·e sur Wilma tous les jours.
Les parents doivent s’assurer que les élèves font les exercices et les aider en cas de besoin.


UrduSomali

Waalidiinta Sharafta leh,
Waxaan idin ogeysiineynaa in iskuulka uu xiran yahay 18/3/20202 ilaa iyo 13/4/2020.
Buugaagta iskuula iyo wixii kale ee loo baahan yahay waxaad ka soo qaadan kartaa iskuulka.
Fasalada 1aad, 2aad iyo 3aad waalidiinta ka shaqeeya meelaha muhiimkaad ee sida Nursing, Booliiska iyo Xanaanooyinka waxaa looga diyaariyey waxabarashada iskoolka. ( Maadaama aan gutriga lagu heyn karin. )
Dhamaan ilmaha u baahan caawinaada gaarka ah waxa ay caawinaad ka heli karaan iskoolka hadii aan guriga lagu heyn karin.
Hadii ardeygu doonayo in waxbarashada guriga lagula soo xiriiro, soo ogeysii maamulaha iskoolka.
Dhamaan ardreyda kale waxaa waxbarashada laga siinayaa Wilmada iyo wixii lamida.
Waalidku waa inuu maalin walba la socdaa Wilmada.
Waalidiintu waa inay ardeyga guriga ka caawiyaan wixii loo soo diro hadii uu u baahan yahay.


Venäjä

Уважаемые родители и опекуны!

Школа закрыта в период с 18.3 по 13.4.2020. Учебные материалы и необходимые пособия для домашнего обучения можно взять в школе по будням на этой неделе.
В школе будет организовано обучение в 1-3 классах для детей тех родителей, которые работают в жизненно важных сферах (медицинская, полиция, дошкольное образование и некоторых других), если есть препятствия для организации домашнего обучения.

Также будет организовано обучение для тех детей, которые имеют право на особую поддержку, если домашнее обучение не может быть организовано.

Если ребёнок нуждается в обучении непосредственно в школе, об этом родители извещают директора школы через Wilma.

Всем остальным ученикам организовывается удалённое обучение. Инструкции придут через школьную систему сообщений в Wilma. Родителям и опекунам следует проверять сообщения от учителей каждый день. Также родители следят за своевременным выполнением домашних заданий у учеников и при необходимости помогают.

С уважением, директор школы.


Viro

Austatud lapsevanemad/hooldajad!
Kool (Keinutien ala-aste) on suletud ajavahemikul K 18.3 - T 13.4. Kooli võib õpikutele ja õppematerjalidele järele tulla veel selle nädala jooksul.

Lähiõpetus korraldatakse koolis 1.-3. klassi õpilasele vaid juhul, kui lapse hooldaja töötab kriitilises piirkonnas (meditsiinivaldkond, politsei, koolieelne kasvatus jne) ja lapse kodune hooldus ei ole võimalik.

Kõikidel eri toetust saavatel õpilastel on võimalik osaleda lähiõpetuses, kui kodune õpe pole võimalik.
Kui lapsel on vajadus lähiõpetuseks, tuleb sellest teatada direktorile wilma-teate kaudu.

Kõikidele teistele õpilastele korraldatakse distantsõpe. Juhendid tulevad wilma-teadete kaudu. Hooldaja on kohustatud jälgima wilma-teateid iga päev. Lapsevanemad peavad jälgima, et õpilased teevad antud ülesanded ja vajadusel aitama.


Arabia

إلى الأهالي الكرام.
بقرار من الحكومة الفنلندية سوف يتم غلق كل المدارس في فنلندا من يوم الأربعاء المصادف ٣.١٨. إلى يوم الثلاثاء ٤.١٣. بسبب فايروس الكورونا. الدراسة سوفة تكون عند طريق التدريس عن بعد. الكادر التدريسي سوف يضع الواجبات المدرسية عن طريق برنامج الولما. لذلك على الأهل متابعة هذا البرنامج يوميا وإبلاغ أطفالهم بالواجبات التي تضعها المعلمة. وكذلك على الأهل مساعدة أبنائهم في عمل الواجبات المدرسية. يستطيع الأهل جلب كتب ومستلزمات الدراسية من المدرسة خلال هذا الاسبوع.

الطلاب من الصف الأول الى الصف الثالث الذين آبائهم ملتزمين بوظيفة الدولة( يعني الأب والأم يكونون في وضائف لا يمكنهم اخذ الإجازة) لهولاء الطلاب سوف يقدم أو ينظم لهم الدوام الدراسي في المدرسة ربما كون بعض التغير في الدوام الدراسي سوف يتم تبليغ الأهل بذلك . يجب على الأهل الإتصال بمديرة/ بالمدير المدرسة وابلاغهم إذا الطالب يحتاج إلى دوام في المدرسة.
أما طلاب الصفوف الخاصة الذين لا يستطيعون أو ليس لهم فرصة للدراسة في البيت لهولاء الطلاب أيضا سوف يقدم أو ينظم لهم الدوام الدراسي في المدرسة. ربما يكون بعض التغير في الدوام الدراسي سوف يتم تبليغ الأهل بذلك. يجب على الأهل الإتصال بمديرة/ بالمدير المدرسة وابلاغهم إذا الطالب يحتاج إلى دوام في المدرسة.


                                                                                                                                 Kuva: Pixabay

Latokartanon peruskoulu

KUUKAUSITIEDOTE

Helmikuu 2020

Talvilomalta on taas palattu koulutyön ääreen. Talven tulo ei näytä talviloman jälkeenkään kovin todennäköiseltä ja välituntipelit keskittyvät nyt enemmän kesälajien puolelle. Välituntien pelastus on aina vihertävä tekonurmikenttä, jossa pelit pyörivät nyt ympäri vuoden.

Helmikuun kuukausitiedotteessa kerrotaan mm. Latokartanon lukukuusta, tulevista ilmiöviikoista sekä arviointilinjausten muutoksista.

Toivotamme kaikille iloista kevättä!

Teemu Lappalainen, rehtori

Satu Olava, virka-apulaisrehtori


Helmikuu on taas lukukuu!

Koulussamme on helmikuussa vietetty jälleen jo pienimuotoiseksi perinteeksi muodostunutta lukukuuta. Lukukuun tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan ja kehittää oppilaiden lukutaitoa, mielikuvitusta, kielen hallintaa ja ajattelun taitoja. Lisäksi yksi tavoitteista on ollut antaa mallia lukevasta aikuisesta. Tähän olemme saaneet apua myös teiltä vanhemmilta.

Opettajien monilukutaitotiimi on järjestänyt oppilaille helmikuun aikana monenlaista lukemiseen innostavaa tekemistä. Käynnissä on jälleen luokkien välinen lukukisa, jossa lasketaan luokassa luettujen kirjojen lukumäärää. Lukukuu käynnistyi kirjailija Siri Kolun vierailulla 3.2. Lisäksi luokissa on käynyt oppilaiden vanhempia lukemassa lapsille – kiitos kaikille vierailijoille! Isommat oppilaat ovat käyneet lukemassa pienemmille ja oppilaat ovat käyneet lukemassa vanhuksille koulun vieressä sijaitsevassa Hoivakoti Viikissä. 13.2. koko koulu rauhoittui kirjan ääreen, kun vietimme koko Latis lukee -teematuntia. Ajatuksena oli, että koko koulua – lapset ja aikuiset – lukevat yhden oppitunnin ajan.

Helsingin perusopetuksen asiakaskysely

Kaikille 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisten huoltajille on lähetetty Wilma-viestinä linkki asiakaskokemuskyselyyn. Vielä ehdit vaikuttamaan lapsesi koulupäivään, sillä vastausaikaa on jatkettu 1.3. asti. Huoltajilta saatu palaute on meille erityisen tärkeää, sillä kehitämme toimintaamme sen perusteella. Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille!

Käyttämättömät Palmian välipalakortit

Koulun ruokapalveluiden tuottaja vaihtui vuoden vaihteessa, nykyisin palvelut tuottaa Fazer Amica. Joillain oppilailla jäi käyttämättä välipaloja loppuvuodesta hankitusta Palvelukeskuksen välipalakortista. Käyttämättömästä kortista on mahdollista saada hyvitys Palvelukeskukselta. Jos haluat hyvityksen, palauta välipalakortti sekä yhteystietosi ja pankkitietosi kansliaan koulusihteerille 6.3.2020 mennessä.

Ilmiöviikot

Luokat 1–6 opiskelevat ilmiön parissa viikolla 10 ja luokat 7–9 viikolla 21. Oppilaskunnan hallitus on tänä vuonna valinnut ilmiö-aiheet. Luokilla 1–6 aihe on elokuva ja kirjallisuus ja luokilla 7–9 metsä. Ilmiöaihetta käsitellään eri luokka-asteilla eri tavoin. Ilmiötyöskentely voi toteutua sekä oman opettajan tunneilla että aineopetuksessa.

