Suoraan sisältöön

Opetus

Opetusta peruskoulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Katso Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelma.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.


Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2021-2022 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1., 2. ja 3. Opetus kasvaa uudella luokka-asteella vuosittain.

Kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet ilmoittautumista varten julkaistaan koulun nettisivuilla tammikuun alussa. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.

Tammikuun jälkeen Helsinkiin muuttavat lapset voivat pyrkiä 1. luokalle elokuussa järjestettävän soveltuvuuskokeen kautta.
Myös 2. ja 3. luokkalaiset lapset voivat pyrkiä kaksikieliseen opetukseen elokuussa soveltuvuuskokeen kautta, mikäli luokilla on tilaa. 2. ja 3. luokan soveltuvuuskokeessa testataan luokkatasoinen kielitaito molemmissa opetuskielissä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.  Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta Laajasalon peruskoulussa antaa Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi).


The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2021-2022 bilingual program is offered in grades 1, 2 and 3, growing further each year.

In the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects.

Children wishing to enroll the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English.

The aptitude test is held annually in January or February. Signing up takes place at the same time with the general school sign up process. Instructions for signing up will be published on the school website in January. When signing up, the guardians choose whether the child takes the aptitude test in English or in Finnish.

Children moving to Helsinki after January can apply by taking an aptitude test held in August.

Children wishing to apply to 2nd or 3rd grade can apply by taking an aptitude test in August, if there are open places in these classes. In this test, both English and Finnish skills are tested at a grade level.

Further information about applying can be found on Helsinki web page.

Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi)


Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella painotetusti kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen sekä musiikkia että liikuntaa. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä.

Musiikki- ja liikuntapainotuksiin hakemisesta tiedotetaan Ajankohtaisissa uutisissa.01.09.2021 15:44

Sisäiset työvälineet

Opehuone

Aula

Wilma