Suoraan sisältöön

Vanhemmille

Kodin ja koulun yhteistyö on opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa, jonka käytännöt koulut sopivat huoltajien kanssa.

Jokaisessa Helsingin koulussa toimii johtokunta, johon kuuluvat huoltajien keskuudestaan valitsemat edustajat. Johtokunnan valitsee Helsingin opetuslautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokunta päättää koulun toimintasuunnitelmasta, valitsee vakituiset opettajat, hyväksyy talousarvion ja esittää koulun opetussuunnitelman opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston hyväksyttäväksi.

Huoltajilla on mahdollisuus toimia esimerkiksi luokkatoimikunnissa, joita he voivat perustaa. Laajasalon peruskoulussa toimii aktiivisesti vanhemapinyhdistys LAAVA, joka järjestää mielenkiintoisia tapahtumia ja tukee koko kouluyhteisön toimintaa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan vuosittain.

Kodin ja koulun yhteistyötä varten on luotu sähköinen Wilma-järjestelmä, joka toimii huoltajien ja koulun välisenä tiedotuskanavana. Wilmasta huoltajat saavat ajankohtaista tietoa oppilaan koulunkäynnistä.

Lukukauden alussa suositellaan tutustumaan Wilmasta löytyvään lukuvuosioppaaseen. Lisäksi lukuvuoden aikana tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Pääasiallinen yhteydenpitoväline on Wilma.



24.02.2021 13:57