4.- ja 5.-luokkalaisten valinnaisainevalinnat

Tulevan lukuvuoden 4.- ja 5.-luokkalaiset tekevät ensi lukuvuotta koskevat valinnaisainevalinnat Wilmassa maaliskuun 2020 aikana. Wilmaan tulee kurssikuvaukset kaikista tarjolla olevista valinnaiskursseista ja oppilas tekee omat kurssivalinnat Wilmassa. 4.- ja 5.-luokkalaisten huoltajat saavat asiaa koskevan tarkemman viestin lähiaikoina.

Arvioinnin muutokset syksyllä 2020

Helsingin Sanomat uutisoi 11.2.2020 Opetushallituksen uudistuvista arviointikriteereistä https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006403292.html. Uudet arviointilinjaukset astuvat voimaan 1.8.2020. Uusissa Opetushallituksen ohjeissa arvioinnin periaatteita ja ohjeistusta tarkennetaan. Näkyvimpänä muutoksena numeroarviointi alkaa jatkossa viimeistään 4. luokalla. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää perusopetuksen arviointia ja parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta. Opetushallituksen uudet linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen.

Helsingissä tarvittavat muutokset opetussuunnitelmaan tehdään pääsääntöisesti kaupungin tasolla kevään 2020 aikana. Uudistukset koskevat kaikkia helsinkiläisiä kouluja, luonnollisesti myös Latokartanon peruskoulua. Koulun tasolla tehtäviä muutoksia on vain hyvin vähän.

Ennakkotieto oppilaiden kannettavien tietokoneiden palautuksesta

Oppilaiden käytössä olevat kannettavat tietokoneet kerätään oppilailta takaisin kesän ajaksi. Kesällä koneita päivitetään ja lähetetään huoltoon tarpeen mukaan. Koneet kerätään oppilailta toukokuussa viimeisen kouluviikon alussa. Tämä on ennakkotieto asiasta ja tarkempaa tietoa koneiden palautuksesta tulee lähempänä ajankohtaa. Viime vuonna ongelmaksi muodostui se, että melko isolla osalla oppilaista koneen palauttaminen viivästyi erilaisista syistä. Yritämme ennakoimalla onnistua asiassa tänä vuonna paremmin.

Vanhempainyhdistys kokoontuu

Vanhempainyhdistys pitää seuraavan kokouksensa maanantaina 16.3. klo 18.15. Mukaan toivotaan lisää vanhempia. Vanhempainyhdistyksen kokoukset ovat avoimia kokouksia, joihin voivat tulla mukaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Tervetuloa!
Latokartanon peruskoulu
KUUKAUSITIEDOTE
Tammikuu 2020

Kevätlukukausi on Latokartanon peruskoulussa jo täydessä käynnissä. Ja keväiseltähän kausi tosiaan tuntuu, kun talvi näyttää jäävän tänä vuonna kokonaan väliin. Talven puuttuminen vaikuttaa tietysti liikuntatunteihin niin, että talvilajeja ei päästä harjoittelemaan. Sen sijaan välituntipelit tekonurmikentällä jatkuvat ympäri vuoden.

Vuoden ensimmäisessä kuukausitiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista hakuajoista ja ilmaisesta harrastustoiminnasta alueella. Shakkikerho toimii nyt koulun omana kerhona niin, että se on oppilaille maksuton. Muutakin kerhotoimintaa on kevään aikana tulossa. Tiedotteessa kerrotaan myös matalan kynnyksen EasySport-kerhotoiminnasta, jota järjestetään Latokartanon liikuntahallilla.

Toivotamme kaikille hyvää kevätlukukautta 2020!

Teemu Lappalainen, rehtori
Satu Olava, virka-apulaisrehtori

Arviointikeskusteluviikko ja löytötavarat
Viikko 4 on Latokartanon peruskoulussa arviointikeskusteluviikko. Suurin osa arviointikeskusteluista pidetään silloin, mutta keskustelut jatkuvat monessa luokassa vielä seuraavien viikkojen aikana. Arviointikeskustelu on osa oppilaan arviointia. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja oppilaan huoltaja. Tarvittaessa keskusteluun voi osallistua myös erityisopettaja tai oppilashuollon henkilöitä. Mikäli huoltaja ei jostain syystä pääse paikalle tai ei halua osallistua keskusteluun, arviointikeskustelu pidetään oppilaan ja opettajan välisenä keskusteluna.

Arviointikeskusteluviikolla oppilailla on tavallisesta poikkeava lukujärjestys: koulu alkaa joka päivä aikaisintaan klo 9.20. Arviointikeskusteluviikolla aamutoiminta on auki klo 8.30 alkaen ja sinne voi tulla ilman erillistä ilmoittautumista.

Arviointikeskustelun yhteydessä kannattaa käydä tutkimassa koulun löytötavaroita, jotka asetellaan viikon 4 ajaksi koulun pääovien läheisyyteen. Jokainen voi viikon aikana käydä hakemassa omansa pois, viikon 4 jälkeen kaikki jäljelle jääneet löytötavarat viedään koululta kierrätykseen.

Poikkeusaikatauluja
Arviointikeskusteluviikolla kaikkien oppilaiden koulupäivä alkaa aikaisintaan klo 9.20. Perjantaina 7.2. oppilaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 13.20 opettajien koulutusiltapäivän vuoksi.

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen
Tiedotustilaisuus tulevien ekaluokkalaisten huoltajille järjestettiin Latokartanon peruskoulussa 20.11.2019. Tulevien ykkösluokkalaisten sähköinen ilmoittautuminen on parhaillaan auki ja ilmoittautumisaika koululla on torstaina 23.1.2020 klo 8–10 ja 17–19. Lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta löytyy Tervetuloa kouluun -oppaasta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa

6.-luokkalaisten hakeutuminen yläkouluun
Kuudesluokkalaisten hakeutuminen yläkouluun on parhaillaan käynnissä ja kuudesluokkalaiset ovat palauttaneet hakulomakkeet kouluun. Lisätietoa 7.-luokalle hakeutumisesta löytyy kuudesluokkalaisen oppaasta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset. Omassa lähikoulussa 7.-luokalla jatkavien oppilaiden ei tarvitse palauttaa kouluun mitään lomaketta.

Valinnaisaineinfo 7.-luokkalaisille
7.-luokkien oppilaat valitsevat tammi-helmikuussa valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle. 7.-luokkien oppilaille järjestetään koulupäivän aikana tiedotustilaisuus tarjolla olevista valinnaisaineista tiistaina 28.1. Valinnaisainetarjotin aukeaa Wilmaan tutustuttavaksi maanantaina 3.2.2020. Sekä oppilaat että vanhemmat voivat tutustua valinnaisainetarjontaan Wilmassa. Valinnaisainetarjotin on avoinna valintojen tekemistä varten 7.2.–16.2. välisen ajan, jolloin voi myös edelleen tutustua tarjolla oleviin kursseihin. 7.-luokan oppilaille ja huoltajille lähetetään vielä erillinen ohje valinnaisaineiden valintaa koskien.

A2-kielen alkaminen 3. luokalla
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 10.12.2019, että vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa jatkossa 1.8.2020 alkaen jo 3. luokalla aiemman 4. luokan sijasta. 3. luokalla A2-kieltä opiskellaan 1 tunti viikossa ja 4. luokasta eteenpäin 2 tuntia viikossa. Latokartanossa A2-kieleksi voi valita englannin, ruotsin, saksan tai ranskan. Kieliryhmä toteutuu, jos A2-kielen valinneita oppilaita on vähintään 15 oppilasta.

Kaksikielisen suomi-viro –opetuksen minimiryhmäkoko
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt yhtenäisistä kaksikielisen opetuksen vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä. Latokartanossa järjestetään laajamittaista kaksikielistä suomi-viro-opetusta, jota lautakunnan päätös koskee. Kaksikielisen suomi-viro-opetuksen vähimmäisoppilasmäärä on jatkossa 12 oppilasta ja enimmäisoppilasmäärä 26 oppilasta.

Tiivistyskorjausten eteneminen
Tiivistyskorjaukset eivät aiemmasta tiedosta poiketen ole vielä ihan päätöksessä, vaan muutamia tiloja on vielä tiivistettävänä. Korjaukset jatkuvat vielä kevätlukukauden alussa seuraavan ennakkosuunnitelman mukaisesti:
- Viikot 4–5: Esikko
- Viikot 6–7: Suolaheinä
- Viikot 8–mahdollisesti 9: Rakuuna
- Viikot 10  Tammi ja Lehmus
Näiden korjausten jälkeen tiivistykset kaikissa luokissa on tehty.

