Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Opetussuunnitelma löytyy osoitteesta https://ops.edu.hel.fi/laajasalon-peruskoulu/

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.


Kielten opetus

Laajasalon peruskoulussa ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneiden kieliohjelma on:

  • 3. lk alkaen A1-kielet englanti, ranska, ruotsi
  • 4. lk alkaen A2-kielet englanti, saksa  
  • 6. lk alkaen B1-ruotsi (kaikille, paitsi ruotsia jo A-kielenä opiskeleville)
  • 7. lk alkaen A1-kielet englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
  • 8. lk alkaen B2-kielet espanja, venäjä

1.8.2018 jälkeen koulunsa aloittaneiden kieliohjelma:

  • 1. lk alkaen A1-kielet englanti, ranska, ruotsi
  • viimeistään 4. lk alkaen A2-kielet englanti, espanja, ranska ja saksa
  • muutoin sama kuin yllä

Kaikkien aloittavien kieliryhmien vähimmäisoppilasmäärä on 12. 

Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2020-2021 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1. ja 2. Opetus kasvaa uudella luokka-asteella vuosittain.

Kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa.

Tammikuun jälkeen Helsinkiin muuttavat lapset voivat pyrkiä 1. luokalle 6.8. järjestettävän soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

Myös 2. luokkalaiset lapset voivat pyrkiä kaksikieliseen opetukseen 6.8. järjestettävän soveltuvuuskokeen kautta. 2. luokkalaisten soveltuvuuskokeessa testataan luokkatasoinen kielitaito molemmissa opetuskielissä.

Ilmoittautuminen tehdään toimittamalla ilmoittautumislomake koulusihteerille kouluihin, joihin oppilas pyrkii.

Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi)

The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2019-2020 bilingual program is offered in grade 1, in 2020-2021 bilingual program is offered in grades 1 and 2, growing further each year.

In the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects.

Children wishing to enroll the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English. 

The aptitude test is held annually in January or February.

Children moving to Helsinki after January can apply by taking an aptitude test held on 6.8.

Children wishing to apply to 2nd grade can apply by taking an aptitude test on 6.8. In this test, both English and Finnish skills are tested at a grade level.

Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi)


Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen liikuntaa painotetusti. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä.

Musiikki- ja liikuntapainotuksiin hakemisesta tiedotetaan Ajankohtaisissa uutisissa.

Painotetun musiikin oppilaaksi hakeutuminen 3. luokalta alkaen

Info-tilaisuus pidetään Alatalon ruokalassa torstaina 9.1.2020 klo 17.30. Soveltuvuuskokeen yhteinen osa järjestetään kaikille hakijoille Laajasalon peruskoulun Alatalossa. Soveltuvuuskokeet pidetään ajalla 28.1.-24.2.2020. Henkilökohtaisen yksilökokeen aika lähetetään koulun omille oppilaille wilma-viestinä ja muista kouluista hakeville sähköpostitse. Yksilökokeessa olevat laulut ovat Rati riti ralla ja Hinajalaulu.

Päätökset postitetaan hakijoille ke 4.3.2020.

Painotetun musiikin oppilaaksi hakeutuminen 7. luokalta alkaen

Info-tilaisuus painotetussa musiikissa opiskelusta ja hakemisesta pidetään 6-luokkalaisille ja huoltajille keskiviikkona 8.1.2020 klo 18 Ylätalon juhlasalissa pidettävän yleisinfon jälkeen. Laajasalon peruskoulussa painotetussa musiikissa olevat oppilaat voivat jatkaa painotetun musiikin oppilaina seitsemännellä luokalla ilman erillistä hakua. Uutena oppilaana painotetun musiikin linjalle haetaan soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittadutaan täyttämällä oppilastietokortin kääntöpuolella olevat tiedot. Oppilastietokortti palautetaan luokanopettajalle 15.1. mennessä. Soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 28.1. ja uusintakoe torstaina 13.2. Uusintakoe on mahdollinen vain sairaustapauksissa ja lääkärin todistuksen perusteella.

Päätös koulupaikasta lähetetään myös kirjeitse kotiin. 


Liikuntapainotus Laajasalon peruskoulussa
  
Laajasalon peruskoulussa on alkanut syksyllä 2016 liikuntapainotteinen opetus. Opetukseen haetaan täyttämällä oppilastietokortin kääntöpuolella olevat tiedot. Oppilastietokortti palautetaan luokanopettajalle 15.1. mennessä.

Liikuntalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. uusi käyttöön otettava valtakunnallinen soveltuvuuskoe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatistoa ja harrastuneisuutta. Heikointa osiota testeistä ei huomioida. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskokeen testiosiot löydät www.soveltuvuuskoe.fi. Laajasalon peruskoulun koulukohtainen osio on oppilaan oman urheilulajin näyttö koulun liikuntasalissa. Kesto 1 min.

Soveltuvuuskokeet ovat kaikissa liikuntapainotteisissa kouluissa samat. Oppilas osallistuu soveltuvuuskokeeseen siinä koulussa, joka on hänen ensisijainen valintansa. Mikäli hän ei tule valituksi tähän kouluun, voi hän päästä pisteiden ollessa riittävän hyvät myös siihen kouluun, jonka hän merkitsee ilmoittautumislomakkeeseen kakkosvaihtoehdoksi.

Sairastapausten varalta järjestetään uusintakoe. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta, mikä tulee toimittaa Ylätalon kansliaan (Koulutanhua 1). Ilmoita sairastumisestasi koulun liikunnanopettajalle sähköpostitse (Kari.Kukko@edu.hel.fi).

Liikuntapainotukseen valituksi tulemisesta tiedotetaan kirjeitse postin välityksellä. Asiaan liittyviä tietoja ei anneta puhelimitse edes huoltajalle tietosuojasyistä. Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa kirjallisesti, mikäli oppilas ei ota paikkaa vastaan. Mikäli paikka vastaanotetaan, toimenpiteitä ei tarvita.
07.08.2020 10:58