Harrastustoimintaa alueella
Koululla toimii tiistaisin klo 15.20–16.20 oppilaille maksuton shakkikerho. Kerhopaikka on Esikko-luokka, joka sijaitsee 1. kerroksessa ruokalan vieressä. Kerhoon voi ilmoittautua olemalla yhteydessä kerhon ohjaajaan Petri Kulmalaan: 050- 5768646, petri.kulmala@shakkilinna.fi. Kerhoon otetaan korkeintaan 20 kerholaista ja siihen voi liittyä myös kesken toimintakauden, mikäli kerhossa on tilaa.

Alakouluikäisten maksuton matalan kynnyksen liikunta EasySport on taas startannut joulutauon jälkeen. Kevätkauden aikana toimintaa on runsaasti Latokartanon liikuntahallilla 7.1–27.4.2020. Mukaan voi tulla ilmoittautumatta ja aina silloin kuin itselle sopii. Ohjaajina toimii yhteistyöseurat EräViikingit sekä Voimisteluseura Elise, jotka takaavat turvallisen ja innostavan ilmapiirin liikunnan harrastamiseen! Lisätietoa EasySport-toiminnasta: https://easysport.fi/esittely/


ruskea, kuiva vaahteranlehti puussa

Latokartanon peruskoulu

KUUKAUSITIEDOTE

Marraskuu 2019

Syyslukukausi alkaa kääntyä loppupuolelle. Marraskuun kuukausitiedotteessa kerrotaan lukuvuoden loppuun liittyvistä poikkeusaikataulusta, lähestyvän juhlakauden aikatauluista sekä arvioinneista.

Latokartanon peruskoulussa on opiskeltu viime viikkojen aikana kaiken muun ohella Mun mestat-ilmiöteeman parissa. Marraskuun kuukausitiedotteessa on muutamia kuvia oppilaiden ilmiötyöskentelystä.

Toivotamme kaikille voimia lukukauden viimeisiin viikkoihin!

Teemu Lappalainen, rehtori
Satu Olava, virka-apulaisrehtori

Lue koko tiedote (pdf)

Vaahteran ruskalehtiä

Tervetuloa Latokartanon peruskoulun koulutulokasinfoon!

Kutsumme tulevien ykkösluokkalaisten huoltajat lämpimästi tervetulleiksi Latokartanon peruskoulun koulutulokkaiden tiedotustilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään pääkoulun ruokalassa osoitteessa Agronominkatu 22 keskiviikkona 20.11.2019 klo 18–19.30.

Tilaisuudessa vanhemmilla on mahdollisuus esittää rehtorille kysymyksiä koulun aloittamiseen liittyen. Lisäksi illan aiheena on Latokartanon peruskoulun kielitarjonta sekä kielivalinnan tekeminen 1. luokalle.

Yhteistyöterveisin

Teemu Lappalainen
rehtori

09 310 28667
050 566 7777
teemu.lappalainen@hel.fi


Latokartanon peruskoulu

KUUKAUSITIEDOTE

Lokakuu 2019

Oppilaiden syysloma on takana ja koulutyötä saadaan taas jatkaa uusin voimin. Lokakuun kuukausitiedotteessa muistellaan syyskuista kodin ja koulun päivää ja työelämäpäivää. Lisäksi tiedotteessa on ennakkotietoa ilmiöjaksosta. Lokakuun kuukausitiedotteessa kerrotaan lisäksi tiivistyskorjausten etenemisestä ja muutostöistä kotitalousluokassa sekä lähialueella järjestettävästä harrastustoiminnasta. Toivotamme kaikille hyvää syksyn jatkoa ja voimia koulutyöhön hämärtyvässä syksyssä!

Teemu Lappalainen, rehtori
Satu Olava, virka-apulaisrehtori

Kodin ja koulun päivä ja työelämäpäivä 27.9. – kiitos osallistuneille!
27.9. Latokartanossa vietettiin valtakunnallista kodin ja koulun päivää sekä työelämäpäivää. Vanhempainyhdistys järjesti päivän aikana kahvilan, joka oli edellisvuoden tapaan jälleen menestys. Aamulla pidimme rehtorin aamukahvitilaisuuden, jossa kävimme kahvin ja kroissantin äärellä antoisaa keskustelua lasten liikkumisen lisäämisestä ja koulun tulevaisuuden visiosta. Aamupäivällä järjestettiin myös opettajien ja vanhempien välinen norsupallo-ottelu. Leikkimielisessä ottelussa tunnelma oli korkealla ja kentän laidat täynnä kannustusjoukkoja. Yläkoulun oppilaat saivat rautaisen annoksen työelämätietoa, kun koululla vieraili eri alojen ihmisiä kertomassa työstään ja siitä, miten on päätynyt nykyisiin tehtäviinsä. Lämmin kiitos kaikille päivään osallistuneille!

Ilmiöoppimisen jakso alkaa 28.10.
Maanantaina 28.10. alkaa syksyn ilmiöjakso. Ilmiöjakson teemana on ”mun mestat”. Teema sisältää erilaisia toteutustapoja ja opiskeltavia sisältöjä eri luokka-asteilla. Oppilaat ovat saaneet itse ehdottaa ja valita kiinnostavia aiheita mun mestat -teemaan liittyen. Oppilaat opiskelevat mm. seuraavien aiheiden parissa: matkailu, metsä, musiikki, huvipuistot, firmat, ystävyys, ruokapaikat, matkakohteet, harrastuspaikat jne.

Ilmiöjakso toteutuu tänä vuonna vähän eri tavalla toteutettuna kuin aiempina vuosina. Ilmiöaihetta opiskellaan viiden viikon aikana yhden aamupäivän ajan klo 9.20–12.05 joka viikko. Ilmiöaamut ovat maanantai 28.10., torstai 7.11., keskiviikko 13.11., tiistai 19.11. ja perjantai 29.11. Oppilaan koulupäivä alkaa ilmiöpäivinä viimeistään klo 9.20, vaikka koulun alkamisajankohta olisi tavallisesti myöhäisempi.

Tiivistyskorjausten eteneminen
Tiivistyskorjaukset ovat edenneet Viljapelto-aulassa pitkin syksyä. Tällä hetkellä työn alla ovat erityisopetustila sekä Speltti- ja Vehnä-luokat. Sen jälkeen Viljapelto-aula on kokonaisuudessaan tiivistetty ja työt siirtyvät Niitty-aulaan.

Muutostyöt kotitalous- ja kuvataideluokassa
Kotitalous- ja kuvataideluokissa tehdään parhaillaan muutostöitä. Yhdistelmäluokkana aiemmin toimineeseen luokkatilaan rakennetaan avattava väliseinä, jolloin tilan käyttömahdollisuudet lisääntyvät huomattavasti. Jatkossa tiloissa voidaan pitää samaan aikaan sekä kotitalouden että kuvataiteen opetusta, kun tähän asti vain jommankumman oppiaineen opetus on ollut mahdollista kerrallaan. Muutostyöt ovat hyvässä vauhdissa ja suunnitellun aikataulun mukaan työt valmistuvat marraskuun alussa viikolla 44.

Harrastustoiminta koulun kotisivuilla
Kaikissa helsinkiläisissä kouluissa lukujärjestykset on laadittu niin, että keskiviikkoiltapäivisin ei ole oppitunteja. Keskiviikkoiltapäivä on yleinen harrastetunti, jolloin eri toimijat järjestävät matalan kynnyksen harrastustoimintaa ympäri kaupunkia. Tiedot Latokartanossa järjestettävästä harrastustoiminnasta on koottu koulun kotisivuille (Meidän koulu -> kerho- ja harrastustoiminta Tarjolla on monipuolista toimintaa joko ilmaiseksi tai hyvin edullisesti.

Syyskuu 2019

Lukuvuosi on edennyt vauhdilla ja parhaillaan koululla käydään oppilaiden tavoitekeskusteluja. Tavoitekeskustelujen järjestäminen on koulussa iso jokasyksyinen urakka, joka ohjaa osaltaan koko lukuvuoden koulutyötä.

Syyskuun tiedotteessa kerrotaan koulun ajankohtaisista tapahtumista. Melko pian tavoitekeskusteluviikon jälkeen koulussamme vietetään sekä kodin ja koulun päivää että työelämäpäivää. Yläkoulun oppilaat pääsevät silloin kuuntelemaan mielenkiintoisten vierailijoiden esityksiä. Kaikilla vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua päivän tapahtumiin. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi rehtorin aamukahveille sekä opettajien ja vanhempien ystävyysotteluun!

Teemu Lappalainen, rehtori
Satu Olava, virka-apulaisrehtori

Tavoitekeskusteluviikko
Koulussamme vietetään parhaillaan tavoitekeskusteluviikkoa. Valtaosalla oppilaista tavoitekeskustelu pidetään kuluvalla viikolla 38. Osa keskusteluista voi toteutua eri ajankohtana, oman luokan opettaja tiedottaa aikatauluista tarkemmin.

Tavoitekeskustelu on osa oppilaan arviointia. Tarkoitus on asettaa lukuvuoteen muutamia keskeisiä tavoitteita. Eri oppiaineissa voidaan tehdä tarkempia tavoitteen asetteluja pitkin lukuvuotta ja opintojen edetessä, mutta tavoitekeskustelussa nostetaan esiin oppilaan opintojen etenemisen kannalta muutamia keskeisiä tavoitteita. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja oppilaan huoltaja. Tarvittaessa keskusteluun voi osallistua myös erityisopettaja tai oppilashuollon henkilöitä.

Tavoitekeskustelu on osa oppilaan arviointia. Jos oppilaan huoltaja ei jostain syystä pysty osallistumaan keskusteluun, se järjestetään kuitenkin oppilaan kanssa.

Kodin ja koulun päivä ja työelämäpäivä 27.9.2018
Perjantaina 27.9. koulussamme vietetään sekä Kodin ja koulun päivää että 7.–9.-luokkien Työelämäpäivää. Päivä sisältää monenlaista ohjelmaa.

Kodin ja koulun päivä
8.00–8.45 Rehtorin aamukahvit vanhemmille ruokasalissa: tule kysymään, keskustelemaan ja ihmettelemään yhdessä mitä tahansa kouluun liittyvää ja mieltä askarruttavaa asiaa.
8.45-9.15 Leikkimielinen Opet vs. Vanhemmat -ystävyysjalkapallo-ottelu. (1.–6.-luokkien oppilaat). Ilmoittautumisohjeet otteluun osallistumiseksi lähetetään Wilmassa erillisenä tiedotteena.

7.–9.-luokkien työelämäpäivä klo 9.20–11.55
Koululle tulee mielenkiintoinen joukko erilaisissa työtehtävissä toimivia ihmisiä. Eri alojen ammattilaiset kertovat oppilaille omasta koulutus- ja työelämäpolustaan sekä työstään. Jokainen 7.–9.-luokkalainen pääsee päivän aikana kuuntelemaan kaksi vierailijoiden esitystä ja tekemään työelämään liittyviä tehtäviä.

8.–9.-luokkalaisten TET-jaksot
9.-luokkalaisten työelämään tutustumisjakso eli TET toteutetaan tänä vuonna ennen syyslomaa 30.9.–11.10. Valtaosalla 9.-luokkalaisista TET-paikka on jo sovittuna. 9.-luokkalaisille TET-jakso on pakollinen osa opintoja, kun se 8.-luokalla on vapaaehtoinen. 8.-luokkalaisten vapaaehtoinen TET-jakso järjestetään kevätlukukaudella viikolla 7 (talvilomaa edeltävä viikko).

Työelämälähtöinen opetus
Työelämäohjaaja Anne Sainio kertoi syksyn vanhempainillassa oppilaille tarjolla olevasta uudesta mahdollisuudesta, työelämälähtöisestä perusopetuksesta. Opetus on suunnattu 8. ja 9.-luokkalaisille oppilaille. Hakeutuminen työelämälähtöiseen opetukseen on päättynyt ja työelämälähtöisen opetuksen ryhmä on valittu. Työelämälähtöinen opiskelu sisältää lukuvuoden aikana kaikkiaan neljä työelämäjaksoa. Anne Sainio on yhteydessä ryhmään valittujen oppilaiden huoltajiin, mutta myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat olla Anneen yhteydessä. Erityisesti kaikki työelämäkontaktit ovat meille erittäin tervetulleita. Annen tavoittaa joko Wilmasta (henkilökunta-listassa), osoitteesta anne.sainio@edu.hel.fi tai numerosta 040 7198541.

Tiivistyskorjausten eteneminen
Tiivistyskorjaukset ovat alkusyksyn aikana edenneet suunnitellusti. Työt ovat siirtyneet Yrttimaalta Viljapelto-aulaan, jossa Rypsi- ja Rapsi-luokat on korjattu. Tällä hetkellä tiivistyskorjaukset ovat käynnissä --- luokissa ja etenevät Viljapelto-aulassa kaksi luokkaa kerrallaan.

Syysloma
Latokartanon peruskoulussa vietetään syyslomaa viikolla 42 (14.–18.10.) kuten muissakin helsinkiläisissä peruskouluissa.

Kerhotoimintaa Latokartanon peruskoulussa
Latokartanon peruskoulussa järjestetään lukuvuoden aikana erilaista koulun oppilaille suunnattua kerhotoimintaa. Tällä hetkellä käynnissä on kokkikerho ja shakkikerho.

Shakkikerho
Viime lukuvuonna Leskenlehden toimipisteessä toiminut shakkikerho jatkaa toimintaansa pääkoululla. Kerhon järjestää edelleen Shakkilinna. Kerho kokoontuu pääkoululla Esikko-luokassa tiistaisin klo 15.20 – 16.20. Shakkikerhon opettajana toimii Petri Kulmala, jolla on pitkä kokemus kilpashakissa ja koulushakkikerhojen vetämisestä. Kerhon toimintaan voi edelleen tulla mukaan, tarkemmat tiedot shakkikerhon toiminnasta löytyvät Wilman tiedotteista: https://wilma.edu.hel.fi/news/46252

Carrot Revolutionin Kokkaa korvalla -kerho
Syyskuun alussa aloittanut kokkaa korvalla -kerho on parhaillaan käynnissä. Vaihtuvin teemoin järjestetyt kokkikerhot ovat olleet suosittuja ja niille on tiedossa jatkoa. Tähän asti kerhot on järjestetty viiden kerhokerran kokonaisuuksina, jotta toimintaan pääsee mukaan myös uusia kerholaisia. Toimintaan pääsee mukaan aina uuden kerhokokonaisuuden käynnistyessä. Uusista kokkikerhoista tiedotetaan Wilman tiedotteissa. Kokkikerhot järjestää koulun kanssa yhteistyössä Carrot Revolution, www.carrotrevolution.fi. Kerhojen vetäjinä toimivat kotitalousopettajaopiskelijat.

KÄSSÄ+
KÄSSÄ+ työpajoissa pääset tekemään itse ja itsellesi! KÄSSÄ+ kerho kokoontuu Latokartanon peruskoulun käsityötiloissa 12 kertaa syyslukukauden aikana. Opettajana KÄSSÄ+ työpajoissa toimivat Taito Etelä-Suomen käsityö ja muotoilukoulun opettajat.

Oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellaan KÄSSÄ+ työpajojen sisällöt erilaisten teemojen ympärille. Lähtökohtana on käsityö ja kulttuuriperintö sekä niihin liittyvät ajankohtaiset kiinnostavat ilmiöt. Työpajoissa toteutetaan erilaisia teoksia, tuotteita ja ympäristötaidetta sekä ollaan näkyvillä näyttelyissä, juhlissa ja somessa!

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: https://www.taitoetelasuomi.fi/index.php?k=315946
Lisätietoa Wilman tiedotteissa: https://wilma.edu.hel.fi/news/46375

Kerhotoimintaa lähialueella
Lastenliiton harrastetoimintaa
Kansallisen lastenliiton Helsingin piirijärjestö järjestää lähialueella lasten kerhotoimintaa. Kerhoja on Viikin ja Pihlajamäen nuorisotaloilla.
Viikin nuorisotalolla: lasten jumppatunnit tiistaisin klo 17 ikäryhmille 3-4, 5-6 ja 7-20.
Pihlajamäen nuorisotalolla: Taidepaja torstaisin klo 17 ikäryhmille 5-6, 7-10 ja 10-12.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.lastenliitto.fi/helsinki/kerhot

Easy Sport -kerhot
Latokartanon liikuntahalli perjantaisin klo 14–16. Toimintaa järjestävät EräViikingit ja Voimisteluseura Elise. EasySport-kerhoista löytyy lisätietoa täältä: easysport.fi

Maksullinen välipalamyynti oppilaille
Kouluruokailun tuottaja Palvelukeskus järjestää oppilaille maksullista välipalamyyntiä iltapäivisin. Välipalan voi ostaa välipalatauolla ja se syödään koulun ruokalassa. Välipalatauon aikana ruokalassa voi halutessaan syödä myös omia eväitä. Välipalan ostaminen kouluravintolasta on täysin vapaaehtoista. Välipalojen hinnat vaihtelevat 0,25–1,50 euron välillä. Päivittäin on tarjolla 3–5 vaihtoehtoa, jotka on valittu yhdessä rehtorin kanssa.

Välipalan maksaminen tapahtuu välipalakortilla, joka ostetaan palvelun tarjoajalta joko kouluravintolasta tai verkkopankista. Maksettaessa verkkopankissa, oppilas esittää maksutositteen joko puhelimesta tai paperitulosteena. Maksutositetta vastaan oppilas saa välipalakortin. Välipalakortin voi maksaa myös maksukortilla suoraan kouluravintolaan, käteisellä rahalla välipalakorttia ei kuitenkaan voi maksaa. Yhden välipalakortin arvo on 10 euroa. Kortissa on 12 kappaletta 0,50 euron ja 16 kappaletta 0,25 euron arvoista ruutua. Korttia voi käyttää niin kauan kuin siinä on arvoa jäljellä.

Tilinumerot verkkomaksua varten:
Danske Bank FI28 8000 1100 3960 02 DABAFIHH
Nordea FI24 1572 3000 3304 31 NDEAFIHH
OKO FI27 5000 0120 2429 78 OKOYFIHH
Viite 307090 30349 09502
Saaja Palvelukeskus / Monipalvelut

Tuotevalikoima ja -hinnasto
Juomat
Maito 2 dl 0,25 €
Maitokaakao 2 dl 0,50 €
Mehujuoma 2 dl 0,50 €
Täysmehu omena,
appelsiini 1,5 dl 0,75 €
Hedelmä-vihannesjuoma 1 dl 0,75 €
Mehumaitojuoma 1,5 dl 0,75 €
Kaakaojuoma (kylmä) 2,5 dl 1,25 €
Pirtelöt 2 dl 1,25 €

Jogurtit, viilit, mehukeitot
Jogurtit 150 g 0,50 €
Maustetut viilit 200 g 0,75 €
Marjakeittopurkki 250 g 1,00 €

Suolaiset leivonnaiset
Pyöreä hiivataikinalihapiiras 35 g 0,75 €
Riisipiirakka ja margariini 100 g 0,75 €
Riisipiirakka ja munavoi 115 g 1,00 €

Täytetyt sämpylät, leivät ja muut suolaiset
Uunituore sämpylä 50 g 0,50 €
Voileipä makkara / juusto 60 g 0,75 €
Lämmin voileipä 80 g 0,75 €
Täytetty rieska 85 g 1,00 €
Sämpylä kinkku/makkara
tai juusto 120 g 1,00 €
Täytetty annosleipä 120 g 1,00 €
Sämpylä kinkku/makkara
tai juusto 150 g 1,25 €

Hedelmät
Omena n. 130 g 0,50 €
Banaani n. 150 g 0,50 €
Appelsiini n. 150 g 0,50 €
Vihannekset 75 – 100 g 0,50 €
Latokartanon peruskoulun lukuvuositiedote 2019–2020

Latokartanon peruskoulussa aloitti eilen uuden lukuvuoden noin 820 oppilasta. Ensimmäisen luokkansa Latokartanossa aloitti reilusti yli sata oppilasta, joten pihoilla ja käytävillä on erityisen paljon pientä väkeä. Nykyisellä oppilasmäärällä tilat ovat erittäin tehokkaassa käytössä, mutta vielä tiloihin mahdumme. Alkavana syyslukukautena kiinnitämme erityistä huomiota hyvän työrauhan rakentamiseen sekä luokissa että koko koulussa. Työkaluna työrauhatyössä toimivat ProKoulun toimintamallit. Työrauhan rakentamisessa opettajien välinen yhteistyö on välttämätöntä ja yhdessä tekeminen onkin yksi alkavan lukuvuoden tavoitteistamme.

Tähän lukuvuositiedotteeseen on koottu tärkeimmät alkanutta lukuvuotta koskevat asiat. Se löytyy koko lukuvuoden ajan koulun kotisivuilta ja Wilmasta pysyvistä tiedotteista. Lukuvuoden aikana sekä Wilmassa että koulun kotisivuilla julkaistaan kuukausittain rehtoreiden kuukausitiedote, jossa kerrotaan koulun ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Yhteistyöterveisin
Teemu Lappalainen, rehtori
Satu Olava, virka-apulaisrehtori

Koulun yhteystiedot
Käyntiosoitteet
Pääkoulu Agronominkatu 22
Sivupiste Leskenlehti Leskirouva Freytaginkuja 9
Postiosoite PL 79301, 00099 Helsingin kaupunki
Koulun kotisivut www.latopk.edu.hel.fi

Rehtori Teemu Lappalainen 09 310 28667 / 050 5667777
Sähköposti teemu.lappalainen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori Satu Olava 09 310 86080 / 050 534 4703
Sähköposti satu.olava@hel.fi

Koulusihteeri Nina Norrmén 09 310 86615 
Sähköposti nina.norrmen@hel.fi
Kanslia on avoinna päivittäin klo 8-15.

Koulun iltapäiväkerhon vastuuohjaaja
Irina Vainonen 050 302 9809
Sähköposti irina.vainonen@edu.hel.fi

Aamutoiminta 040 669 5174
Numeroon voi lähettää myös tekstiviestejä.

Iltapäivätoiminnan koordinaattori
Eeva Elsinen 09 310 89205
Sähköposti eeva.elsinen@hel.fi

Opinto-ohjaaja Milja Elomaa 09 310 82260 / 040 152 6499
Sähköposti milja.elomaa@edu.hel.fi

Työelämäohjaaja Anne Sainio 040 7198541
anne.sainio@edu.hel.fi

Kouluterveydenhoitajat
Anna-Maija Hirvensalo-Koskinen 040 3340382
Sähköposti anna-maija.hirvensalo-koskinen@hel.fi
Pääkoululla joka päivä

Enni Heikkinen 050 310 5574
Sähköposti enni.heikkinen@hel.fi
Leskenlehdessä keskiviikkoisin ja perjantaisin

Koulupsykologi Katja Helenius 09 310 71898 / 050 401 3361
Sähköposti katja.helenius@edu.hel.fi

Koulukuraattorit
Leila Lillqvist 09 310 71895 / 050 401 3357
Sähköposti leila.lillqvist@edu.hel.fi
Pääkoululla joka päivä

Antti Ikonen 09 310 21940 / 040 716 9725
Sähköposti antti.ikonen@edu.hel.fi

Kouluisännät
Jussi Tolonen ja Juha Pesu 050 466 1719 / 050 401 3852
Sähköposti jussi.tolonen@palmia.fi / juha.pesu@palmia.fi

Kouluravintola Latis buffet
Kokki Nanshui Hu, työntekijät Natalia Striga ja Susanna Larsson
Ruokapalveluvastaava Sirkka Lintuvuori 09 310 86237
Sähköposti kouluravintola.latokartanon_pk@palmia.fi
Kouluravintola Leskenlehden korttelitalo 09 31081433

Luokanopettajat ja ryhmänohjaajat
LUOKKA OPETTAJA SÄHKÖPOSTI
1A Saunio Inka-Mari Helvilä inka-mari.helvila@edu.hel.fi
1B Voikukka Maria Heikkinen maria.heikkinen@edu.hel.fi
1C Kurjenpolvi Saana Peltola saana.peltola@edu.hel.fi
1D Hiirenvirna Milka Mustonen milka.mustonen@edu.hel.fi
1E Pähkylä Ilona Juselius ilona.juselius@edu.hel.fi
1-3F Mykerö Eija-Leena Patanen eija-leena.patanen@edu.hel.fi
1-2V Hirssi Anne Ribelus-Jokela anne.ribelus-jokela@edu.hel.fi

2-3H Nurmilauha Liisa Laine liisa.laine@edu.hel.fi
2A Timotei Jannika Jalkanen jannika.jalkanen@edu.hel.fi
2B Tattari Olli Sarvilinna olli.sarvilinna@edu.hel.fi
2C Lenninhaiven Ulla Joki ulla.joki@edu.hel.fi
2D Kukkavana Aino Mäkelä aino.makela@edu.hel.fi
2E Pähkylä Pia Fransman pia.fransman@edu.hel.fi

3A Apila Sirpa Friis sirpa.friis@edu.hel.fi
3B Kevätpiippo Miia Leino miia.leino@edu.hel.fi
3C Rosmariini Anne Jalkanen anne.jalkanen@edu.hel.fi
3D Minttu Kia Saarijärvi kia.saarijarvi@edu.hel.fi
3E Salvia Martti Vehmanen martti.vehmanen@edu.hel.fi

4A Tammi Tomi Sihvo tomi.sihvo@edu.hel.fi
4B Leppä Riikka Viljakainen riikka.viljakainen@edu.hel.fi
4C Paju Merilyn Paagel merilyn.paagel@edu.hel.fi
4D Rapsi Laura-Maria Sinisalo laura-maria.sinisalo@edu.hel.fi
4E Rypsi Päivi Tarvainen paivi.tarvainen@edu.hel.fi
4-6H Helmililja Marko Niininen marko.niininen@edu.hel.fi
3-4V Orvokki Helen Voog-Ruisvaara helen.voog-ruisvaara@edu.hel.fi

5A Kataja Oona Uppman oona.uppman@edu.hel.fi
5B Kuusi Pekka Paukkonen pekka.paukkonen@edu.hel.fi
5C Tulppaani Päivi Pohjola paivi.pohjola@edu.hel.fi
5D Poimulehti Tuomas Pelttari tuomas.pelttari@edu.hel.fi
5-6V Meirami Merle Vilu merle.vilu@edu.hel.fi

6A Ruis Samuli Karri samuli.karri@edu.hel.fi
6C Laventeli Anne Luoma anne.luoma@edu.hel.fi
6D Ohra Oona Karhu oona.karhu@edu.hel.fi
6E Oregano Tiina Antikainen tiina.antikainen@edu.hel.fi

7AG Lilja Kaijaluoto lilja.kaijaluoto@edu.hel.fi
7AG Anna-Maija Karjula anna-maija.karjula@edu.hel.fi
7B Jaakko Liimatta jaakko.liimatta@edu.hel.fi
7C Janika Vakkala janika.vakkala@edu.hel.fi
7D Sanna Lindeman sanna.lindeman@edu.hel.fi

8AG Johanna Kuronen johanna.kuronen@edu.hel.fi
8AG Iida Tuominiemi iida.tuominiemi@edu.hel.fi
8B Riitta Aalto riitta.aalto@edu.hel.fi
8C Juha Saranen juha.saranen@edu.hel.fi
8D Riikka S. Viljakainen riikka.s.viljakainen@edu.hel.fi
8E Olli-Pekka Pohjola olli-pekka.pohjola@edu.hel.fi

9A Johanna Säteri johanna.sateri@edu.hel.fi
9B Piia Pesonen piia2.pesonen@edu.hel.fi
9C Oili Räihälä oili.raihala@edu.hel.fi
9D Sari Ruutu sari.ruutu@edu.hel.fi

Erityisopettajat
Kirsi Alhola kirsi.alhola@edu.hel.fi
Nadja Shawar-Karjalainen nadja.shawar-karjalainen@edu.hel.fi
Niina Pietilä niina.k.pietila@edu.hel.fi
Maria Kallio maria.kallio@edu.hel.fi
Heidi Koivunoro heidi.koivunoro@edu.hel.fi

Aineopettajat
OPETTAJA OPETETTAVAT AINEET SÄHKÖPOSTI
Sari Ruutu Äidinkieli ja kirjallisuus sari.ruutu@edu.hel.fi
Piia Pesonen Äidinkieli ja kirjallisuus piia2.pesonen@edu.hel.fi
Jari Tuomanen Suomi toisena kielenä jari.tuomanen@edu.hel.fi
Ulla Huhtala Suomi toisena kielenä ulla.huhtala@edu.hel.fi

Seda Altunbay Englanti seda.altunbay@edu.hel.fi
Karoliina Kettunen Englanti karoliina.kettunen@edu.hel.fi
Riikka S. Viljakainen Englanti, saksa riikka.s.viljakainen@edu.hel.fi
Kaisa Malm Englanti, ruotsi kaisa.malm@edu.hel.fi
Maija Kärki Englanti maija.karki@edu.hel.fi
Anni Nykänen Ranska, käsityö anni.nykanen@edu.hel.fi
Aili Sinisalo Ruotsi aili.sinisalo@edu.hel.fi
Oili Räihälä Ruotsi oili.raihala@edu.hel.fi

Johanna Säteri Ma, fy, ke johanna.sateri@edu.hel.fi
Juha Saranen Ma, fy, ke juha.saranen@edu.hel.fi
Jaakko Liimatta Ma, fy, ke jaakko.liimatta@edu.hel.fi

Johanna Kuronen Biologia, maantiede, fy, ke johanna.kuronen@edu.hel.fi
Aino Kangasniemi Biologia ja maantiede aino.kangasniemi@edu.hel.fi

Olli-Pekka Pohjola Historia ja yhteiskuntaoppi olli-pekka.pohjola@edu.hel.fi

Sanna Lindeman Käsityö sanna.lindeman@edu.hel.fi
Mari Hanni Käsityö mari.hanni@edu.hel.fi
Inka-Maria Helvilä Kuvataide inka-maria.helvila@edu.hel.fi
Niina Huovinen Kuvataide niina.huovinen@edu.hel.fi

Janika Vakkala Musiikki janika.vakkala@edu.hel.fi

Jussi Kekäläinen Liikunta jussi.kekalainen@edu.hel.fi
Satu Nurkka Liikunta ja terveystieto satu.nurkka@edu.hel.fi
Anne Jalkanen Liikunta ja terveystieto anne.jalkanen@edu.hel.fi
Riitta Aalto Kotitalous ja terveystieto riitta.aalto@edu.hel.fi
Aino Mäkelä Terveystieto aino.makela@edu.hel.fi

Maija Kärki Resurssiopettaja maija2.karki@edu.hel.fi
Anna-Maija Karjula Resurssiopettaja anna-maija.karjula@edu.hel.fi
Kyllikki Kosunen Resurssiopettaja kyllikki.kosunen@edu.hel.fi
Niina Huovinen Resurssiopettaja niina.huovinen@edu.hel.fi

Sivutoimiset tuntiopettajat
Nadira Beciroski Islam nadira.beciroski@edu.hel.fi
Jami Homa Islam jami.homa@edu.hel.fi
Idir Cheref Islam idir.cheref@edu.hel.fi
Kristian Ahonen Ortodoksi Kristian.ahonen@edu.hel.fi

Bianca Biro Romania bianca.biro@edu.hel.fi
Ilona Spelman Venäjä ilona.spelman@edu.hel.fi
Hassan Mohamed Nur Somali hassan.m.nur@edu.hel.fi

Koulunkäynnin ohjaajat
Irina Vainonen Koulusihteeri / iltapäiväkerhon vastuuohjaaja
Konsta Kortteinen 1-3F Mykerö / Iltapäiväkerho
Katri Adolfsen 2-3H Nurmilauha
Anu Lindell 3-4G Rakuuna
Tanja Meier 4-6H Helmililja
Maris Rõõmusaar 7AG Kissankello
Aleksi Sardis-Karhunen 8AG / Iltapäiväkerho
Inna Puranen 9H / Iltapäiväkerho
Ellen Parviainen Pääkoulu
Marjut Kulmakorpi Pääkoulu
Afsane Ebrahimi Leskenlehti

Koulun johtokunta
Varsinaiset jäsenet
Miika Vuori, puheenjohtaja 050 336 0769, miika.vuori@kela.fi
Riina Länsikallio, varapuheenjohtaja 050 316 6446, lansikallio@gmail.com
Jooram Mäkinen
Emilia Nurmilaukas-Pesonen
Satu Nurkka (opettajajäsen)
Nina Norrmén (henkilökunnan edustaja)

Varajäsenet
Leena Mankinen
Sari Yli-Kauhaluoma
Jani Latvala
Vesa Kantokoski
Sonja Kuusisto
Kirsi Alhola (opettajajäsen)
Leila Lillqvist (henkilökunnan edustaja)

Vanhempainyhdistys
Latokartanon peruskoulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjestää yhteistyössä koulun kanssa erilaista toimintaa oppilaiden hyvinvoinnin sekä kodin ja koulun yhteistyön lisäämiseksi. Yhdistys ei ole koulun virallinen hallintoelin, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyön tekijä kotien ja koulun välillä. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Riina Länsikallio, lansikallio@gmail.com, 050 316 6446. Syksyn ensimmäinen vanhempainyhdistyksen kokous on pääkoulun opehuoneessa maanantaina 26.8. klo 18.15. Uudet toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Alkusyksyn tärkeitä tapahtumia

Vanhempainillat 21.8. ja 28.8.
Lukuvuoden alun vanhempainiltoja järjestetään tänä vuonna kaksi. Keskiviikkona 21.8. klo 18 pidetään 1.–6.-luokkien huoltajille suunnattu vanhempainilta. Keskiviikkona 28.8. klo 18 järjestetään 7.–9.-luokkien huoltajille suunnattu ilta. Luokkien omat vanhempainillat pidetään samana iltana ja luokanvalvojat tiedottavat oman luokkansa huoltajia niistä tarkemmin. Kyseisiä luokka-asteita opettavat opettajat ovat mainittuna ajankohtana tavattavissa koululla.

Lukuvuoden aikana järjestetään tiedotustilaisuuksia koskien kielivalintoja, yhteishakua ja uusien ekaluokkalaisten koulun aloitusta. Yhteisten vanhempainiltojen lisäksi luokat voivat pitää vanhempainiltoja tarpeen mukaan esimerkiksi leirikoulun tai muun yhteisen tapahtuman suunnittelemiseksi.

Tavoitekeskusteluviikko
Oppilaiden tavoitekeskustelut järjestetään pääsääntöisesti 16.–20.9. (viikko 38). Tavoitekeskustelu on osa oppilaan arviointia. Keskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja oppilaan huoltaja.

Työelämäpäivä ja kodin ja koulun päivä
Koko koulun työelämäpäivää vietetään 27.9.2019. Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin. Samana päivänä vietetään valtakunnallista kodin ja koulun päivää.

Liikuntapäivä
5.–9.-luokkalaisten liikuntapäivä järjestetään tiistaina 27.8. Tapahtumasta kerrotaan tarkemmin Wilman tiedotteissa.

Koulukuvaus
Koulukuvaukset järjestetään pääkoululla 4.–6.11. ja Leskenlehdessä 5.11.

Kodin ja koulun välinen viestintä
Kodin ja koulun välinen viestintä tapahtuu pääasiassa Wilman välityksellä (wilma.edu.hel.fi). Opettajat lähettävät Wilmassa sekä omaa luokkaansa että yksittäistä oppilasta koskevia viestejä. Sieltä löytyvät myös oppilaan lukujärjestys, lukuvuosiarvioinnit, tiedot tulevista kokeista, tunti- ja poissaolomerkinnät sekä oppilaan pedagogiset asiakirjat. Koulun yhteisistä asioista tiedotetaan Wilman Tiedotteet-välilehdellä. Ajankohtaisista asioista kerrotaan myös koulun verkkosivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/latokartanon-peruskoulu.

Lapsen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä lapsen omaan opettajaan tai ryhmänohjaajaan. Wilmaa kannattaa seurata säännöllisesti. Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä koulusihteeri Nina Norrméniin: nina.norrmen@hel.fi, 09 310 86615.

Koulun kotisivuilla ja Wilman tiedotteissa julkaistaan kuukausittain rehtoreiden tiedote, jossa kerrotaan Latokartanon peruskoulun ajankohtaisista asioista.

Yhteystietojen tarkistuspyyntö
Oppilaan mukana on lähetetty kotiin oppilastietolomake. Pyydämme teitä tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan yhteystietonne ja palauttamaan lomakkeen lapsen mukana kouluun mahdollisimman pian. Koulussa on tärkeää olla huoltajien voimassa olevat yhteystiedot, jotta huoltajat tavoitetaan tarvittaessa.

Sisäilmakorjausten eteneminen
Latokartanon peruskoulun sisäilmakorjaukset ovat edenneet kesän 2019 aikana lähes suunnitellusti. Tiivistyskorjaukset on kesällä tehty kotitalousluokassa, käsityöluokissa, opettajien työtilassa ja oppilashuollon tiloissa. Tiivistyskorjausten lisäksi kesän aikana on ryhdytty rakentamaan koulun uutta ilmanvaihtojärjestelmää. Uusia iv-konehuoneita on rakennettu Yrttimaa-aulan välikatolle sekä Suolaheinä-luokan yläpuolella olevaan ullakkotilaan. Lisäksi iv-järjestelmän rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä on tehty eri puolilla rakennusta. Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt jatkuvat siltä osin kuin niitä pystytään tekemään koulutyötä häiritsemättä.

Tiivistyskorjauksia jatketaan edelleen suunnitellusti kaksi luokkaa kerrallaan siten, että remontissa olevien luokkien oppilaat opiskelevat väistötiloissa osoitteessa Agronominkatu 10. Korjaukset ovat parhaillaan käynnissä Minttu- ja Salvia-luokissa, joiden oppilaat aloittavat kouluvuotensa väistötiloissa. Seuraavaksi korjaukset tehdään Viljapelto- ja Niitty-auloissa. Tiivistyskorjauksia jatketaan niin kauan, että kaikki koulun tilat on korjattu.

Opetussuunnitelma
Kaikki koulussa tapahtuva opetus perustuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Latokartanon peruskoulun opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa ops.edu.hel.fi/latokartanon-peruskoulu/. Uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseen liittyvä siirtymäaika on takana ja alkavana lukuvuonna kaikki koulun oppilaat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisesti.

Oppimisen arviointi lukuvuonna 2019–2020
Oppilaan lukuvuosiarviointi koostuu kolmesta osasta: tavoitekeskustelu pidetään syyslukukauden alussa viikolla 38 (16.–20.9.) ja arviointikeskustelu tammikuussa viikolla 4 (20.–24.1.). Kaikki oppilaat saavat lukuvuositodistuksen keväällä lukuvuoden päättyessä. Vuosiluokkien 7.–9. oppilaat saavat lisäksi lukukausitodistuksen myös syyslukukauden päättyessä.

Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan jatkuvan arvioinnin merkitystä. Latokartanossa jatkuvan arvioinnin välineenä käytetään jatkossa o365-ympäristöön rakennettua oppimisen portfoliota. Portfoliota käytetään sekä tavoite- että arviointikeskustelujen pohjana.

Päivittäinen aikataulu
Oppilaan päivärytmi riippuu luokka-asteesta.

1.–2.-luokat
8.30–9.15 1. oppitunti
9.20–10.05 2. oppitunti
10.05–10.20 siesta
10.20–11.05 3. oppitunti + ruokailu
11.10/11.20–12.05 4. oppitunti
12.05–12.35 siesta
12.35–13.20 5. oppitunti
13.25–14.10 6. oppitunti

1.–2.-luokat / Leskenlehti
8.30–9.15 1. oppitunti
9.20–10.05 2. oppitunti
10.05–10.20 siesta
10.20–11.20 3. oppitunti + ruokailu
11.20–12.05 4. oppitunti
12.05–12.35 siesta
12.35–13.20 5. oppitunti
13.25–14.10 6. oppitunti

3.–6.-luokat
8.30–9.15 1. oppitunti
9.20–10.05 2. oppitunti
10.05–10.20 siesta
10.20–11.05 3. oppitunti + ruokailu
11.10/11.20–12.05 4. oppitunti
12.05–12.35 siesta
12.35–13.20 5. oppitunti
13.20–13.35 välipala
13.35–14.20 6. oppitunti
(14.25–15.10 7. tunti)

7.–9.-luokat
8.30–9.15 1. oppitunti
9.20–10.05 2. oppitunti
10.05–10.20 siesta
10.20–11.05 3. oppitunti + ruokailu
11.10–11.55 4. oppitunti
11.55–12.35 ruokailu + siesta
12.35–13.20 5. oppitunti
13.25–14.10 6. oppitunti
13.35–14.20 6. oppitunti
14.10–14.25 välipala
14.25–15.10 7. oppitunti
15.15–16.00 8. oppitunti
(tai sovitusti 15.10–15.55)

Keskiviikko-iltapäivisin on opettajien suunnittelukokous ja silloin koulu päättyy useimmilla oppilailla klo 14.10 mennessä.

Poissaolot
Oppilaan tulee lähtökohtaisesti osallistua kaikkeen opetukseen kaikkina koulupäivinä. Ylimääräistä vapaata tulee anoa etukäteen seuraavasti:
- opettajalta, kun poissaoloaika on korkeintaan viisi koulupäivää
- rehtorilta, kun poissaoloaika on enemmän kuin viisi koulupäivää

Ylimääräistä vapaata anotaan lomakkeella, joka löytyy koulun kotisivuilta: https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/latopk/poissaolohakemus-2010.pdf

Loma-anomus lähetetään koululle hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa. Lupaa anottaessa opettajalle selvitetään, miten kyseisen ajanjakson koulutehtävät hoidetaan. Vapaan aikana huoltaja vastaa opetuksesta ja siitä, että annetut tehtävät tulevat tehtyä. Koulun toive on, että lomamatkat tehdään koulun loma-aikoina.

Oppilaan sairastumisesta on ilmoitettava kouluun välittömästi. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun, koska silloin lapsi todennäköisesti tartuttaa myös muita. Tieto lapsen sairastumisesta välitetään opettajalle Wilmassa.

Runsaat poissaolot haittaavat lapsen koulunkäyntiä. Jos poissaoloja kertyy paljon, opettaja on yhteydessä huoltajiin ja keskustelee runsaiden poissaolojen syystä ja vaikutuksista lapsen opiskeluun. Keinoja poissaolojen vähentämiseen voidaan tarvittaessa pohtia yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa.

Oppilaan oman puhelimen käyttö koulupäivän aikana
Oppilaat saavat pitää puhelimiaan mukana koulussa. Puhelin on kuitenkin koulussa oppilaan omalla vastuulla – koululla ei ole vakuutusta oppilaiden omaisuuden katoamisen tai rikkoutumisen varalle. Omaa puhelinta voi opettajan luvalla käyttää oppitunneilla opiskelutarkoitukseen.

1.–4.-luokkien oppilaat eivät käytä puhelinta koulupäivän aikana, vaan puhelinta säilytetään turvallisessa paikassa koko koulupäivän ajan. Tämä koskee myös välitunteja.

5.–9. -luokkien oppilaat voivat käyttää omaa puhelinta välituntien aikana. Oppitunneilla puhelinta ei käytetä, vaan sitä säilytetään turvallisessa paikassa.

Tapaturmat koulupäivän aikana
Oppilaat on vakuutettu koulussa tapahtuvien tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Fenniassa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä Fennia ovat yhdessä määritelleet ehdot vakuutukselle. Ehtona korvauksille on muun muassa se, että lääkärin hoitoa vaativissa tapaturmissa käytetään julkisia terveyspalveluja ja päivystysaikana Lasten ja nuorten sairaalan palveluja.

Vakuutus on voimassa koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, opetussuunnitelman mukaisessa koululiikunnassa, välitunnilla, hyppytunnilla koulun alueella ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettävään toimintaan sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta.

Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma käsityö- tai kotitaloustunnilla, vakuutusyhtiö on Pohjola. Eri vakuutusyhtiö johtuu siitä, että nämä tapaturmat katsotaan työtapaturmiksi.

Koulumatkoilla tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai terveydenhoitajalle, jotta tapaturmailmoitus voidaan toimittaa vakuutusyhtiöön. Mikäli koulutapaturmasta on koitunut vanhemmille matka- tms. kustannuksia, tositteet niistä sekä tilitiedot, minne korvaus toivotaan maksettavaksi, tulee toimittaa koululle vakuutusyhtiölle lähettämistä varten.

Mikäli tapaturman seurauksena oppilas tarvitsee lääkärin määräämää (lääkärinlausunto tarvitaan) pidempiaikaista koulukuljetusta, sen järjestämisestä tulee sopia koulusihteerin kanssa.

Kouluruokailu
Oppilaat saavat koulussa päivittäin lämpimän ruoan. Koulussamme on mahdollisuus saada useita erilaisia ruokavalioita allergian tai vakaumuksellisten syiden takia. Erikoisruokavalioasioissa pyydämme olemaan yhteydessä terveydenhoitajaan, erityisruokavalion tilaaminen edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittamaa alle vuoden vanhaa kirjallista todistusta.

Kouluruokailu on osa koulun tapakasvatusta ja oppilaita ohjataan kohteliaisiin ruokailutapoihin sekä maistamaan monipuolisesti eri ruokalajeja.

Oppilaiden kannettavat tietokoneet
Kaikki Latokartanon peruskoulun vuosiluokkien 7.–9. oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Koneen saamisen edellytyksenä on, että oppilas on täyttänyt yhdessä huoltajan kanssa tietokoneen luovutuskaavakkeen ja palauttanut sen allekirjoitettuna luokanvalvojalle. Tietokoneista pidetään kirjaa koululla. Oppilaan ja huoltajan kannattaa ottaa myös itselle talteen tietokoneen tarranumero ja tietokoneen alta löytyvä koodi (esim. HKI OPEV TK 1111).

Tietokonetta käytetään koulussa ja kotona ja oppilas on henkilökohtaisesti vastuussa hänen käyttöönsä luovutetusta tietokoneesta. Jos koneeseen tulee vika, oppilas tuo koneen huoltoon. Jannika Jalkanen ottaa vastaan viallisia koneita Timotei-luokassa maanantaisin klo 14.30–14.45 ja torstaisin klo 13.30–13.45. Vialliset koneet lähetetään koululta eteenpäin huoltoon. Jannika tiedottaa huollon etenemisestä ja oppilas saa mahdollisuuksien mukaan käyttöönsä varakoneen.

Jos oppilaalle luovutettu kone katoaa tai rikkoutuu tahallisesti, asiasta tulee kertoa koneista vastaavalle opettajalle Jannika Jalkaselle välittömästi. Oppilas on vastuussa koneesta ja tahallisissa rikkoutumisissa korvausvelvollinen. Korvauksesta sovitaan rehtorin kanssa tapaus kerrallaan.

Oppilashuolto
Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tukee ja auttaa oppilaita oppimisessa ja kasvussa. Ryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntinsä edistymiseksi. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja kouluvalmentaja. Työtä tehdään aina yhteistyössä opettajien kanssa. Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä moniammatillisena ryhmänä, mutta sen eri jäsenillä on omat tehtävänsä.

Oppilashuoltotyötä tehdään aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Aloite oppilashuoltoryhmän konsultaatioon tai muuhun tukeen voi tulla koululta, mutta myös huoltajat voivat olla yhteydessä oppilashuoltoryhmän jäseniin tai oppilashuollollista tukea voi ehdottaa oppilaan omalle opettajalle.

Iltapäivä- ja aamupäivätoiminta
Viikin alueella toimii useita iltapäiväkerhoja. Latokartanon peruskoulun molemmissa toimipisteissä on oma iltapäiväkerhonsa. Kaikkien alueen iltapäiväkerhojen perustiedot yhteystietoineen löytyvät iltapäivätoiminnan alue-esitteestä: https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ip-toiminta/koillinen/latokartano_viikki.pdf

Aamupäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkalaisille pääkoululla (Agronominkatu 22) pe 9.8. alkaen. Aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30-10.05 välisenä aikana. Ohjeet aamutoimintaan hakemiseen on koulun kotisivuilla: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/latokartanon-peruskoulu/ajankohtaista/. Aamupäivätoiminta on maksutonta ja toimintaan voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden. Ensimmäisen ja toisen kouluviikon ajan (9.-16.8.2019) toimintaan voi osallistua ilman ilmoittautumista.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2019–2020
Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)


Koulun aamupäivätoiminta aloittaa pe 9.8.2019 klo 8.30

Latokartanon peruskoulussa järjestetään aamupäivätoimintaa 1.-2. luokan oppilaille pe 9.8.alkaen klo 8.30. Koulumme aamupäivätoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.30-10.05 välisenä aikana. Aamupäivätoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa.

Aamupäivätoiminnan tilana on käytettävissä koulun ruokala sekä ruokalan yhteydessä oleva IP-toiminnan tila. Aamuisin kokoonnutaan koulun ruokalaan (käynti pääovista). Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Aamupäivätoiminnassa ei tarjota aamupalaa.

Toimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa. Valitse Wilman yläpalkista ”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus ->Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen syksy 2019 -> Täytä tiedot -> Tallenna tiedot. Aamupäivätoiminnasta ei tule erillistä päätöstä, vaan pelkkä ilmoittautuminen riittää. Ensimmäisen ja toisen kouluviikon ajan (9.-16.8.2019) toimintaan voi osallistua ilman ilmoittautumista.

Aamupäivätoiminta on maksutonta ja toimintaan voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden.

Lisätietoja: virka-apulaisrehtori Satu Olava puh. 050 5344 703, satu.olava@hel.fi.


Koulun iltapäivätoiminta aloittaa ensimmäisenä koulupäivänä to 8.8.2019

Koulun iltapäivätoiminta aloittaa toimintansa ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 8.8.2019 heti koulupäivän päätyttyä. Ensimmäisellä kouluviikolla iltapäivätoiminta alkaa koulun päättyessä klo 12.05 ja päättyy klo 16.00.

Tarkempi tiedote Latokartanon peruskoulun iltapäivätoiminnasta tulee oppilaiden mukana kotiin ensimmäisenä koulupäivänä. Oppilaat ohjataan muihin iltapäivätoiminnan toimipaikkoihin (Liikkis ja seurakunta) valvotusti koulun toimesta pe 16.8. saakka.

Lisätietoja:
Latokartanon IP- toiminnan vastuuohjaaja Irina Vainonen puh. 050 302 9809
irina.vainonen@edu.hel.fi
Virka-apulaisrehtori Satu Olava puh. 050 5344 703, satu.olava@hel.fi

05.08.2020 19:13